Bvpka ze vdska? Bojem proven stroje, kter kupuje i nejbli soused

Obrnnec CV90 od vdskho vrobce BAE Systems/Hgglunds AB patil k favoritm ve vbrovm zen, kter ministerstvo obrany ped lety vypsalo. A kter nyn zruilo s tm, e oslov napmo prv vdsko.

Vyrobeno bylo u 1 300 kus a ve vzbroji ho m momentln sedmika evropskch zem: Dnsko, Finsko, Norsko, vdsko, vcarsko, Nizozemsko a tak Estonsko. A nedvno se pro nj rozhodlo sousedn Slovensko. Bratislava chce od vdska nakoupit 152 psovch bojovch vozidel (BVP) v pepotu za takka 42 miliard korun.

CV90 je zaveden a bojem proven platforma. Tato vozidla pouv ada evropskch armd a rozhodla se pro n i Slovensk republika, se kterou budeme nae jednn koordinovat, uvedla k rozhodnut ministryn obrany Jany ernochov s tm, e od spoluprce se slovenskou stranou si vlda slibuje dal spory.

Prioritou v jednn bude podle n zapojen eskho obrannho prmyslu do vroby tchto bojovch vozidel.

Armda je schopn s tmto vozidlem psobit, je to vyhovujc vozidlo pro koncepci naich sil. Jako armda kme, e jsme s takovm vbrem spokojeni. Jsme spe v dob pt minut po dvanct a proto jsme rdi, e se zan tato modernizace hbat, uvedl nelnk tbu Karel ehka.

A 210 novch psovch obrnnc m nahradit zastaral a pesluhujc stroje BVP-2 ze sovtskch dob. A pedevm se stt hlavn bojovou silou modern tk mechanizovan brigdy, jej vybudovn esk republika slbila spojencm v NATO do roku 2026.

Podle bvalho nelnka generlnho tbu Alee Opaty s pezbrojenm na nov obrnnce CV90 dojde k diametrln odlinmu vnmn veden vcviku a ppravy. A hlavn se mnohonsobn zv schopnosti 7. mechanizovan brigdy, kde konen dostanou vozidlo, kter m vechny parametry modernho bojit, uvedl v reakci na rozhodnut vldy.

Vojensk expert Luk Visingr pipomnl, e vozidlo CV90 m v souasnosti nejvt bojov zkuenosti a tak nejvce uivatel. Z tohoto hlediska to je asi nejlep volba, podotkl s tm, e roli v rozhodnut vldy mon sehrla i nedvn slovensk volba.

Bezpenostn analytik Luk Dyka z Baltic Defence College v estonskm Tartu vid za rozhodnut jednat o obrnncch pmo se vdskou vldou i politick smysl. Je to volba nakoupit obrnnce ze vdska, kdy jim za pr let vrtme pronajat gripeny. Jde o bn zpsob ve svt, konstatoval s odkazem na soubn rozhodnut eskho kabinetu zat s USA vyjednvat o nkupu sthaek F-35 jako nhradu za vdsk gripeny.

K nkupu se vyjdil na twitteru tak zstupce velitele 43. vsadkovho pluku Ivo Zelinka. Pozen F-35 a CV90 oznail doslova za kombinaci, za kterou se modlil kad vojk. vdsk bojov vozidlo je podle nj nejvce operan proven ze vech zvaovanch.

Obrana chce rychlost a ast eskch firem

Dosavadn tendr, ve kterm byli ti potenciln dodavatel, nabral postupn nkolikalet zpodn. Pedchoz vlda ho loni na podzim peruila, protoe pedloen nabdky podle odborn komise nesplnily armdn poadavky. Koncem ervna ministerstvo zaslalo tem astnkm tendru nov podmnky vbrovho zen.

Bylo mezi nimi tak vzdn se nrok na nhradu kody, kter by firmm mohla vzniknout v souvislosti s dosavadnm prbhem tendru, nebo podmnka nepekroitelnost pvodn pedpokldan hodnoty zakzky 51,68 miliardy korun vetn DPH.

Nov podmnky neodsouhlasily podle dostupnch informac panlsk GDELS s vozidlem ASCOD a nmeck Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Bval ministr obrany a nynj f snmovnho vboru pro obranu Lubomr Metnar (za ANO) dnes uvedl, e pouze vdsk vrobce byl ochoten garantovat dve stanovenou maximln cenu. Dal dva mon dodavatel nabdkou novch podmnek soute odmtli.

Podle ernochov tak na zklad prvn analzy ministerstvu nezbylo nic jinho, e tendr zruit. A oslovit pmo vdskou vldu.

Ministryn podle svch slov bude usilovat, aby s nkupem obrnnc potal u sttn rozpoet pro pt rok. Pi vyjednvn chce doshnout toho, aby se na zakzce minimln ze 40 procent podlel esk obrann prmysl. Dalmi kritrii budou rychlost dodn a cena, dodala.

vdsk vrobce u v reakci potvrdil, e je pipraven podpoit vldy esk republiky a vdska v jednnch k zajitn projektu.

Tento mezivldn program by pinesl zsadn vhody i eskmu obrannmu prmyslu. BAE Systems investovala znan sil do budovn vztah s eskmi prmyslovmi partnery a mnoz jsou ji soust naeho dodavatelskho etzce. Nyn mme pleitost tyto vztahy dle rozit, uvedla firma v prohlen.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts