Brno chyst tra za 800 milion. Lidem moc nepome, mysl si mstsk st

0
53

Zvolen varianta je v rozporu s pvodnmi vahami, podle nich mla tra vst dl na sever a k ulici Majdalenky.

Vzhledem k tomu, e je tato monost nronj ekonomicky i ve vztahu k pozemkm, pikroilo se k variant veden trati po ulici Okrun, uvedla mluv brnnskho dopravnho podniku Hana Tomatkov.

To nebyl jedin ani hlavn dvod zmny pln. U minul veden Brna chtlo tra vst pes cel sdlit. Proti se ale v roce 2016 postavila mstsk st Brno-sever. A jej postoj nezmnil ani stvajc brnnsk radn pro dopravu Petr Kratochvl (ODS). Nem dnou logiku tra podle pvodnch zmr nepostavit. Narazilo to ale tvrd na pana starostu, poznamenal radn.

Starosta Brna-sever Martin Maleek (SOL) piznv, e s trat pes Lesnou mstsk st skuten nesouhlas. Asi by ani na Majdalenkch zrovna neskkali radost, e jim budou pod okny jezdit tramvaje, podotkl s tm, e by se musely stavt protihlukov stny, pekldat inenrsk st, co by znamenalo i kcen strom.

Jako lep een proto vid prodlouen autobusov linky 46, kter by jezdila a do centra, nebo zaveden parcilnch trolejbus, tedy tch, co mohou jet i na baterie mimo trolejov veden.

Rychlej cesta do centra? Starosta pochybuje

Maleek pochybuje i o tom, zda propojen trat jin cestou skuten pinese benefity, jak o nich mluv veden Brna vetn primtorky Markty Vakov (ODS).

Dvodem, pro chceme prodlouit koleje ze stvajc konen, je odlehit a zrychlit dopravu do centra. Z Lesn cestuj kad den tisce lid, pro kter bude jednodu dostat se do prce i koly, prohlsila nedvno primtorka.

Mstostarosta Brna-sever David Ale (nez., dve ANO) ovem pipomn, e tra povede jen okrajem Lesn, take mnoha lidem nijak nepome. Navc ob hlavn tramvajov linky 5 a 9, k nim se loni pidala i linka 7, z centra jedou prvn polovinu cesty po stejnch kolejch.

Variantu propojen po ulici Okrun tla dopravn podnik, protoe kdy bude mt trat propojen a na jedn bude vluka, me tramvaje poslat po druh, sdlil mstostarosta. Natvrdo k, e si mysl, e jde o zbyten vyhazovn penz. Jako nejlep een vnm, kdyby do severnjch st Lesn jezdily sp trolejbusy.

Dopravn podnik se ale hj, e je to dlouhodob pln zakotven i ve stvajcm zemnm plnu. Je teba ct, e se tak jedn o prvn etapu prodlouen tramvajov trati na Lesnou, naznaila mluv Tomatkov, e do budoucna se me tra skuten prothnout i dl na sever. S tm kalkuluje i radn Kratochvl a pro mon budouc rozvoj se proto pestav i tamn sloit okrun kiovatka na svtelnou.

st kolej je pipravena u od 90. let

Aktuln plnovan stavba kilometr dlouh trati za 800 milion bude rozdlen na dv sti. Ta prvn by mla zat u za rok pestavbou a rekonstrukc mostu pes eleznin tra v Merhautov ulici, kter je v havarijnm stavu. Tady jsou u dnes v sti silnice poloen koleje, je vak vedou odnikud nikam.

Koleje jsou na mst u od stavby Husovickho tunelu, kter je pod nimi. Tehdy se pedpokldalo, e bude stavba tramvajov trati brzy zahjena, pipomnla Tomatkov roky 1996 a 1998, kdy se tunel budoval.

Druh st stavebnch prac se bude vnovat samotnmu pokldn kolej a ke kiovatce s tdou Generla Pky, tedy u zastvky na Halasov nmst.

Soust projektu je i celkov rekonstrukce ulinho prostoru. Ta zahrnuje pravy komunikace, chodnk, parkovn, ochranu okol ped hlukem z komunikace a tak revitalizaci okoln zelen. Po cel dlce nov opraven komunikace vzniknou tak cyklistick pruhy, piblil Kratochvl.

Nov vznikne i tramvajov zastvka Provaznkova, kter zajist pohodlnj pestup z klovch trolejbusovch linek 25 a 26.

Na podzim dokon tra k fakultn nemocnici

Po probhajc vstavb trati k bohunick nemocnici, kter bude hotov letos na podzim, je propojka na Lesn nejpipravenj stavbou nov tramvajov trati v Brn.

adu let se u sice chyst nov tra na Kamechy v Bystrci nebo obnoven trati ze Strnsk skly do Ln, prvn z nich je vak kvli ternu velmi sloit u ve fzi projektovn, druh nar na odpor mstnch obyvatel.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno