Ekonomick vlka o vakcny v Africe. BioNTech nakli z ntlaku vi konkurenci

0
241

WHO spustila v ervnu 2021 v Jihoafrickrepublice program zamen na tvorbu vakcny proti koronaviru po vzoru okovac ltky americk spolenosti Moderna. Organizacesi vybrala tuto vakcnu, protoe Moderna se v ervenci na as vzdala svch patentovch prv na ltku a zavzala se, e bhem trvn pandemie nebude uplatovat sv patentov prvo. Nen ale jist, jakm zpsobem bude postupovat po konci pandemie.

Iniciativa chce doclit rovnomrnjdistribuce vakcn. WHO opakovan upozorovala, e okovac kampa chudch stt se potk s tm, e bohatstty si uzmuly vt st vakcn pro sebe. WHO varuje, e tm dochz k prodluovn pandemie.

Vakcny vyvjen v Africe by nemly bt chrnny patenty jako ty od Moderny i Pfizeru/BionNTechu. WHO a dal angaovan organizace, Zdravotn organizace Africk unie (Africa CDC)a Medicines Patent Pool (MPP) podporovan OSN, hodlajokovac ltky poskytnout dalm rozvjejcm se zemm v Asii i Latinsk Americe jako takzvanou otevenou technologii (open-source technology), tedy voln pstupnou technologii, kterou si jednotliv zem mohou upravovat podle svch poteb.

A prv vi tto mylence se krtce po sputn iniciativy vymezila zdravotnick neziskov nadace kENUP. V dopise africkm vldm vetn jihoafrick zskanm zdravotnickm serverem BJM a nmeckm denkem Welt varuje, e projekt by ml bt okamit ukonen, aby se zabrnilo pokozen Afrigenu, BioNTechu a Moderny. Afrigen je jihoafrick farmaceutick spolenost poven vrobou mRNA vakcny podle vzoru Moderny.

Podle nadace, jeliko se Moderna vzdala udlen patentu jen na urenou dobu, vyhldky na udren projektu se nezdaj jako velmi slibn. Nadace upozoruje, e po uplynut doby by mohl Afrigen elit prvnm dsledkm. Nedoporuuje proto vvoj vakcny.

MPP odmtla stanovisko kENUP jako nepodloen fmy o poruovn patent. Trv na tom, e ve, co in, je legln. Odkazuje na ustanoven jihoafrickho zkona, kter opravuje vdce k vzkumu a vvoji bez ohledu na patentovou ochranu.

Proti nadaci se postavil i Afrigen. Nechpu, pro se kENUP aktivn a na mnoha frech sna podkopat prci Afrigenu. Oderpv to energii, kterou jsme mohli vynaloit na vrobu vakcny, ekl vkonn editel spolenosti Petro Terblanche, podle nho spolenost musela spousta asu trvit obhajobou projektu ped jihoafrickmi finannkya politiky.

Nekoprovali jsme Modernu. Vyvinuli jsme vlastn technologii, protoe nm Moderna dnou neposkytla, ekl Terblanche agentue Reuters. Zaali jsme se sekvenc od Moderny, protoe byla z naeho pohledu nejlep startovac materil. Ale tohle nen vakcna Moderny, je to mRNA vakcna od Afrigenu, dodal.

V lednu Afrigen spn reprodukoval vakcnu se vzorem od Moderny. Nyn experimentuje s dalmi formulemi, aby uinil jej vrobu levnj a doshl toho, e nebude teba zmrazovat ve skladu, co v Africe pedstavuje problm.

Napojen nadace na BioNTech

Samotn nadace je podezrna, e postupuje kroky proti vrob africk vakcny kvli zjmm BioNTechu.Welt pipomn, e pedseda nadace Holm Keller piznal, e od BioNTechu dostv nadace penze. Nen jasn, o jak velkou stku se jedn. Nmeck farmaceutick spolenost odmtla t ci, jakou prci pro ni nadace pesn dl.

Keller prozradil, e kENUP spolupracuje na africk okovac iniciativ BioNTechu. Organizace uspodala setkn zstupc spolenosti s africkmi ministry, na nm padlo prohlen o zmru vybudovat v tomto roce v Africe zazen na vrobu mRNA vakcny, kter by tvoilo centrln uzel pro produkn s schopnou na kontinentu vyrbt nkolikstovek miliondvek okovac ltky. BioNTech u podepsal o vstavb zvodu memorandum s vldami Rwandy a Senegalu.

Pokud provozujete neziskovou nadaci a snate se lidem zabrnit ve vvoji ivot zachraujcch vakcn, pak nevm, jak je v pln, ale dost zapch, zkritizovala BioNTechprvnika a zdravotn aktivistka Ellen t Hoenov. Jestlie je kENUP na vplatn listin BioNTech, pak by BioNTech ml nst odpovdnost za tento druh chovn.

BioNTech odmtl obvinn s tm, e se sousted na vlastn een a nem dn zjem v ovlivovn u probhajcch nebo budoucch monch iniciativ. Dodal, e slib spolenostinabzet vakcnu v Africe za neziskovou cenu je dokladem, e nem na cel zleitosti ekonomick zjmy.

Spor o poskytnut patent je dlouhodob. BioNTech i Moderna, kter podobn v Africe pracuje na vlastn vakcinan iniciativ, opakovan sv technologie odmtly sdlet s tm, e se obvaj pokozen kvality produktu a tedy ohroen zdrav okovanho.

Farmaceutick spolenosti naly sv zastnce napklad v postav bval nmeck kanclky Angely Merkelov, kter je t toho nzoru, e problmem pi tvorb vakcn jsou vrobn kapacity a standarty kvality, nikoliv patenty. Prvnci varovali, e by se vzdnm se ochrany duevnho vlastnictv v ppad okovacch ltek proti koronaviru vytvoil precedens pro zeknut se patent na jin lky.

K vzkumu vakcn a lk se firmy uchyluj jen v ppad, e maj po uritou dobu prvo na vlun zpenen svch investic. To zajiuj patenty. Bez nich by startupy a podniky, kter jsou odkzny na zdroje od tetch osob, nezskaly prostedky na rozvoj, podotkl ve svm komenti pro iDNES.cz ekonom Marek Louek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno