Dezinfoweby odblokujeme, hroz sprvce domn i opertoi. Chyb jim opora zkona

V zjmu transparentnosti a pedvdatelnosti svho rozhodovn sdruen CZ.NIC po splnn elu blokace oznamuje, e pot, co uplynou ti msce od zablokovn uvedench dezinformanch web, ponech sdruen doten domny vyazen ze zny pouze na zklad pkazu soudu, Policie R nebo jinho kompetentnho orgnu sttu, uvd se v tiskov zprv. K odblokovn by tak mohlo dojt ji koncem kvtna.

K iniciativ sdruen CZ.NIC se s velkou pravdpodobnost pipoj i Asociace provozovatel mobilnch st (AMPS), kter o nkolik dn pozdji, ne provozovatel domn, na vyzvn vldy a Nrodnho centra kybernetickch operac zablokovala dal weby. Mezi n patila mimo jin i esk odno nechvaln znmho ruskho webu Sputnik.

Informaci potvrdil redakci iDNES.cz prezident AMPS Ji Grund. V rmci mimodn situace jsme se snaili vyhovt bezpenostnm slokm, nicmn jsme oekvali, e za nkolik msc piprav stt njak jasn nvody a mantinely, jak postupovat. Snaili jsme se k tomuto kroku vyzvat esk telekomunikan ad po vzoru toho slovenskho, kter na zklad doporuen EU vydal seznam web, kter se maj blokovat. Ten ns ale nevyslyel, vysvtlil prezident.

Ondej Filip, editel sdruen CZ.NIC, dve vysvtlil, e k zablokovn dolo na zklad 17. lnku pravidel sdruen, podle kterho me CZ.NIC laicky eeno vypnout webovou strnku, paklie zde dochz k ohroen nrodn i mezinrodn potaov bezpenosti. Cel znn je dostupn na internetovch strnkch sdruen.

Sdruen me vypnout webovou strnku na dobu jednoho msce a to opakovan, jak se tak zatm dlo. Ti z osmi zablokovanch web ji oznmily, e se proti postupu budou brnit alobou o nhradu kody.

Sdruen CZ.NIC od potku deklarovalo, e jde o mimodn opaten v rmci neoekvan situace. Dnen tiskovou zprvou se ale sdruen jasn pihlsilo k vce systmovmu procesu. Nesystmovost ji pedtm kritizovali nkte prvnci.

Redakce iDNES.cz oslovila za elem expertnho stanoviska Zdeka Kueru z advoktn kancele Dentons, jednoho z nejvznamnjch eskch prvnk v oblasti technologickho prva. Podle nj je nejdleitj si pedem ci, jak obsah chceme blokovat a kdo by toto blokovn ml init.

Pokud se R rozhodne blokovat weby, tak m monost hned nkolik. Mete jt cestou skrze registrtora (viz. zmnn kauza, pozn.red.), ale pak jsou cesty, kter ji v prvnm du existuj, napklad infrastruktura vyuvan k vymhn autorskch prv. Zde se lze obrtit na provozovatele infrastruktury, nap. opertora internetovho pipojen, s dost o zablokovn takov ho pstupu. Nicmn to je velmi partikulrn (speciln, pro konkrtn oblast, pozn.red.) een, nic takovho neexistuje pro fake news, doplnil Kuera. Problmem takt je, e neexistuje ani dn pedpis, kter by fake news klasifikoval.

Pkladem znepstupovn internetovch strnek v R podle Kuery me bt nap. hazardn zkon. Ministerstvo financ vydv tzv. ernou listinu, na kterm jsou ti, kte v zemi provozuj online szky bez licence, bez oprvnn. Tento zkon k, e telekomunikan opertoi mus na rovni sv infrastruktury zablokovat uivatelm pstup k tmto strnkm.

Osobn se domnvm, e je neastn blokovat cel weby i IP adresy web, jeliko se vm zkrtka me stt, e s zvadnm obsahem mete zablokovat i obsah nezvadn. To konkrtn een v ppad zmnn zleitosti bylo nesystmov, lo o okamitou reakci na neekan stav. Pokud by R chtla jt cestou blokac, tak by mla pijmout een systmov, sdlil Kuera.

Zde se podle Kuery dostvme do obrovskho stetu lidskch svobod a prv a to konkrtn prva na informace a na svobodu slova. Podle prvnka by zde mly nejlpe vdy rozhodovat soudy a pokud se nejedn o flagrantn poruen prva, nap. by mohlo jt o dtskou pornografii, terorismus, atd., tak by se nemlo rozhodovat tzv. ex parte, tedy bez asti druh strany.

Mus existovat jasn dan proces s jasn danm pezkumem. A to se v tomto ppad nestalo, mysl si Zdenk Kuera. Akoliv nejsem tenem Aeronetu, tak jako prvnkovi mi vad ta cesta, kterou se to provedlo, doplnil. Argument, e kauza nakonec, jak bylo zmnno ve, stejn skonila u soudu, je podle Kuery lich, nebo spor zde skonil ad hoc, jednorzov, jako okamit reakce prv kvli absenci bn legislativy.

Tuzemsk internetov sdruen CZ.NIC po konzultacch s bezpenostnmi slokami sttu a na zklad doporuen vldy zablokovalo 25. nora 2022, den po toku Ruska na Ukrajinu, osm dezinformanch web, u kterch byla velk ance, e by mohly it prookupantsk narativy. Zablokovan jsou weby Aeronet.cz, Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts