Britnie d Ukrajin tanky, kter um vait aj. Budou nm chybt, k armda

0
25

Britsk ministr obrany Ben Wallace je dostem Ukrajiny o naven potu podle svch slov oteven. S blcm se jarem a ltem meme oekvat dal ton pokusy Ruska. My ale udlme ve, co bude v naich silch, abychom Ukrajin pomohli se ubrnit, ekl Wallace ukrajinskm vojkm na vojensk zkladn Bovington Camp v Dorsetu, kde prv prochzej vcvikem k zachzen s britskmi tanky. Znamen to mon dodvky dalch tank? Ano, odpovdl Wallace na pmou otzku.

Jednm z Wallacovch motiv pro naven dodvek jsou dajn tak obavy ohledn spolehlivosti britskch tank a jejich mon poruchovosti. Vrobce Vickers Defence Systems uvd, e jde o nejspolehlivj bojov tank svta. Vojci, kte jej pouvali mimo jin v Irku, naopak upozoruj na mon problmy s motorem pi pouit v pranm ternu.

A problematick je i jejich kompatibilitia s dodvkami z Evropy. Jako vdy musme mt v Britnii nco extra, co se tk i zbran. V tomto ppad to znamen, e challengery s technikou, kter ji je na Ukrajin v bojch, nejsou kompatibiln v podstat nim, k britsk podplukovnk a bezpenostn analytik Stuart Crawford. Krom challenger dod Britnie tak dvacet obrnnch vozidel Bulldog, 32 dlosteleckch kann AS-90 a dv vyproovac vozidla Crarrv.

Ukrajint vojci: U chceme zptky do boje

Ve vcvikovm tboe Bovington Camp se mezitm od konce ledna 56 ukrajinskch vojk s challengery u zachzet a dalch dvanct mechanik dostv kolen, jak vozidla udrovat.

Napklad ptaticetilet Grigorij, kter ped vlkou pracoval jako traktorista u zpadoukrajinskho msta Vinnycja, 250 kilometr od Kyjeva: Posledn tdny msto traktoru d tank za 4,2 milionu liber, v pepotu 113 milion korun, a u se pouvat kann, kter vystel a 500 ran za minutu.

Jeho kolega, 24let Alexandr, je nyn v polovin kurzu a u odpotv dny, kdy odjede zpt do boje. U se zanm nudit. Opravdu se chci vrtit na Ukrajinu, ekl s smvem denku The Times. Nadchzejcch bitev se pr neboj. Bude trnct britskch tank k vtzstv ve vlce stait? Ne, vbec ne. Ale i tak jsme za n vdn, dodal.

Jak si v tanku oht obd a uvait aj

V ovldn britskch challenger jsou podle Grigorije a Alexandra znan rozdly ve srovnn se sovtskmi tanky, s nimi do t doby mli zkuenost: Jsou technologicky vysplej i uivatelsky pvtivj. Lpe se d. Prce s nimi je vc intuitivn a plynul.

Zmiuj jet jeden podstatn rozdl ve vybaven tanku: Rychlovarn zazen na vaen aje a ohev potravin.

Britsk tankista ukazuje, jak si v tanku Challenger 2 uvait aj. Hod se to hlavn za chladnho poas, k.

Napustte si do ndoby horkou vodu, dte si tam normln pytlk s ajem, k tomu suen mlko, zamchte a aj je hotov. Obzvl᚝ v chladnm poas se to hod, popisuje na videu nepli bnou vbavu tanku destnk George Polley.

Britsk armda: Darovan tanky ns oslab

trnct tank pro poteby ukrajinsk armdy sice nen mnoho, t britsk ale podle armdnch expert budou chybt. Pedn trncti tank Ukrajin britskou armdu doasn oslab, varuje nelnk generlnho tbu generl Patrick Sanders. A to i vzhledem k tomu, e armda v rmci modernizace challenger plnuje jejich poet snit zhruba o tetinu ze souasnch 227 na 148.

Ministr Wallace proto jedn s vldou o zven rozpotu pro svj resort o 8 a 11 miliard liber. Premira Rishiho Sunaka Wallace upozornil, e bez zven vdaj na obranu se Britnie stane do poloviny desetilet vi Rusku zranitelnou. S Ruskem na naich evropskch hranicch, kter se chov tak, jak se chov, musme bt aktivnj a poslit nae slab msta, ekl Wallace.

Sunak ani ministerstvo financ ale o naven vdaj nechtj slyet. Ministerstvo financ pak Wallacovy poadavky odmt s tm, e ministerstvo obrany je nehospodrn a utrc za adu zpackanch program veejnch zakzek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno