Dvme prci lidem i mimo film, upozoruje producent Vratislav lajer

Zjednoduen filmov pobdka funguje na principu vrcen penz zahranin produkci ve vi dvaceti procent z nklad, kter v esku za esk sluby utrat. V minulosti byly v tuzemsku pobdky zavedeny kvli rostouc konkurenci ze zahrani, kde ji pobdkov apart fungoval. Jakmile se tak stalo, zaali jsme se zase vracet na svtovou piku oblbenosti u zahraninch filma, upozoruje lajer.

A dodv: Tch dvacet procent se opravdu spolenostem vrac a pot, co zde penze utrat. A jet chci zdraznit, e jen tyicet procent z tch utrench penz jde do vyloen filmovch profes, zbytek, tedy edest procent, jde do zcela jinch profes a odvtv: ubytovn, stravovn, emeslnci a tak dle.

Vnmat filmovou pobdku jako dotaci, jak ji nkte politici oznauj, je podle lajera myln. Je to naopak investice. Z tch 800 milion korun, kter stt na pobdky uvoln, se nakonec stane zhruba deset a dvanct miliard korun, vysvtluje.

Rok 2021, kter byl zasaen covidovou kriz, paradoxn pro sektor audiovize znamenal rst. Mme za sebou v obratu nejlep a rekordn rok. V dob, kdy je penz i prce mlo a inflace roste, audiovize pin lidem prci, argumentuje lajer. Producenti zrove usiluj o to, aby byla zkladn stka 800 milion korun navena, v minulosti se tomu tak stalo o 300 a 500 milion korun, aby poskytovn filmovch pobdek nebylo nutn pozastavovat a dal zjemce odmtat.

Producent nen jen ten, co sed na penzch

V rozhovoru pro iDNES.cz z karlovarskho festivalu Vratislav lajer, jinak tak filmov producent a f spolenosti Bionaut piblil, co vlastn znamen bt v souasnosti filmovm producentem: Bn kli je, e producent m bt ten, kter sed na penzch a nut reisra, aby co nejvce etil. Tak to ale vbec nen. Producent je klov a spojujc profese. Dnes u iniciuje projekty, dohl na n kreativn i obchodn. Ru za vsledek. Vede jej dramaturgicky a mus bt tak psycholog, aby udrel pohromad tb.

Sm aktuln na festivalu pedstavil dokument PSH Nekonen pbh. V minulosti na sebe upozornil teba internetovm serilem #martyisdead, kter byl ocenn prestin televizn cenou Emmy. Byl to velk spch nejen pro ns, ale pro cel esko. Je to pbh, kter je univerzln srozumiteln, k. Vyprv o chlapci, kter zeme a jeho otec postupn dky videm v jeho potai zjiuje, co se vlastn stalo.

Je to dkaz, e i v eskch podmnkch jde udlat mezinrodn silnou funkn minisrii pro internet. Ns jako produkci to posunulo dl, otevelo nm to spoustu monost a kontakt, k.

Na otzku, jak zaujmout souasnho nvtvnka kin, odpovd: Tko se to odhaduje. My se napklad sname vyprvt autentick pbhy… Taky je teba myslet na to, e se divk kina omladil a zat dlat trochu odvnj a souasnj tmata. A je jedno, jestli zrovna jde o umleck nebo divck film. Divk jde do kina vdy proto, aby nco proil, mn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts