Dali nm zbran, ale mlokdo vdl, co s nimi. Zelenskyj popsal zatek vlky

Zbran dostali i prezident a jeho poradci. Od t doby uplynuly u dva msce. A Zelenskyj pod neme v noci spt. Peml, co by ml jet udlat, aby se svt nezaal dvat jinam.

Byl tam hluk. Pod se ozvaly exploze, vzpomn Zelenskyj na chvli, kdy el s manelkou Olenou vzbudit sv dti a ct jim, e zaala vlka. Dcei je sedmnct, synovi devt. Chpali tak, v jakm nebezpe se ocitli. I kdy asi netuili, v jak velkm.

Moskva do Kyjeva s armdou vyslala i Vagnerovce a eence, kte mli ukrajinskho prezidenta zabt. A jak pozdji Zelenskyj popsal, jeho rodina byla na seznamu hned druh. Kdy na hlavn msto 24. nora padla noc, stlet se zaalo i ve vldn tvrti. Strci prezidentsk kancele zhasli svtla, pinesli neprsteln vesty a rozdali zbran.

Svou dostal i Zelenskyj a jeho poradci. Jen pr z nich vdlo, jak s n maj zachzet. Uml to teba Oleksij Arestovy, kter m za sebou kariru ve vojensk rozvdce. Bylo to naprosto len. Automaty pro vechny, k s tm, e se tehdy rusk armda dvakrt pokusila vtrhnout dovnit. Olena Zelensk i s dtmi tam v t dob jet byla.

Z prvnch dn invaze na Ukrajinu si Zelenskyj podle svch slov pamatuje stpky. Moment, kdy budil dti do vlen reality, pat k tm nejsilnjm. Sm se odmtal pesunout do bunkru za Kyjevem, chtl zstat na mst. Vldn budovy pitom stoj v hust obydlen sti msta, v okol jsou domy, ze kterch by snadno mohli stlet snipei. Z nkterch tak mohl piltnout grant.

Armda tak alespo opevnila tvr vm, co nala. Policejnmi barikdami, deskami z pekliky.

Vypadalo to tam jako na skldce ne jako v pevnosti. To msto bylo zcela oteven. Nemli jsme dn betonov bloky, abychom mohli uzavt ulici, vysvtluje Arestovy. Prezident nedal na nalhn bodyguard a msto odjezdu vyel i se svmi lidmi ven a natoil slavn video ja tut. Tedy vzkaz Ukrajincm, e je tv v tv rusk pesile neopustil.

Pochopil tehdy, jak je jeho role. Zraky jeho nroda i svta se upraly na nj. Stv se z tebe symbol. Mus jednat tak, jak m hlava sttu jednat, k reportrovi asopisu Time, kter s prezidentem a jeho tmem strvil dva dubnov tdny. Kdy pak Britov a Ameriani prezidentovi nabzeli evakuaci, vyknul Zelenskyj ona slova, ktermi se navdy zapsal do historie coby staten vdce sv zem: Potebuji munici a ne odvoz.

K Zelenskmu se navc do improvizovanho bunkru pidali i jeho ptel a spojenci se svmi rodinami, mnohdy v rozporu s bezpenostnmi protokoly. Do vlenho stanovit se nasthoval teba pedseda parlamentu Ruslan Stefanuk, kter by se stal adujc hlavou sttu, pokud by Zelenskho zabili. Sprvn tak ml vvoj vlky sledovat pokud mono jinde ne prezident.

Stefanuk byl msto toho jednm z prvnch, kdo Zelenskho na zatku invaze vidl osobn. Neml ve tvi strach, ale otzku: Jak je to mon? vrac se zpt v ase politik. Zelenskyj toti dlouho mrnil paniku, kterou podle nj vyvolval Zpad svmi varovnmi ped ruskm vpdem. Jene ten pak skuten piel. Mon to zn vgn nebo pompzn. Ale ctili jsme, e se d svta hrout, dodv Stefanuk.

Zelenskyj nakonec i s pomoc zpadnch spojenc peil hned nkolik pokus o vradu. Ve sv izolaci paradoxn vlku na Ukrajin v t dob sledoval stejn, jako lid v zemch stovky kilometr daleko. Stejn jako ti, kte se kad rno li podvat na internet, jestli je Zelenskyj stle naivu. Toti skrz obrazovku potae.

Obas pr vidl zbry z bitev a tok na socilnch stch dv, ne ho o vvoji na front stihla zpravit armda. Reportr poznamenv, e se prezident se svm tmem tak stejn jako zbytek svta radoval z vide ukazujcch spn toky na ruskou techniku, zbavnch mem i psn, kter bhem vlky vznikly.

V Bui se zden zmnilo ve vztek

Vlenou realitu na vlastn oi vdce Ukrajiny vidl zatkem bezna, kdy se vydal na utajenou cestu ke znienmu mostu na okraji Kyjeva. Ani mnoz jeho nejbli spolupracovnci o n nevdli. O pr dn pozdji si pak Zelenskyj dal bor s vojky, kterm erstvou polvku nosil jeden z mstnch.

Pot, co ukrajinsk armda vyhnala rusk jednotky z okol Kyjeva a Rusov se sthli k vchodu, kde rozpoutali druhou st vlky, zaal prezident vyjdt vc. Mimo jin jel i do Bui, kde po sob okupanti zanechali stovky mrtvch. Kdy Zelenskyj se svmi lidmi uvidl ty nepopsateln hrzy na vlastn oi, zden se pr rychle zmnilo ve vztek. Okamit jsme chtli zruit jednn o mru, k jeden z vyjednava David Braun Arachamija.

St jsem se jim uml podvat do tve, dodv. A kdy pak rusk sly zatoily na ndra v Kramatorsku a do Kyjeva pijela na nvtvu fka Evropsk komise Ursula von der Leyenov, bvalho herce Zelenskho zradil jeho talent promlouvat k lidem. Stl na pdiu a nevnmal. V mysli ml pod enu v pestrobarevnm obleen, kter tok urval hlavu.

Sm Zelenskyj te vyprv, e noci jsou pro nj nejt잚. Nesp, nedoke to. Msto toho zr do telefonu a v odrazu obrazovky vypad jako duch. Duch, kter prot zprvy, na kter mu pes den nezbyl as. Obas od jeho eny a dt, jindy od poradc nebo pmo od vojk, kte jsou obklen Rusy a znovu a znovu jej pros o dal zbran.

Prezident tak pod prochz svj denn program a peml, na co zapomnl. Nem to vznam. Je to ta sam agenda. Vidm, e je pro dneek hotovo, ale stejn ji pod tu s pocitem, e nco je patn, piznv s tm, e netrp zkost. To m svdom mi nedv spt.

k si, e i ve chvlch, kdy ulehne ke spnku, se nkde nco dje. Nkde prv padaj bomby, nkde se civilist ukrvaj ve sklep, nkde na n prv padaj trosky budov. Nkoho Rusov prv znsiluj, mu, vrad. Vlen zkuenost Zelenskho poznamenala. Zestrl jsem, zaml se s tm, e zskal moudrost, o kterou nikdy nestl. Pesto rozhodnut stt se prezidentem nelituje.

Te ho krom samotnch zvrstev spchanch ruskm vojskem trp i to, e by vlka na Ukrajin mohla svt brzy pestat zajmat. On i jeho zem vak potebuj, aby lid jet nepepnuli jinam. Ve sv agend tak m vc kol spojench nikoliv s vlkou samotnou, ale s tm, jak ji vnmaj v zahrani. Clem Zelenskho je toti stle pipomnat, e nejen Ukrajinci te bojuj o peit.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts