editel nemocnice v Hradci podal o uvolnn, ve funkci zatm zstv

Podle ministra Vlka konkurz na editele hradeck nemocnice vype ministerstvo v nejblich dnech.

estasedmdestilet Palika chce ve fakultn nemocnici dl psobit. V ele nemocnice nahradil v srpnu 2016 Romana Prymulu, kter byl odvoln kvli konfliktu zjmu a pozdji se stal ministrem zdravotnictv.

Pana ministra jsem podal o uvolnn z funkce editele fakultn nemocnice, co je vc, kterou jsem ml dlouho v hlav a nechtl jsem odchzet v dob vrcholc pandemick situace. Te je ta doba, kdy je to vhodn, ekl Vladimr Palika.

Tento krok vysvtlil i dobou psoben ve zdravotnictv. Jako lka pracuji 52 let, myslm, e je to doba, kdy lovk me uvaovat o tom, e by trochu zvolnil. Nemocnici prospje, kdy dostane mlad nov veden. dn jin dvody nemm ne to, e po esti letech ve funkci je as, aby lovk zvaoval jestli m pokraovat, nebo jestli se me vnovat rodin a zlibm, ekl Palika.

dnho svho nstupce ministrovi nedoporuil. Vlek zdraznil, e editele hradeck nemocnice neodvolv.

Kdybych chtl editele odvolat, tak ho odvolm. Tady dochz k vmn, kter se ekala, o kter jsme se bavili del dobu. S panem editelem jsme se domluvili, e pes srpen bude vbrov zen. Slbil mi, e do z bude dl vst nemocnici, a pak dojde k pedn, ekl Vlek.

Palikovi pedal estn uznn ministra zdravotnictv jako ocenn jeho mnohalet, spn prce ve zdravotnictv.

Profesor Palika je velkm odbornkem a velmi dobrm editelem Fakultn nemocnice Hradec Krlov. Dkuji mu za jeho dlouholetou slubu, po n odevzdv nemocnici v lepm stavu, ne ve kterm se jejho veden ujmal. Pedpokldm, e se bude i nadle vnovat aktivitm ve fakultn nemocnici, uvedl Vlek.

Troufnu si ci nahlas, e nemocnici pedvm ve velmi dobrm stavu. Nyn hospodame s rozpotem 9,8 miliardy korun, je to obrovsk podnik s vce ne 5 tisci zamstnanci, ekl Palika.

Nemocnici se v poslednch letech podailo napklad vybudovat pstavbu pro linern urychlovae i novou modern budovu Transfuznho oddlen. V souasnosti centralizuje laboratorn obory a roziuje pracovit molekulrn biologie, kter mimo jin provd testovn na covid-19. Nemocnice tak pokrauje v ppravch projektu Modernizace chirurgickch obor a tak v pprav stavby nov budovy Kliniky infeknch nemoc.

Panu ministrovi jsem slbil, e se budu vnovat jedn ze stavebnch aktivit, a to rekonstrukci laboratornch provoz a obor, co je akce za 250 milion korun. Mimo to pedpokldm, e zstanu alespo v sti vazku aktivnm lkaem jako dosud, ekl Palika.

Hradeck fakultn nemocnice pat k nejvtm zdravotnickm zazenm ve vchodnch echch, m vce ne 40 pracovi a pacientm nabz tm 1400 lek. Ron je tam hospitalizovno pes 40 tisc pacient, v poslednch letech zhruba 27 tisc je operovno.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts