Cestovat se vm zachtlo? Seete si garanta, nadil Turkmenistn obanm

0
24

Vzum nebude bez dopisu garanta udleno. Pokud se dotyn nevrt dom, ne vzum vypr, garantovi bude hrozit vpov z prce, k Turkmen pedstavujc se jako Gadam v pepisu rozhovoru t krajan. Dva z nich vetn Gadama ij v zahrani a iv se jako blogei. Tetm je oban Turkmenistnu, kter jel minul msc do Turecka.

Jejich hovor zveejnila zatkem bezna organizace THF (Turkmenistan Helsinki Foundation for Human Rights). Gadam podle n dle popsal, e kad garant mus mt pjem alespo ve vi dvou tisc manat (12,6 tisce korun). Turkmensk redakce Rdia Svobodn Evropa (RFE/RL) pak tyto informace potvrdila.

A dodala, e pokud chce nyn Turkmen i Turkmenka skuten vycestovat, mus si jako garanta najt ne ledaskoho. Dotyn mus bt sttnm zamstnancem. Bez kontakt v rodin nebo mezi pteli je to podmnka skuten obtn splniteln. Pokud se pece jen nkoho takovho poda najt, edn martyrium tm nekon.

Cestovatel podle Gadama mus tak na mstn policejn stanici podepsat slib, e se nebude astnit shromdn a protest kritizujcch nai vldu nebo internetovch diskuz o politickch tmatech. Zapomenout m i na lajkovn politicky nevhodnch vide, dodal Turkmen.

Tato omezen se podle RFE/RL tkaj konkrtn Turecka, v nm sdl poetn turkmensk menina. K lednu se odhady pohybovaly kolem 220 tisc lid. Ostatn prv s Tureckem mla turkmensk diktatura a donedvna bezvzov styk, Ankaru vak podala, aby ji ze seznamu pohodlnho cestovn vykrtla. Od loskho z tak Turkmeni musej dat o vzum.

Na nedvnm zasedn Vboru Spojench nrod pro lidsk prva se turkment delegti brnili, e vzov reim s Tureckem neomezuje cestovn, ale posiluje bezpe turkmenskch oban (v zahrani).

Nen jasn, zda zkazy aktivismu a garanta Achabad vyaduje i ped cestami do jinch zem, vlda nicmn ztuje svm obanm turismus i jinak. Migran ad teba pestal doasn vydvat biometrick pasy, a to na zklad stnho pkazu vldy. Ta pr nadila, aby se vydvn pas na as zpomalilo. Prv podobn restrikce se v zemi asto naizuj jen stn, nikde se nezveejuj a u vbec se nevysvtluj lidu.

Opozin portl Turkmen.News sdlc v Evrop k otzce pas rovn doplnil, e vlda lidem brn i v samotnm dn o nov cestovn doklady. Zatmco dv si Turkmeni mohli podat pihlku o nov pas u est msc ped vyprenm platnosti toho stvajcho, dnes musej pokat a do poslednho msce.

V Turecku i dalch zemch nespokojen Turkmeni zaali ped pr lety podat demonstrace, obvykle ped ambasdami sv vlasti. Nejdve je rozhoilo tvrzen vldy, e v zemi neeviduje ani jeden ppad covidu, a m dl vc pak kritizovali i dal neduhy Turkmenistnu. Nkolik aktivist bylo nakonec v roce 2021 doasn zadreno a hrozilo jim vyhotn z Turecka.

Loni bylo zase pt lid zranno pi protestu ped konzultem v Istanbulu, kdy se snaili pedat diplomatm dopis pro turkmenskho prezidenta Serdara Berdymuhamedova. dajn je zmltil mimo jin i zamstnanec konzultu.

K emigraci, a u do Turecka i jinam, Turkmeny pohn dlouhodob patn ekonomick situace v jejich vlasti a autoritsk reim rodiny Berdymuhamedovch. Po vstednm dikttorovi Gurbangulim Berdymuhamedovi ote pevzal jeho syn Serdar, kter prohlsil, e bude pokraovat v otcovch lpjch.

Navzdory vkldanm nadjm zaal mlad vldce rychle utahovat rouby. Pomry jsou v nkterch oblastech jet tvrd ne za vldy milovnka kon, ps, zpvu i vrhn bodk na neptele. Po odvoln koronavirovch restrikc tak poty utkajcch Turkmen znovu rostou.

V leton vron zprv americk nevldn organizace Freedom House, kter hodnot rove svobody a demokracie v jednotlivch zemch svta, se Turkmenistn dostal i do ebku Nejhor z nejhorch.

Je tam na druhm mst, hned po Jinm Sdnu a Srii, kter se dl o prvn pozici. Tak na tetm mst jsou dv zem, a sice Eritrea a Severn Korea. Jsou v tto zemi problmy spojen s nezamstnanost, cenami potravin a korupc? Samozejm, e jsou. Ale msto toho, aby je eily, ady pokrauj v utlaovn obyvatelstva, uzavr Gadam.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno