Drce spermatu aluj, e zplodil stovky dt. Zastavte ho, daj soud

0
93

Hudebnk z Haagu Meijer nyn ije v Africe. V poslednch letech postupn daroval sperma tincti klinikm pro lbu neplodnosti, piem jedenct klinik sdl v Nizozemsku. Sperma nabzel i soukrom na socilnch stch. Nen jasn, kolik dt nese jeho genetickou vbavu, on sm vak ve vzkazu jedn z matek pipustil, e m asi pt set biologickch potomk.

Podle pravidel se nesm v Nizozemsku sperma od jednoho drce vyut u vce ne dvancti matek a jeden mu sm za pomoci umlho oplodnn zplodit nanejv ptadvacet potomk. Meijer tuto kvtu dalece pekroil, a to zejmna kvli tomu, e klinikm poskytoval nepravdiv informace a vystupoval pod pseudonymy. Na soud se obrtily rodiny, kterm jednatyicetilet mu pomohl k narozen potomka.

Jednou z alujcch je i ena, kter vystupuje pouze pod kestnm jmnem Eva. Meijera si jako drce vybrala na zklad inzertu na socilnch stch v roce 2018. Tedy rok pot, co Nizozemec dostal oficiln varovn, kdy se stal otcem 102 dt. Kdybych vdla, e u je otcem vce ne stovky dt, tak bych si takovho drce nikdy nevybrala, tvrd Eva podle listu The Times.

Kdy si uvdomm, jak to me mt pro moje dt dsledky, dl se mi zle od aludku. Obrtit se na soud byl jedin zpsob, jak mu svoje dt ochrnit, dodala. Sdruen DonorKind, kter alujc zastupuje, tvrd, e jedin rozhodnut soudu me Meijera zastavit, aby v drcovstv nepokraoval. Podle britskho denku eny dokonce zaplatily Nizozemci za to, aby u sv sperma dl neposkytoval. Meijer to vak odmtl.

V motivanm dopise ped lety budoucm rodim popsal, e je z velk rodiny a je rd, e me pomoci lidem toucm po dtech. Pot, co se na jeho podvody pilo, u pr prohlsil jen to, e se mu lb, e m dti po celm svt. Za jeho sperma zaplatili i zjemci z Austrlie, a to pot, co uvili, e mu spluje australsk pravidla. Podle nich nesm nikdo darovat sperma vc ne pti prm.

Nizozemsko v poslednch letech eilo nkolik skandl, kter jsou spojen s neetickm zpsobem darovn spermatu. V roce 2020 vylo najevo, e gynekolog Jan Wildschut z msta Zwolle v letech 1981 a 1993 pouval vlastn sperma pi umlm oplodnn pacientek, a stal se tak otcem nejmn sedmncti dt.

Podobn ppad gynekologa, kter bez vdom pacientek pouval k inseminaci vlastn sperma, byl odhalen tak v roce 2019. Na klinice u Rotterdamu lka Jan Karbaat bhem sv kariry zplodil nejmn devadest dt s enami, kter vyhledaly jeho odbornou pomoc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno