Brigdy v turistickch lokalitch lkaj. Nabzej toti i nco navc

Monost, kde si o przdninch nco pivydlat, se nabz spousta. Objemov budou dominovat brigdnick pozice ve vrob, retailu a logistice, kde je nutn nahradit velk poet pracovnk, kte chtj vyrazit na dovolenou. Ty ovem asto tolik nelkaj.

Letn brigdy jsou toti pedevm studentskou zleitost. A studenti si krom finannho pilepen chtj przdniny tak ut. Velk st z nich proto vyhledv nabdky sezonnch mst v turistickch destinacch, tedy v hotelech, restauracch, na koupalitch, v pjovnch sportovnch poteb a dal turistick infrastruktue.

Nabdka ze strany zamstnavatel je dostaten. Sehnat zamstnance je dnes toti pro zamstnavatele problm takka ve vech oborech, zvlt ty spolehliv, co plat i pro brigdnky. Poty zjemc o sezonn prce toti v poslednch sp klesaly.

Tuto sezonu to ale mon bude jinak. Odhadujeme, e letos bude poptvka vy z obou stran. Firmm pome pzniv vvoj covidov situace, tedy zruen vldn opaten, omezen kapacit provozu a dalch. Brigdnky naopak vyene do ternu poteba pivdlku v obdob plonho zdraovn, k Michal Harsek, f HR platformy Tymbe, kter se zamuje prv na zprostedkovn brigd, propojuje firmy s brigdnky. To potvrzuj i zamstnavatel.

Co je k mn

Napklad rodinn arel Lipno vyuv sezonn zamstnance tm ve vech provozech, tedy v hotelu, kempu, restauraci, cukrrn i v pjovnch. V rmci pozic v kempu, klientskm informanm centru i v pjovnch sportovnho vybaven vyadujeme znalost cizho jazyka na komunikativn rovni a proklientsk pstup. Do gastro provoz zase hledme pevn uchazee se zkuenostmi z obdobnch provoz, ppadn se zjmem o gastronomii jako takovou, uvedla Olga Kneiflov, tiskov mluv rodinnho arelu Lipno.

Na zjem ze strany brigdnk si stovat nemohou. Vybrat mezi nimi schopn a ikovn uchazee je vak pr m dl nronj. Jsme si toho vdomi, a proto vedle zajmavho finannho ohodnocen nabzme letnm brigdnkm monost ubytovn, dotovan stravn v restauraci Stodola, benefity jako voln vstup do Aquaworld Lipno, monost vyut pjoven sportovnho vybaven, voln vstup na Stezku korunami strom, slevy do restaurace Stodola a cukrrny Povidlo, popisuje Kneiflov.

A prv tyto volnoasov benefity, kter studentm, je jsou hlavnmi zjemci, umouj spojit prci s atraktivn strvenmi przdninami, in brigdy v turistickch lokalitch tak lkavmi. Napklad na Lipn je tak sice nejkrat doba, na kterou lze brigdu nastoupit, jeden msc. Mnoho brigdnk tam ale zstv po cel lto, a v ppad, e mohou, tak i dle. Alespo na vkendy.

Brigda na horch i v lznch?

irok monosti brigd nabz tak spolenost OREA Hotels & Resorts. Hotely tto st toti najdete na horch, v lznch i ve mstech. A v kadm z nich nabz pes lto, co je nejsilnj sezona, celou adu volnch sezonnch mst.

Jsou to pedevm pomocn pozice nci, servrky na polopenze, pokojsk a uklzeky na klid prostor, pracovnci ve wellness, pomocn sly v kuchyni, abychom stihli vechny nakrmit a obslouit, tak jak jsou zvykl, i kdy je hotel pln po stechu. A jsou to tak animtoi, kte bav dti a rodiny, vyjmenovv Petra Slab, HR editelka OREA Hotels & Resorts.

Ani tady si na zjem brigdnk stovat nemohou. O prci se zde hls pedevm studenti, vedle nich ale tak maminky na matesk i mstn lid. V souasn dob rovn jejich uprchlci z Ukrajiny, kte v hotelech bydl. Pesto nen snadn vechna msta obsadit, tedy pesnji, sehnat kvalitn lidi. I tady si proto vechny sv zamstnance, vetn brigdnk, hkaj. Vichni maj stravovn zdarma. Ti, kte nejsou mstn, mohou na hotelech i zamstnaneckch ubytovnch bydlet za vhodnch podmnek. A hlavn, i tady je lkadlem fakt, e hotely stoj na krsnch mstech, kde lze ledacos podniknout. Take po skonen smny mete teba skoit na kolo a tit se rovnou na track dol sjezdovkou.

Przdniny strven u baznu

K ltu pat neodmysliteln tak koupn. Take dalm tipem, kde hledat prci na przdniny, jsou koupalit a aquaparky. Nbor na letn sezonu jsme ji odstartovali. A i letos, stejn jako vechny roky pedchoz, je zjem o voln pozice enormn, k Tom Svoboda, f marketingu Aqualandu Moravia.

O prci se tu nejastji uchz studenti vysokch a stednch kol, a to a z 90 procent. Geograficky nejvce brigdnk rekrutuj z blzkho okol Aqualandu Moravia (pedevm z Brna) a z Moravskoslezskho kraje (z Ostravy nebo Karvin). Evidujeme tak nkolik zjemc z Ukrajiny a vzhledem k tomu, e se jedn o ikovn lidi, na sezonu je budeme pijmat a nkter z nich u tady dokonce mme a pracuj u ns, dopluje Svoboda.

Nabz zde voln msta v gastro provozech a tak v hotelu, kter k aquaparku pat. Studenti vak maj tradin nejvt zjem o pozice plavk a vodnch hldek. Tato msta vak vyaduj urit znalosti a dovednosti, kter ne kad m. Teba v Aqualandu Moravia to ale a tak zsadn nevad, protoe kurzy a kolen plavk si zajiuj sami. To in pozice jet atraktivnjmi.

Lkav je tak monost ut si przdniny na koupaliti nejen v prci. Brigdnci tu toti zskaj tzv. aquapass, s nim mohou vyuvat prostory Aqualandu Moravia ke koupn a zrove s sebou me zdarma vzt jet jednu osobu, kter nen zamstnancem aquaparku. Mezi dal benefity pat slevy na zakoupen vstupenek navc, dotovan strava (obdy i veee), hrazen doprava i dotovan sezonn ubytovn.

Kolik se d v lt vydlat

Vedle tchto atraktivnch benefit vak samozejm zajm brigdnky taky ve vdlku. A v tomto smru jejich nroky rostou. Velk vliv na velikost letn sezony tak bude mt i ochota firem zvyovat odmny brigdnkm, zdrazuje Harsek.

Ti s tm, zd se, potaj. Podle statistik HR portlu Tymbe se loni v lt odmna brigdnkm pohybovala prmrn okolo 140 korun za hodinu. Ped Vnocemi stoupala a ke 155 korunm za hodinu. Leton prvn kvartl registruje rst hodinov mzdy zhruba o 10 procent oproti loskmu prvnmu kvartlu. Oekvme, e toto tempo se udr i ve druhm kvartlu, k Harsek. Prmrn odmna za leton letn brigdy by se tak mla pohybovat mezi 150 a 160 korunami za hodinu.

Odmny v ase navyuj i osloven zamstnavatel. Napklad v OREA Hotels & Resorts navili loni mzdy v prmru o 6,5 procenta, letos budou navyovat znovu. V Aqualandu Moravia bude pro leton sezonu dosahovat nrst odmn jednotek a destek procent, podle typu dan pozice a jej nronosti. Roli pitom hraje tak poet odpracovanch smn v sezon, nebo to, jestli se brigdnci vrac ji ponkolikt. Jinmi slovy, zkuenost v provozu znamen, e lze doshnout na vy odmny. Lpe na tom budou tak ti, kte tu na brigd zstanou celou sezonu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts