esk armd vel na vt misi poprv ena, vede protiletadlovce v Litv


Majorka Petra Pihera podepisuje pedvac protokol na zkladn v Rukle (25. ervence 2022)


| foto: Armda R

kol vojci pevzali od svch pedchdc minul tden, uvedla armda na svm webu.

Sv pslunky armda vystdala koncem ervence i v druh pobaltsk misi v Lotysku, nov v zemi psob pontonist 15. enijnho pluku z Bechyn.

Podle mluv generlnho tbu Magdaleny Dvokov ji eny nkolikrt ve velitelskch funkcch v zahrani psobily, na starost ale mly men jednotky.

Napklad v noru 2020 se z plron mise KFOR v Kosovu vrtila tefnia Kolman, kter velela osmi vojkm. V roce 2012 byla velitelkou jednotky chemik v Afghnistnu majorka Vra Blsk. Dvokov ekla, e eny jsou dlouhodob v armdnch misch zastoupeny asi z pti procent.

Pihera v Litv vel jednotce protiletadlovc, 25. protiletadlov raketov pluk do Pobalt vyslal ji svou tet jednotku. Nov uskupen pijelo v podobnm sloen jako dv pedchoz rotace.

Jeho jdro tvo pslunci 252. protiletadlovho raketovho oddlu. Za kol maj zajiovat protivzdunou obranu aliannho bojovho uskupen. Hlavn bojovou slu tvo protiletadlov raketov baterie vyzbrojen kompletem RBS-70, kter je uren hlavn k nien nzkoletcch cl.

Protiletadlovce dopluj vojci ze vzdunch a pozemnch sil, Vojensk policie a kybernetickch sil. Jednotka bude tak spolupracovat v rmci mezinrodnch cvien s dalmi tvary lenskch zem NATO. Zatkem ptho roku by protiletadlovce mli v Litv vystdat chemici z 31. pluku radian, chemick a biologick ochrany.

Ke stdn dolo i v Lotysku

et vojci se v druh polovin ervence po plronm psoben vystdali i v Lotysku. Jednotku opt tvo pedevm pontonist z 15. enijnho pluku z Bechyn, dopluj je specialist z dalch armdnch tvar. Kontingentu vel kapitn Jan Rejmont.

Jejich pprava na misi podle armdy trvala sedm msc. V Lotysku psob ji devt rotace esk armdy. Jej pslunci se budou v nsledujcch esti mscch zapojovat do spojeneckch cvien. Jednm z hlavnch kol je pedvst schopnosti poslen pontonov ety v rmci enijn podpory koalinch jednotek, uvedla armda.

esk republika sv vojky do Pobalt vysl v rmci aliann pedsunut ptomnosti. NATO vytvoenm bojovch uskupen na svm vchodnm kdle reagovalo na postup Ruska na Ukrajin. Krom pobaltskch zem psob esk armda tak na Slovensku, kde bojovmu uskupen vel. V Litv et vojci psob pod velenm Nmecka a v Lotysku pod kanadskmi veliteli.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts