Burjati na Ukrajin vlit nechtj, k fka tamnho webu. Rusko ho blokuje

Vichni vd, e ve vlce zahynul bratr m kamardky, zahynul mj znm, zahynul mj spoluk, zahynul znm znmho. Postihlo to u cel Burjatsko. Vichni si uvdomuj rozmr ztrt a mnoz nechpou, pro tam bojuj. Vdy s Ukrajinou ani nemme spolen hranice, kaj lid. Nlada rozhodn nen pro vlku, popisuje Garmaapovov.

S nepopulrn invaz se Burjati neumj ztotonit, protoe nejsou Rusov, sami el v Rusku xenofobii a rasismu a nechpou, pro by mli denacifikovat Ukrajinu, jak poaduje Moskva.

Podle daj shromdnch z otevench zdroj je pitom Burjatsko, region na Sibii u jezera Bajkal tajc necel milion obyvatel, na druh pce v seznamu ruskch region podle potu zabitch vojk v bojch na Ukrajin. Prv v chudch regionech daleko od Kremlu armda vb nov zjemce o lukrativn vojenskou slubu.

V se pinejmenm o 207 vojcch z Burjatska, kte na Ukrajin pili o ivot. Vce zabitch vojk 231 je jen z kavkazsk republiky Dagestn, poznamenala BBC.

Nadace Svobodn Burjatsko nedvno informovala o 150 vojcch, kte odmtli bojovat. Podali si proto dost o proputn a 9. ervence se vrtili dom. Ped tm je vak nkolik dn zadrovali u Luhanska na vchod Ukrajiny a hrozili jim, e je ek trestn sthn.

Tito vojci zachrnili ivot nejen sob, ale i ostatnm. Nemuste bojovat za ambice (Vladimira) Putina, kter, zatmco umrte, sp a j dobe a buduje si dal zlat palc, poznamenala.

Koncem ervna se eny vojk z Burjatska obrtily na hlavu tto autonomn republiky Alexeje Cydenova s vzvou, aby vrtil jejich mue dom. Od 24. nora se astn speciln operace. Jsou vyerpan morln i fyzicky, vichni utrpli lehk a stedn zvazn zrann, uvedly eny. Garmaapovov k tomu podotkla, e tito mui u byli na cest dom.

Kdy ovem jejich manelky zveejnily sv odvn video kritizujc rusk veden, vz pevejc vojky se musel otoit a vrtit se zpt. Nkte museli z toho autobusu vyskoit za jzdy, dodv fka nadace.

Tvrd tak, e jej nadace u pomohla stovkm vojk ukonit kontrakt a vrtit se dom. Kontaktovalo ns 300 a 350 kontraktovanch vojk a dal pibvaj kad den. Vol nm zhruba jeden a dva vojci denn. Velmi asto navc dotyn nemluv jen sm za sebe. Jejich skupinu teba nkam zaveli a jen jeden z nich m telefon, popsala Garmaapovov.

Boj se, e bez vybaven v tichosti zemou

Burjati se podle n ptaj, co maj dlat. Chtj ukonit smlouvu s armdou, na co podle zkona maj prvo, ale velitel jim to nechtj dovolit. Radme jim. Celkem naima rukama prolo asi pt set lid. Vichni kaj, e nechtj bojovat, e nechpou, co tam dlaj, pokrauje s tm, e se ozvaj i mui z jinch region.

Zmiuje teba Tuvince pochzejc z jihu Sibie. Podle Garmaapovov sepsali rezignan dopis, ale te je dvactka z nich zaven v kanceli velitele na vchod Ukrajiny. Boj se, e je polou na frontu bez jejich vybaven, take tam v tichosti zemou, dodv.

Rusk ady na dost generln prokuratury zablokovaly internetovou strnku nadace a ministerstvo obrany se ke zveejnnm informacm nevyjdilo. Tsn ped zablokovnm nadanho webu jeden z okres Burjatska vyhlsil smutek kvli tomu, e v bojch na Ukrajin piel o ivot vojk Cyren-Dori Darbalajev. A do 17. ervence tak budou zrueny vechny hromadn kulturn akce.

Alexandra Garmaapovov popisuje nevoli Burjat a mluv o tom, e Ukrajinu neek denacifikace, ale rusifikace (video je v rutin):

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts