Chilsk jezero se promnilo v pou. Mstn obyvatel pros o vodu Boha

Nikdy jsem to tu takhle nevidla. I dve bylo vody mlo, ale ne tak jako te, vyprv smutn tyiapadestilet Amanda Carrascov, kter nedaleko jezera ije. Prosme Boha, aby nm poslal vodu, dodv.

Jezero bylo jet ped dvaceti lety pro nedalek msto Valparaso hlavnm zdrojem vody. Jeho objem byl srovnateln s vodou ve 38 000 olympijskch baznech. Dnes by voda z jezera naplnila pouze bazny dva, pe agentura Reuters.

V podstat mme jen loui, ekl Jose Luis Murillo, generln editel spolenosti ESVAL, kter zsobuje Valparaso vodou. Podle nj potebuje jezero srky, na n kdysi v zim bvalo spolehnut. Nyn jsou vak na historickm minimu.

V Chile vlivem zvyujcch se teplot ovzdu kles hladina srek dlouhodob. Vysok teploty vzduchu zpsobuj, e snh v Andch, kter kdysi byly klovou schovnou tajc vody, se nezhutuje, rychle taje a asto se rovnou mn vpru.

Sucho zasahuje i do tamn tby v dolech nejvtho svtovho producenta mdi. Nedostatek srek pedstavuje problm i pro zemdlce. Hlavn msto Santiago de Chile dokonce zvauje plny na mon pdly vody.

Sucho v Chile je bezkonkurenn

Analza letokruh strom starch 400 let ukazuje, jak velk souasn sucho opravdu je, k vzkumnk z Centra pro klima a odolnost vChile Duncan Christie. Je zcela bezkonkurenn co do dlky trvn i intenzity, dodv.

Satelitn snmky jezera z roku 2016 a 2022. Rozdl je zeteln. (17. ervna 2022)

Andy, kter oznauje jako vodn ve, podle nj nemaj kvli zvyujc se teplot ovzdu anci zsoby vody doplnit. Kdy na jae taje snh, je mnohem mn vody, kter by pak naplnila eky, ndre ijezera, vysvtluje.

Vysychn pozemn vody se vak netk jen Chile. Hladina kles napklad i v nejvt pehradn ndri v USA. Pehrada Lake Mead zaznamenv vysychn ji od roku 2000 a podle vdc se situace neustle zhoruje.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts