esk turista varuje ped mnostvm ralok v Hurghad. Pilkaly je obtn ovce?

esk turista, kter si nepl bt jmenovn, se s rodinou vrtil z dovolen v Egypt ve stedu. Jejich pl se nachzela asi kilometr od msta, kde minul tden zabil ralok dv eny. Z esti dn, kter v ztoce strvili, se vak pouze dva mohli v moi koupat, zbytek asu strvili u baznu.

Rno se pmo na na hotelov pli objevili ti raloci mezi bjkami a pl, odpoledne pak dva a veer jeden, ekl iDNES.cz turista. Na stejnm mst se pitom den pedtm potpl se svoji dcerou a synem.

Podle nj plavci bhem dne vytvoili na pli ztarasy z lehtek, aby lid nemohli vbec do moe nebo tam mohli vstoupit pouze po kotnky.

Kad den kali: Ztra to otevou, ztra to otevou, vysvtluje ech. Jene se nadle nic nedlo. Na irok moe se dostali pouze tehdy, kdy je cestovn kancel vyvezla lod, k.

Kdy jsme se vraceli, tak nm ekli, e raloka chytili, e ho nahnlo 40 potp, a meme se znovu koupat. Jene dal den byla pl opt zaven, vyjaduje svoji frustraci.

Situace je zejm hor, ne se zd, a stovky ech, kte budou cestovat do tto lokality, by mli znt aktuln informace, upozoruje turista.

Me za to pou do Mekky?

Mstn u tden spekuluj, co mohlo zven vskyt ralok u pobe Rudho moe zpsobit, protoe se v tto oblasti nachzej pomrn vzcn. Poukazuj pitom na monou souvislost s nynj pout do Mekky.

V polovin ervna se v sdnskm pstavu Suakin, kter le asi 1 000 kilometr jin od Hurghady, potopila nkladn lo Bard 1. Podle nmeckho listu Bild bylo na palub lodi pes 15 tisc ovc, kter se pouvaj k ritulm souvisejcm s islmskou pout. Z vody vak zchrani vythli pouze 700 kus ivch pevkavc. Spekuluje se, e raloky do oblasti pilkala prv snadn koist.

Objem lodn dopravy v souvislosti s pout nadle narst, a tm pdem stoup i poet nemocnch i mrtvch pevench zvat, kter nmonci hzej rovnou do moe.

Pestoe je proudn v Rudm moi severojin, pedseda Spolenosti pro zchranu a ochranu ivotnho prosted Rudho moe Hassan El Tayeb si doke mezi tmito dvma jevy pedstavit souvislost. Podle nj se tak raloky do moe povedlo nejen pilkat, ale nauili se tak rt savce, kte se v nm bn nevyskytuj. Stle vce ralok podle nho nsleduje nkladn lod a ocitaj se dky tomu prv u beh Hurghady.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts