Do rodnho Zlna jezdila Trumpov mlo, jej dti tam trvily przdniny

Obyvatel Zlna tady mohou zesnul vnovat vzpomnku a vepsat vzkaz do kondolennch listin. Vzpomnkov msto bude pstupn do stedy 20. ervence, uvedl mluv magistrtu Tom Melzer.

Posledn oficiln nvtvou Zlna byl pro Ivanu Trumpovou poheb jejho otce Miloe Zelnka v roce 1990. Pijela na nj spolen s manelem Donaldem Trumpem, pestoe jejich manelstv bylo v obdob mezi rozlukou a rozvodem, a dtmi.

Podle dochovanch informac rodie Trumpov pomhali s jejich vchovou, dti sem jezdily na przdniny.

Trumpov se ve Zln narodila v roce 1949. Zvodn lyovala, zkusila tst ped kamerou (v roce 1970 mla roli ve filmu Pan Tau na horch), studovala Fakultu tlesn vchovy a sportu na Karlov Univerzit v Praze. Zrove ale touila dostat se ze socialistickho bloku ven, na zpad. To se j podailo po svatb s rakouskm lyaem Winklmayrem.

Dal udlosti v jejm ivot pak mly rychl spd. V roce 1976 se seznmila s Trumpem, o rok pozdji mli svatbu a tomt roce se narodil Donald junior. V roce 1981 nsledovala dcera Ivanka a o ti roky pozdji nejmlad z dt, Eric.

Vechny ti dti vzpomnaj na przdniny ve Zln, kam jezdily k babice a ddovi Zelnkovm. Posledn adresa rodiny byla na Nivch, dnes u m ale vilka jinho majitele.

Poheb Miloe Zelnka krtce po pdu elezn opony pivedl prominentn pr na zlnsk Lesn hbitov, kde se konalo posledn rozlouen.

Poheb byl skromn, rodina si nepla nic okzalho, vzpomnal tehdej f Lesnho hbitova Emil Macura. Vybavuji si to. dn policejn opaten jsme k tomu ale nechystali, podotkl ped asem bval zlnsk policejn editel Bedich Koutn.

Jen mlokomu se tehdy podailo s Trumpovou a jejm muem setkat, as trvili s rodinou. Dtem Trumpov v t dob bylo 13, 9 a 6 let. Donald mlad, kter mluv plynn esky, ml s ddekem Miloem velmi blzk vztah, chodili na lov nebo chytat ryby.

Trvili jsme spoustu asu v lesn chat, kde jsem zskal vztah k prod. A taky jsem tam zaal stlet ze vzduchovky, uvedl Donald Trump junior pro americk loveck server.

O vzjemn nklonnosti svd i to, e svho syna pojmenoval Tristan Milos.Mj otec hodn pracoval, take hodn rodiovsk pozornosti, kterou syn chce a potebuje, jsem zskal od svho ddeka, upozornil pro magazn NYMag.

Babika uila Ivaniny dti dojdat

Na Donalda mladho si vzpomn i bval znm zlnsk lyaka Olga Charvtov Kov. Byl to normln kluk, hrval si s dalmi dtmi a byl za to rd, popsala ped asem Charvtov Kov.

Dtstv ve Zln pochopiteln trvily i dal dv dti Donalda a Ivany – Ivanka a Eric. Ten piznal, e prvn vzpomnky z dtstv se nevou k 5. Avenue v New Yorku, ale k eskoslovensku. ili jste ivot, kter se vbec nepodobal tomu, co jsme vidli v USA, uvedl Eric Trump pro Washington Post.

Americk list pe i o tom, e dti se dky babice v eskoslovensku nauily nevyhazovat jdlo. Co je vc, je nen v zmo prv obvykl. Dodnes na to myslm. Kdy vidm tal, kter je snzen ze t tvrtin, tak si pomyslm, e by na m kiela, potvrdil Donald mlad.

Vztahy na as ochromil bouliv rozvod, ke ktermu dolo v roce 1992. as ale zahladil mnoh. Ivanina matka horliv podporovala Donalda Trumpa v jeho prezidentsk kampani, mluvila o nm jako o nejhodnjm lovku na svt. Podle dostupnch informac se ped asem natrvalo pesthovala k dcei. Patrn nikdo neekal, e ji peije.

Trumpov chtla na zatku devadestch let rozit sv podnikatelsk imprium o jednu z tehdy nejznmjch a nejvyhlenjch zlnskch restaurac. Ne ale stihla svj zmr uskutenit, Valask koliba v lesch nad tvrt Letn za dosud nevyjasnnch okolnost vyhoela.

Tehdy se hzely podnikatelm nejrznj klacky pod nohy a kad vdl, e kolibu si chce koupit Ivana Trumpov, vzpomn jej spoluaka Jana. I kdy se mysln zaplen nikdy neprokzalo, zjem Ivany postavit novou kolibu se po t tragdii u nevrtil. Nechtla mt problmy, protoe v t dob jej manelstv prochzelo kriz, podotkla.

Policie ppad nakonec odloila. Ciz zavinn se neprokzalo, nikdo nakonec sthn nebyl, pipomnl Koutn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts