Dn si vezme ob vr. Zadlute msto na adu let, kritizuje opozice

0
71

vr splatme z dosaench spor, akce jsou z velk sti kryty z dotanch program. A je zde jistota, e kdy dostaneme dotaci, bude vr jako pedfinancovn, abychom je mohli vyut. Dleit je, abychom byli pipraveni, a se dotace otevou. st akc je bez dotac, ale musme je nezbytn udlat. Meme ekat a spoit si na to, ale inflace a zdraovn me tyto akce prodrait, ekl zastupitelm primtor Ji Andl (ANO).

Vedle fotovoltaickch elektrren na stechch sedmi kol, knihovny, hokejovho stadionu a budov magistrtu pot radnice vedle propojen cyklostezek tak se zateplenm a modernizac 13 kol a vmnou veejnho osvtlen na LED rovky.

vr minul tden schvlil zastupitel. Ne vichni jsou vak pro. Opozici se nelbila jeho ve, protoe v souasnosti jet msto splc jin vr z minulch let.

Smysluplnj by bylo vzt si vr 250 milion na akce, kter jsou pipraven a mstu pinesou spory. Ani nebylo pedloeno, jak spory budou a o jakch stkch se bavme. Finann situace msta nen nejlep, rezerva je 40 milion korun a vedeme spor o 30 milion. Dal vr 450 milion nepotebujeme a zadlume jm msto na adu let, konstatoval opozin zastupitel Martin Kub (ODS).

Terem kritiky bylo i to, e m bt schvlen vr, ale nejsou znmy nabdky banky a podmnky. Opozici tak vadilo, e strategickm projektem msta je propojen Labsk a Plounick cyklostezky, pitom vchodn ndra se mlo promnit v centrum vdy, ale nic se nedje.

Projekt vchodnho ndra je na mnoho let. Ped dvma lety si msto na jeho promnu vzalo vr 150 milion, ale nic se nezmnilo a leton vr s tm vbec nepot, sdlil Otto Chmelk (Volba pro Dn).

Tom Brk (ODS) kritizoval, e veden msto zadlu na dal dv volebn obdob, nebo skutenost, e na zateplen kol jsou dotace 90 procent, a msto na n tedy tak velk vr nepotebuje. Ovem protinvrh opozice na vr 250 milion korun neproel.

Protoe vlda o 10 procent zvila odmny lenm zastupitelstev vech radnic, souasn dnt zastupitel tsnou vtinou zvili odmny neuvolnnm lenm zastupitelstva, rady, vbor a komis. Nvrh opozice, aby valorizace byla stejn pro vechny, ne jen pro zastupitele, ale i pro obany, kte ve vborech pracuj ve svm volnm ase, neproel.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno