Dobrovolnci vyrb nonstop. Vesty, protitankov ztarasy i maskovac st

O starm prmyslovm komplexu petvoenm na dobrovolnickou dlnu informovala americk tiskov agentura AP. Dobrovolnci tu vyrbj neprsteln vesty, protitankov pekky i maskovac st. To je ale teprve zatek vech aktivit, do nich se mstn z vlastn iniciativy pustili.

Dobrovolnci v Zporo zhotovuj i penosn kamna i zvsy na puky pro ukrajinsk vojky. Jedna sekce se tak specializuje na vozidla, jin zase pestavuje na sanitky. Dal organizuje dodvky potravin a zdravotnickch poteb.

Vzhledem k tomu, e frontov linie je od msta vzdlen pouhch 50 kilometr a poptvka ze strany ukrajinskho vojska je obrovsk, pracuj nkter seky nepetrit na smny. Tk se to zejmna seku, kter vyrb neprsteln vesty.

Pomhaj prvnci i mdn nvrhky

Celou dobrovolnickou operaci inicioval Vasyl Busharov, oban ze Zporo, ajeho ptel Hennadij Vovenko. Ten provozoval firmu na vrobu nbytku, kter nesla nzev Palianycja. Jedn se o nzev pro druh ukrajinskho ernho chleba, kter podle mnoha Ukrajinc Rusov nedokou sprvn vyslovit.

Provoz je zcela zvisl na dobrovolncch, kterch je nyn vce ne 400. Sloen je ovem velmi pestr. Zapojili se vichni od krejch pes emeslnky a po prvnky. Krom tch, kte se podlej pmo na vrob, jsou mezi dobrovolnky tak idii rozvejc humanitrn pomoc a zdravotnick vybaven zakoupen zfinannch dar.

Dobrovolnice Olena Grekov, kter pracuje jako mdn nvrhka, byla vdob, kdy Rusko zatoilo na Ukrajinu, pracovn v Thajsku. Zpotku pr pemlela, zda to nen znamen od Boha, e se nem vracet. Jej manel adva dospl synov na ni nalhali, aby to nedlala. Ale rozhodla jsem se, e se musm vrtit, ekla. Dodv, e se tu ct vce ne potebn.

S Busharovem se znala lta. Na Ukrajinu se vrtila 3. bezna, druh den si shromdila vybaven a 5. bezna u byla v Palianycji. Od t doby tam trv tm kad svj den.

Pechod od navrhovn plesovch at k vytven funknch neprstelnch vest byl pro m novou zkuenost, ekla Grekov. Pro sv nvrhy vest, kter maj pidan pancov plty, vak hledala zptnou vazbu u vojk. Nyn se podl na vrob nkolika verz, vetn prototypu letn vesty.

Pro mnoho dobrovolnk je tato innost osobn

V jin sti prmyslovho komplexu vyrb bval nbytk Ihor Prytula maskovac st. Do Palianycji nastoupil ji na zatku vlky. Sm m zkuenosti z armdy, proto pro nj bylo snadn zskat od vojk zptnou vazbu o tom, co pesn potebuj.

Jeho sedmadvacetilet syn zahynul koncem bezna, kdy pomhal evakuovat lidi ze severoukrajinskho msta ernigov. Vlka je podle nj zl a znamen pouze smrt. Vte mi, vm to, ekl. Je to zl, jsou to slzy, je to smutek.

Stovky lid kad den

Vzva k dobrovolnkm putovala bezprostedn po zahjen vlenho konfliktu. Busharov svj projekt oznmil na Facebooku 25. nora. Druh den se pihlsilo 50 lid. Dal den 150 lid, dal den 300 lid. A vichni spolen se sname ochrnit nae msto, uvedl inicitor projektu.

Prvnm vrobkem vbec se stal Molotovv koktejl, a to pro ppad, e by rut vojci postupovali na Zporo. Za deset dn jich vyrobili 14 000. Pozdji se pustili i do vroby protitankovch pekek znmch jako jeci. Jedn se o ti velk kovov nosnky pospojovan pod hlem, kter se pouvaj jako soust obrany msta.

Dal nalhavou potebou se ovem brzy staly zejmna neprsteln vesty. Pro ukrajinsk vojky je jich nedostatek. Nauit se je vyrbt, ovem nebylo podle Busharova snadn. Trvalo mi dva dny a ti bezesn noci, ne jsem pochopil, co je poteba udlat, dodal souhlasn Vovenko.

Tm dobrovolnk zkoumal rzn druhy oceli a testoval je. Pak se jim podail prlom. Ukzalo se, e velmi dobr vlastnosti m ocel pouvan na zaven automobil, ekl Vovenko. Zkuebn deska z oceli pro zaven automobil vykazovala destky stop po kulkch, ale dn nepronikla dovnit.

Pomoc je reln, vesty zachrauj ivot

Vesty a ve ostatn, co se v Palianycji vyrb, firma poskytuje zdarma vojkm. Tm sta, aby o n podali a prokzali, e pracuj v armd. Kad vesta je navc oslovan a na kad je tak ttek s poznmkou, e nen na prodej.

Palianycja zatm za dva msce vyrobila 1 800 neprstelnch vest, uvedl Busharov a dodal, e na seznamu ekatel je zhruba 2 000 dalch vojk zcel Ukrajiny.

Vovenko tak uvedl, e slyel u o 300 lidech, kterm vesty zachrnily ivot Je to neuviteln inspirujc a nut ns to jt dl, dodal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts