Britnii suuj 40stupov vedra, roztavila i ranvej nejvt leteck zkladny

Meteorologov varuj, e pi nadchzejc vln veder mohou zemt tisce lid. Vlda v ter vyhlsila vbec prvn tzv. nrodn erven poplach kvli rekordnm teplotm 40 stup Celsia v jihovchodn Anglii.

V Londn a nkterch stech severozpadn sti zem se oekvaj rekordn non teploty pesahujc 25 stup.

Velmi vysok teploty ve Velk Britnii dokonce zpsobily roztaven pistvac drhy nejvt leteck zkladny britsk RAF Brize Norton v hrabstv Oxfordshire. Zkladna kvli tomu musela pozastavit veker lety, uvedl server Sky News s odkazem na armdu.

Zdravotnci se obvaj, e mezi skupinu ohroenou vedry pat mimo jin i lid ijc sami ve vych patrech budov, jako tomu bylo bhem obdob vysokch teplot v Pai v roce 2003. V loskm roce zpsobily pouh dv vlny veder podle oficilnch daj asi 1 600 mrt.

Vstraha 4. stupn ped vedry, kterou na pondl a ter vyhlsila britsk Agentura pro zdravotn bezpenost (UKHSA), znamen, e k onemocnn a mrt me dojt i mezi zdravmi lidmi, a to nejen ve vysoce rizikovch skupinch.

Jak napsal britsk server BBC, pondl a ter pro Spojen krlovstv mohou bt v teplotch rekordn.

Jen v dsledku tohoto jednoho obdob veder by mohlo dojt k 1 500 a 2 000 mrtm, uvedl Bob Ward, politick editel Granthamskho vzkumnho institutu pro klimatick zmny a ivotn prosted.

Britnie vydala varovn, aby lid dbali zven opatrnosti, pokud se ochlazuj ve vod, protoe o vkendu bylo hleno nkolik mrt – vetn tinctiletho a estnctiletho chlapce.

Vodrensk spolenosti v jin a vchodn Anglii varovaly, e zven poptvka me vst k nzkmu tlaku vody a k peruen dodvek pro nkter domcnosti.

Nkter koly kvli nenosnm teplotm omezuj i pln ru provoz. Dopravn spolenost Network Rail doporuila lidem, aby nejezdili vlaky. eleznin doprava toti bude kvli vysok roztanosti kolejnic zpomalena.

Horka dokonce naruuj funknost operanch sl v nkterch zdravotnickch zazench, protoe potaov technika potebn k zkrokm se pehv.

Po sobotn mimodn schzce ministr v rmci programu Cobra ministr zdravotnictv Steve Barclay uvedl, e se nav poet sanitnch voz a pibude vce opertor.

Ve panlsku kvli horku bojuj s pory

Dal sti Evropy u od minulho tdne trp nenosn vysok teploty a s nimi spojen sucho. V nkolika stech panlska, Francie a Portugalska se dl nekontrolovan pory lesnho porostu.

Pory ve panlsku za tden zniily u pes 20 000 hektar. V nedli si vydaly prvn ob, a to dvaaedestiletho hasie, kter nestail utct jako jeho ostatn kolegov ped rychle se cm ohnm v provincii Zamora na severozpad zem v regionu Kastilie-Len, informoval denk El Pas. Soustrast pozstalm vyjdil na twitteru i pedseda panlsk vldy Pedro Snchez, kter tak ocenil prci vech, kte tm bez odpoinku bojuj s pory.

V pondl poru v poho Culebra podlehla druh ob, a to past z nedalek vesnice Tbara v provincii Zamora. Dva hasii byli tent den zranni a pevezeni k oeten do nemocnice.

V nedli veer registrovali ve panlsku tm tyi destky lesnch por, z toho 24 nemaj pod kontrolou. Na 2 300 lid zstv evakuovno, nkte museli sv domovy opustit u ped tdnem, dnes by se ale st z nich u mla vrtit dom, napsal denk El Mundo.

Premir Snchez se v pondl chyst navtvit jednu z oblast postiench pory, a to provincii Cceres v Extremadue. V tomto autonomnm regionu na zpad zem plameny zniily na 6000 hektar. Jin dv obce v te provincii navtv veer panlsk krl Felipe VI.

Nejhor je situace v autonomnch oblastech Extremadura, Andalusie, Kastilie-Len, Galicia a Katalnsko. Vlna veder ve panlsku by mla dnes po tdnu zmrnit, jet v nedli ale po cel zemi teploty pesahovaly 40 stup nebo se k tto hranici blily.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts