Brno buduje stovky parkovacch mst, asto vak zstvaj przdn

0
225

Brno zatm nedokzalo nauit pespoln, aby se svmi auty nezabrali msto v ulicch a msto toho zamili na odstavn plochy.

U ped dvma lety napklad vyrostl u brnnskho Zetoru za 41 milion korun prostor pro 220 voz. Parkovn na pl dne tu vyjde na 20 korun, pesto bv kapacita obvykle vyuita jen zhruba ze tvrtiny.

Msto pipravuje dal typy parkovacch oprvnn, kter by mohly idie motivovat k parkovn na danm mst. Rovn je v diskusi spojen platby za parkovn a jzdenky do MHD. V souasnosti jsou projednvny technick monosti, za kterch budou dan vci realizovateln, nastiuje Anna Dudkov z tiskovho oddlen magistrtu, jak Brno hodl idie k Zetoru pilkat.

Poloprzdno ovem nen zdaleka jen tam. Z dat za poslednho pl roku, kter si MF DNES vydala u mstsk firmy Brnnsk komunikace, je vidt nzk zjem i o dal parkovac domy.

Teba v Pinki Parku v Kopen ulici nedaleko centra msta stoj denn prmrn patnct aut, pestoe kapacita je estkrt vt. Prmr tu navc vrazn nezkresluj ani noci i vkendy, protoe przdno bv tak ve vedn dny. Svou roli v tomto ppad me hrt i cena, jeliko kad hodina parkovn vyjde na 30 korun.

Lep situace je na parkoviti Skoepka, kde se za den vystd vce aut, ne je k dispozici mst, pesto i tady bhem vednch dn zstv tvrtina a ptina kapacity voln.

Brno chce letos postavit zhruba 750 mst

Msto pesto ek, e zjem o odstavovn aut v tto lokalit bude rst, a plnuje zde tak za 140 milion korun vybudovat parkovac dm pro 219 aut. To je tyikrt vc, ne kolik jich tu me stt dnes.

Stavebn povolen bylo vydno v listopadu minulho roku, nicmn proti jeho nabyt prvn moci se ped koncem roku odvolali soused a nyn se ek, jak vc dopadne, informuje mluv Brnnskch komunikac Vladimra Navrtilov, pro se plnovan podzimn zatek stavby zpozdil.

Podobn situace je prozatm i u lokality na rohu umavsk a Veve, kde v budoucnu najde msto pod stechou asi 430 aut a venku dal stovka. Prce mly zat nyn na jae, ani to se vak nejsp nestihne.

Parkovac dm m vechna potebn povolen a v souasnosti se zpracovv zadvac dokumentace na zhotovitele. Financovn tohoto projektu bude rozdleno mezi Brno a Brnnsk komunikace, pibliuje Dudkov. Na dotaz, kdy stavba zane, vak neodpovdla.

V tomto ppad je rozen parkovac kapacity poteba, idii v tto lokalit toti asto marn hledaj voln msto i na zdej placen ploe. Ta je vak v tomto ohledu spolen s Domini Parkem na Pansk spe vjimkou.

Vyuit kapacita: deset procent

To dokld i parkovac dm River Park v Poln u justinho palce, kter jako jedin vyrostl v tomto volebnm obdob. Funguje u tm rok, pesto bv stavba za 50 milion asto vyuit jen minimln. Denn obsazenost nedosahuje ani deseti procent, a to navzdory tomu, e se v sousedstv nachzej ad prce, soudy, hokejov arna nebo velk kancelsk prostory na Holandsk.

Situace nen jednoduch, ale jinak nm ji nepslu hodnotit. Nezbv nm ne konstatovat reln stav, podotk neurit mluv Brnnskch komunikac Navrtilov s odkazem na magistrt.

Pestoe je parkovac dm zvl᚝ veer a pes noc takka przdn, obyvatel okolnch ulic, kte maj problm u svch dom zaparkovat, v nm paradoxn bezplatn odloit auto nemohou.

Mn to taky vad. Ptal jsem se na to a bylo mi eeno, e se na to erpala dotace, take po dobu udritelnosti to mus fungovat v tomto placenm reimu. Jinak to nen mon ani pro mstn, reaguje na vtky radn pro dopravu mstsk sti Brno-sted Jan Mandt (za ODS).

Otoka: Parkovac dm u Dtsk nemocnice bude

Pln na vznik parkovacho domu u Dtsk nemocnice v poslednch letech spe spal. Fakultn nemocnice Brno (FN Brno), pod n ta dtsk spad, jet loni tvrdila, e na stavbu nem penze. Po vmn na ministerstvu zdravotnictv vak projekt, po nm dlouhodob volaj rodie nemocnch dt, znovu oil.

Zd se toti, e ministr Vlastimil Vlek (TOP 09) je vstavb naklonn. V tuto chvli to vypad, e by investorem byla Fakultn nemocnice Brno, sdlila brnnsk primtorka Markta Vakov (ODS).

Kvli chybjcm parkovacm plochm rodie vezouc do nemocnice dti na vyeten jen sloit hledaj msta, kde nechat auto. Podobn problm maj tak lid bydlc v okol. Sname se domluvit, aby v parkovacm dom mohli veer a pes noc parkovat rezidenti, nastnila Vakov.

Kdy by se mohlo zat stavt, zatm nen jasn. V tuto chvli neexistuje projektov dokumentace, take nen znma ani kapacita parkovacho domu, nato cena.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno