Covidov verky, korupce, renovace bytu. Johnson elil jedn afe za druhou

Osmapadestilet Johnson je znm svou schopnost vymanit se z zkch. U moci zstal navzdory nejrznjm obvinnm.

Poruovn protiepidemickch opaten

Na zatku loskho prosince se v britskch mdich objevily prvn zprvy o vercch nejen v Johnsonov sdle v Downing Street za koronavirovch uzvr. Novini informovali, e od kvtna 2020 do loskho dubna se konalo nejmn deset takovch spoleenskch setkn. lo o obdob, kdy v Anglii kvli pandemii covidu-19 platila psn omezen mezilidskch kontakt.

Posledn informace se tkaly verku na premirov zahrad pedloni 20. kvtna, kdy byla podle mdi pozvna asi stovka lid a nakonec se jich selo 40, mezi nimi i Johnson a jeho manelka Carrie. V t dob se spolu podle vldnch nazen nesmli stkat vce ne dva lid z rznch domcnost, a to pouze venku pi dodren dvoumetrovho rozestupu.

Johnson letos v polovin ledna v parlamentu svou ast na verku pipustil a omluvil se za ni s tm, e na akci strvil 25 minut a domnval se, e jde o pracovn setkn.

Johnsonovy verky zaala letos v lednu provovat i londnsk policie, kter pedtm vyetovn tto zleitosti odmtala. Premir uvedl, e rozhodnut policie vc vyetit vt. Johnson, kter se stal premirem v roce 2019 se slibem dokonit brexit, se 31. ledna omluvil po zveejnn zprvy z internho vyetovn verk v Downing Street.

Z dokumentu vyplv, e nkter setkn v sdle a adu premira bhem koronavirovch uzvr pedstavovala vn selhn klovch lid ve vld a nemla se konat.

Britsk bulvrn denk Daily Mirror na zatku ervna napsal, e Johnson se ped rokem neodebral do karantny po kontaktu s nakaenm. Podle denku ml jt do izolace po naten novoronho projevu na konci roku 2020, protoe jeden z kameraman ml pozitivn test. Nakaen podle informac denku neml rouku a od ministerskho pedsedy byl mn ne dva metry.

V lednu pinesla britsk televizn stanice ITV informaci, e Johnson ml narozeninovou oslavu bhem prvn koronavirov uzvry na jae 2020, kdy platily psn restrikce zakazujc spoleensk shromdn uvnit budov.

Televize uvedla, e na organizaci verku, kter se konal 19. ervna odpoledne, se zejm podlela premirova manelka Carrie. Podle ITV se akce v premirov sdle v Downing Street zastnilo a 30 lid.

Loni na jae elil Johnson skandlu kvli nepotvrzenm informacm, e v zkulis na podzim 2020 odmtal zaveden celosttnch karantnnch opaten. Podle zdroj bulvrnch list Daily Mail a Daily Mirror v jnu ekl, e radji nech vrit mrtvoly po tiscch, ne aby vyhlsil tet koronavirov lockdown.

dn dal podlan lockdowny. A se mrtvoly vr po tiscch, ekl podle nejmenovanch zdroj premir v reakci na poznmku ministra Michaela Govea, e na hldn nemocnic peplnnch covidovmi pacienty bude zapoteb nasadit armdu. Podle denku The Times premir hovoil o tom, e klidn nech koronavirus, aby se vydil.

Loni v lednu Johnsona tak kritizovali kvli vyjce na kole, kterou podnikl v dob plon uzvry kvli en koronaviru. Letos v noru bulvrn list Daily Mirror zveejnil fotografii, na kter je Johnson se temi zamstnanci a lahv alkoholu. Podle bulvru byla pozena 15. prosince 2020, kdy v Londn kvli koronaviru platilo psn omezen shromaovn.

Britt zkonodrci v dubnu schvlili nvrh opozice, aby premir Johnson elil vyetovn v parlamentnm vboru kvli vldnm verkm podanm v dob covidov uzvry. Vyetovn adujcho premira kvli myslnmu klamn poslanc je naprosto ojedinl, me vak zat a pot, co sv vlastn vyetovn ukon policie.

Podle zprvy ednice Sue Grayov, kterou 25. kvtna zveejnila britsk vlda, k verkm v Downing Street, kter se konaly za koronavirov uzvry navzdory tehdy platnm restrikcm, vedlo selhn ve veden britsk vldy.

Grayov vyetovala celkem 16 setkn, jich se Johnson a jeho zamstnanci zastnili v letech 2020 a 2021. Johnson se za verky znovu omluvil a uvedl, e za n pijm plnou zodpovdnost, rezignovat ale nehodl.

Kvli narstajcm skandlm kolem verk se pedseda vldy potkal se vzpourou nkterch konzervativnch poslanc, poadujcch jeho odchod. U dve ekl, e kvli afe nehodl rezignovat. Johnson sice 6. ervna ustl stranick hlasovn o dve, kdy zskal podporu 211 poslanc Konzervativn strany (proti bylo 148), to, e 41 procent konzervativnch poslanc hlasovalo proti nmu, ale podle mdi podrv jeho autoritu.

Naposledy 29. ervna imunitn vbor britskho parlamentu oznmil detaily vyetovn premira Johnsona. Vbor zjiuje, zda ministersk pedseda lhal parlamentu, kdy loni v prosinci tvrdil, e jeho kancel neporuila dn opaten zaveden ve snaze brnit en koronaviru.

Vyetovn britskho premira je momentln ve fzi sbru dkaz. lenov vboru maj prvo zkoumat zprvy na komunikanch aplikacch, e-maily i fotografie, aby zjistili, zda Johnson vdom parlamentu lhal. Zvry vyetovn se podle serveru Politico oekvaj na podzim.

Nezkonn lobbing poslance Patersona

Neutuchajc kritice el Johnson za pstup ke korupnm afrm sv Konzervativn strany. Loni na zatku listopadu mu britsk mdia vytala dajnou zbablost, kdy se nezastnil parlamentn debaty o lobbistick afe svho stranickho kolegy Owena Patersona.

Poslanec je obviovn, e za platu vystupoval ve prospch firem. Kvli poruen lobbistickch pravidel ml bt na 30 dn suspendovn z Doln snmovny, Johnson a jeho parlamentn frakce se ale pokusili spolustranka ochrnit zmnou pravidel o lobbingu. Po tvrd kritice nakonec Paterson odstoupil.

Johnson svou neptomnost v parlamentu hjil tm, e ml na tu dobu dlouho plnovanou cestu do severn Anglie. Tam vak okamit vyvolal novou kritiku, protoe se pi nvtv nemocnice nkolikrt nechal vyfotografovat bez rouky.

Konzervativn strana se stala rovn terem kritiky za to, e umonila nkolika vznamnm drcm zskat msto ve Snmovn lord.

Byt v Downing Street

Loni na jae Johnson elil skandlu kvli rekonstrukci svho bytu v Downing Street, na ni mu podle mdi tajn pispvali stranit drci. Podle tvrzen bval Johnsonovy prav ruky Dominika Cummingse premir plnoval nklady za prce v byt pevst na drce Konzervativn strany.

Celkov cena rekonstrukce nen jasn, spekuluje se a o 200 000 librch (skoro est milion K). Premirova kancel u dve uvedla, e Johnson renovace zaplatil sm, neupesnila vak, zda k tomu nevyuil vypjen penze. Kauzu vyetuje britsk volebn komise.

Jmenovn Christophera Pinchera

Na konci ervna kvli dajnmu sexulnmu napaden dvou mu rezignoval Christopher Pincher, nmstek hlavnho whipa, co je poslanec dohlejc, aby pslunci Konzervativn strany hlasovali ve snmovn podle stranickch zjm .

Pinchera jmenoval Johnson do funkce letos v noru. Po vypuknut tto kauzy premir nejprve tvrdil, e o vyetovn Pinchera nic nevdl. Downing Street pozdji uvedla, e na ppad zapomnl, a Johnson za pochyben omluvil.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts