esko mrn zvislost na Rusku, v z spust LNG terminl v Nizozemsku

Evropa do dneka nem k ruskm dodvkm pli alternativ. I esk republika je na nich velmi zvisl. A 98 procent plynu v esk republice bylo loni prv z Ruska. My mme anci se nyn zvislosti na ruskm plynu zbavit, ekl na tiskov konferenci ministr prmyslu a obchodu Jozef Skela (za STAN).

Plyn z terminlu na zkapalnn zemn plyn v Nizozemsku prodlou spotebu plynu v R o jeden a pl a dva msce. Nyn jsou zsobnky v esku pln zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotebu zhruba do ledna. S vyuitm plynu z LNG terminlu by tak esk republika vydrela zejm a do bezna.

Energetick spolenost EZ zajistila pepravn trasy a pro ti miliardy metr krychlovch plynu z terminlu na zkapalnn zemn plyn v Nizozemsku. Plyn z terminlu na LNG sn zvislost na ruskm plynu zhruba o tetinu. Pronjem kapacity v terminlu na LNG v Nizozemsku zskal stt ve spoluprci s EZ. Celkov ron objem, kter zde bude mon zpracovat a nsledn pepravit do R, je ti miliardy metr krychlovch.

Problm kolem zemnho plynu je v oblasti logistiky. e se, jak ho dostat k eskm spotebitelm. Ve spoluprci s odbornky z MPO jsme se proto u na jae rozhodli jt do aukce a zskat potebnou kapacitu zemnho plynu pro eskou republiku. Jde asi o ticet tanker ron, ekl za EZ Daniel Bene.

Podle Skely se poda jet bhem nadchzejc topn sezony pepravit do R a 1,5 miliardy metr krychlovch.

Pronjem vyjde na destky milion euro za rok

Terminl v nizozemskm Eemshavenu se bude skldat ze dvou plovoucch skladovacch jednotek zptnho zplynovn. Vedle EZ ho budou vyuvat i dal firmy, napklad Shell.

Plyn je zkapalovn po vyten, aby mohl bt dky a 600krt menmu objemu snadnji dopravovn pomoc tanker. Podle generlnho editele EZ Daniela Benee pedstavuj ti miliardy metr krychlovch plynu 30 tanker. Bene dodal, e pronjem kapacity bude esko stt vy destky milion eur ron, pesn stka je ale neveejn.

Terminl LNG o celkov ron kapacit osm miliard metr krychlovch plynu vznik v pstavu Eemshaven v provincii Groningen na severu Nizozemska. Do terminlu se bude na speciln upravench tankerech dovet zkapalnn zemn plyn, kter se tu nsledn oheje a takto pevede do plynnho skupenstv. Tento plyn se nsledn z terminlu vpust do pepravnch plynovod a tmi se pesune a na msto uren, napklad do R.

Start v polovin z

EZ nyn jedn s rznmi dodavateli LNG tak, aby zajistila co nejvce zkapalnnho zemnho plynu na nadchzejc topnou sezonu. Pot se s tm, e terminl se zane pouvat hned po jeho sputn, tedy zhruba v polovin z.

Skela uvedl, e R m nyn zajitn asi dv tetiny ron spoteby plynu. Poteba bude eit nejen nadchzejc, ale i dal nsledujc topnou sezonu. Zsobnky se toti po zim budou muset znovu naplnit. Nyn se nadle pln plynem, kter pichz z Ruska.

Evropa se aktuln sna zvit monosti dovozu plynu ze stt mimo Rusko. Buduj se tak nov LNG terminly, kter budou schopny pijmat plyn ze zmo. O LNG je te logicky velk zjem a esko, kter nem moe, si pro poteby energetick bezpenosti a zajitn dodvek plynu pro sv obany a podniky potebuje zabezpeit kapacitu v nkterm z pmoskch stt. A to se nm nyn ve spoluprci se skupinou EZ povedlo, uvedl Skela.

EK: Nord Stream 1 se asi znovu nespust

Evropsk komise (EK) neoekv, e plynovod Nord Stream 1 bude po plnovanm tvrtenm ukonen drby znovu sputn. Novinm v Singapuru to v ter ekl eurokomisa pro rozpoet Johannes Hahn. Nord Stream 1 vede po dn Baltskho moe z Ruska do Nmecka a je hlavn trasou pro dodvky ruskho zemnho plynu do EU.

Pracujeme s pedpokladem, e se do provozu nevrt, ekl Hahn podle listu The Wall Street Journal (WSJ).

Zdroje agentury Reuters nicmn uvdj, e by se tok ruskho plynu Nord Streamem 1 po plnovan drb ve tvrtek mohl obnovit, nebude ale pitkat na maximu jeho denn kapacity, tedy zhruba 160 milion metr krychlovch denn.

Hahnv koment piel pot, co agentura Reuters informovala, e rusk plynrensk spolenost Gazprom nejmn jednomu vznamnmu zkaznkovi v Evrop sdlila, e kvli mimodnm okolnostem neme zaruit dodvky plynu. To zvilo v Evrop obavy, e provozovatel plynovodu po pravideln drb mon pepravu suroviny u neobnov.

Oni (Gazprom) se vrt na rovn zaznamenan ped 11. ervencem, uvedl ale jeden ze zdroj Reuters obeznmench s ruskmi exportnmi plny k objemm plynu, kter by mly plynovodem proudit od tvrtka.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts