esk kras slav padest let, za rok se oteve nov nvtvnick centrum

Pokud by byl pro nkoho esk kras abstraktnm pojmem, sta pipomenout znm msta Karltejn a jeho okol, lomy na Moin se vzpomnanou Velkou Amerikou, Konprusk jeskyn nebo teba poutn arel Svat Jan pod Skalou.

V prvn ad jde vak o prodn bohatstv, kter kulturn ddictv po pedcch povyuje na jeden z nejkrsnjch kout stednch ech. CHKO esk kras chrn jedinenou krajinu vpencovch skal, rozvolnnch listnatch les, lesostep a tak skalnatch step, upozoruj zstupci Agentury ochrany prody a krajiny R (AOPK).

Chrnn zem m rozlohu 128 tverench kilometr a vyznauje se pozoruhodnm podlom. Jde toti o nejvt vpencov zem v echch, v jeho hranicch se nachz tm 700 jeskyn. Zajmavost je, e mal st CHKO zasahuje dokonce na zem hlavnho msta Prahy, a to u Radotna. Jeho soust jsou dv nrodn prodn rezervace, Koda a Karltejn. Druh jmenovan pat k nejvyhledvanjm a ochranu zskala u v roce 1955. V eskm krasu je dle 14 lokalit se statutem prodn rezervace i prodn pamtky.

Z pohledu nvtvnka je dleit trojice naunch stezek. Zavedou je na Svatojnsk okruh, lokalitu Zlat k a na Karltejnsko.

Oslavy v lomech i na nmst

K 50. vro pipravili pracovnci AOPK s kolegy z dalch instituc v regionu zajmav program. Po srii pedvelikononch pednek v Muzeu eskho krasu v Beroun a hudebnch vystoupen v podzemnm krlovstv Konpruskch jeskyn ekaj zjemce dal akce. V sobotu 14. kvtna to bude program eskm krasem za Hagenem. Tmatem je historie ochrany prody eskho krasu. Chybt nebude ani nvtva v lomech na Moin spojen s prohldkou tamnch tol.

K vro se ve rovn vstava na berounskm Husov nmst v Galerii pod irm nebem. V ervnu pak zane dlouhodob vstava v Muzeu eskho krasu. A s mstem Beroun ochrani pipravuj kalend na rok 2023.

Stavba Domu prody vrchol

Hned prvn rok est dekdy ek chrnn zem dal zsadn zlom. Zsk nov modern zzem pro turisty i odbornou veejnost. U na jae 2023 m bt hotov Dm prody eskho krasu, kter se stane reprezentativnm nvtvnickm centrem a zrove vstupnm prostorem do podzem.

Toulky eskm krasem: kus zem za Prahou, kde najdete tm ve

Novinku, kter m CHKO pedstavit zbavnm zpsobem, toti stav v bezprostednm sousedstv Konpruskch jeskyn. V plnu je stl expozice. Kadho vthne do pbhu o zrozen trilobita, vzniku krasov krajiny, rostlinch a ivoich, domnv se veden CHKO.

Nvtvnci se pr mohou tit na rzn mechanick aktivity, pokusy i prolzaku umlou jeskyn. Pot se i se zzemm. Nebude chybt schovna kol, herna pro nejmen, obchdek ani oberstven.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts