Denk Ukrajinky: Bte pky, ekl idi autobusu m seste. Probreela veer

Dal tden je pry… A stalo se pr zajmavch udlost, kter m pekvapily a se ktermi jsem se dosud nesetkala. Psala jsem, e nyn ijeme se sestrou a naimi tymi dtmi v byt.

Rozhodli jsme se koupit televizi, aby dti mohly sledovat kreslen filmy v etin a my jsme mohly poslouchat esk zprvy, abychom se ponoily do jazykovho prosted a lpe porozumly jednotlivm slovm.

Vybraly jsme tu nejobyejnj televizi, kterou jsem pak objednala v jednom internetovm obchodu s doruenm dom. Plnovan datum dodn bylo 27. dubna. Zajmav je, e do dnenho dne nm nebylo nic dorueno.

Pro m tato situace rozhodn nen kritick ani nijak ivotn dleit, ale velmi zvltn. Na Ukrajin je na trhu velk konkurence a obchody dlaj ve pro to, aby o zkaznky nepily, a pokud dojde k prodlev, vdy upozorn a omluv se, ppadn nabdnou alternativu.

Tady mi nikdo nevol a nevaruje, a kdy zavolm, abych si upesnila podrobnosti, eknou, e se termn posunul, ale pak ani na nov termn nic nedoru. Zd se, e jsem si nevybrala nejlep obchod.

Lkrna mla zaveno

Vtinu tdne jsem strvila doma s dtmi. Onemocnly planmi netovicemi, co tak nen pjemn. Vzhledem k tomu, e ijeme se tymi dtmi a kad je pi vysok nakalivosti netovic nemocn, zn tu tm cel den dtsk pl.

Jako matka, kter sv dti miluje a boj se o n, si moc peji, aby nemoc snely lpe a dve se uzdravily. Myslm, e kad matka m pochop.

Pes vkend mli m synov Nazar i Miron horeku. Vysok teplota se nedala snit lky, kter nm zbyly. Vybhla jsem do lkrny, ale ke svmu pekvapen jsem nenala dnou otevenou. To je dal nov zkuenost, e i tak vznamn instituce maj o vkendech zaveno.

Mla jsem tst, e moje kamardka Elena, kter ije v Polance nad Odrou, potebn lky mla. Dtem aspo trochu pomohly. Jen Nazar kvli nemoci zmekal narozeniny Eleniny dcerky Lesji.

Elena j uspodala dtskou oslavu a my jsme j dali drek a blahopn. Zatmco j jsem doma s dtmi, moje sestra Marina chod dl do prce.

Ne zrovna nejpjemnj situace se jim nedvno stala v autobuse. Vracela se spolu se svm synem Glebem z prce, a kdy nastoupili do autobusu, slyeli od idie: Jdte pky!

Nen jasn, co takovou reakci vyvolalo. Sice nakonec onm autobusem jeli, ale Marina byla cel veer velmi rozruen a probreela ho. M velk strach, e ns v esku nikdy nepijmou. Mohu jen hdat, co zpsobilo takov chovn idie…

Chci jen poznamenat, e my, vichni, kte jsme byli nuceni odejt, jsme velmi vdni za pomoc vld esk republiky a vem, kterm to nen lhostejn. Kad z ns se pitom sna bt co nejuitenj spolenosti a sttu, kter nm poskytl pste.

Anna Rybak

Narodila jsem se ve mst Zporo, kde jet nyn ij moji rodie a babika. Ped vlkou jsme s mou rodinou bydleli v mst Dnipro, kde nyn zstal mj manel Danil a mnoho mch ptel.

Mm dva milovan syny, tyletho Nazara a dvouletho Mirona. Vystudovala jsem marketing na Berdyansk University of Management and Business. Ped vlkou jsem pracovala pro Vodafone Ukrajina.

Mme prci, platme dan, respektujeme vai kulturu, studujeme vai historii a jazyk a myslm, e si takov zachzen nezasloume. Vte, e vtinu Ukrajinek v esku tvo lid s vym vzdlnm, jsou pracovit a poctiv a rozhodn nechtj nikomu viset na krku

Mezitm na Ukrajin pokrauje ostelovn mst, tentokrt byla Odsa a moje milovan Dnipro vystaveny raketovmu bombardovn. V Dnipru zashla raketa eleznin most.

Most jako symbol

Chci vm vyprvt pbh o tto stavb. Moje msto stoj na behu stejnojmenn majesttn eky Dnpr, rozkld se na obou bezch a spojuje ho sedm most (tyi velk a ti mal). Zasaen most nen jen eleznin spojen, po kterm jezd vlaky, projdj tudy i automobilov, tramvajov a trolejbusov spoje a pedstavte si, co by se stalo, kdyby v tu chvli raketa narazila do mostu, kdy bn civilist jeli tramvaj dom z prce…

Dky bohu, e po ostelovn nebyly dn obti.Tento most je pro nae msto vznamn. Je to most, kter vznikl v roce 1884 dky sil Alexandra Pola, otce zakladatele Dnipru. Je to legendrn lovk, ktermu msto vd za ve.

Abyste pochopili vznam Alexandra Pola pro obyvatele Dnipru jde o osobu piblin stejn velikosti jako je pro echy napklad Antonn Dvok. Nen to jen most, je to symbol msta, jeho srdce a pamti.

derem pesn na tento most Rusov zashli poehnanou pamtku a historick ddictv Dnipru.Vm vak jist, e se jim nepoda zlomit slu lidu a vymazat mu pam. Urit vyhrajeme. Mme pece svou minulost a mme svou budoucnost, vm, e bude svtl a spn!

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts