et egyptologov objevili v Absru novou hrobku, odhalili komu patila

Kdo byl Vahibre-meri-Neit? Jeho nejvznamnjm titulem, kter byl uveden na sarkofgu, je oznaen velitel cizch oldn. Mu velel nmezdnm vojkm pochzejcm z oblasti egejskch ostrov a Mal Asie, kte psobili v egyptskm vojsku v dob prvn globalizace starovkho svta, vysvtluj egyptologov.

esk archeologick mise v Absru objevila v roce 2021 nejvt balzamovac depozit, jak byl dosud v Egypt nalezen. Byl uloen v 15 metr hlubok acht a obsahoval vce ne 370 keramickch zsobnic obsahujcch suroviny, ndoby a jin materily, kter byly pouity pi mumifikaci majitele hrobky. Komu tento mumifikan sklad patil, vak egyptologov donedvna nevdli. A letos pi odkryt a vzkumu do t doby neznm hrobky oba objevy mohli propojit majitelem balzamovacho depozitu je prv Vahibre-meri-Neit.

Ne se archeologov prokopali na dno 16 metr hlubok hrobov achty, ekalo je nejedno pekvapen. Postupn napklad odhalili, e piblin uprosted hlavn achty byla do skalnho podlo vyhloubena dal, men achta uren k uloen pohbu majitele hrobky.

Uspodn nov objeven achtov hrobky nem ve starm Egypt obdobu, dosud objevenm hrobkm tohoto typu se podob jen sten. Na dn centrln achty vdci objevili dvojit sarkofg, sten pokozen starovkmi lupii. Oproti balzamovacmu depozitu byla Vahibre-meri-Neitova hrobka vykradena ji v dob pozdn antiky, nejsp kolem 4. a 5. stolet po Kr., o em svd dv zapomenut koptsk ndoby, kter byly pi archeologickm vzkumu v hlavn acht nalezeny.

Ti metry vysok vnj Vahibre-meri-Neitv sarkofg byl vyroben ze dvou masivnch blok blho vpence. Uvnit se nachzel druh sarkofg antropoidnho tvaru vyroben z bazaltu. Jeho vko bylo z vnj strany zdobeno textem 72. kapitoly Knihy mrtvch, kter m zesnulmu zajistit vzken do blaenho ivota v zsvt a bezproblmov vstup na onen svt.

Uvnit achty egyptologov objevili nkolik pedmt v neporuenm stavu, kter stly v mst svho pvodnho uloen. Byly to dv devn schrnky obsahujc 402 fajnsovch veebt, tedy magickch figurek sluebnk, kte mli v posmrtnm ivot vykonvat prci msto jejich majitele), dv pouit alabastrov kanopy, do nich se ukldaly nabalzamovan vnitnosti majitele hrobky, fajnsov model obtnho stolku, deset krsnch model pohr z egyptskho alabastru, a pedevm ostrakon z blho vpence, kter byl popsn nboenskmi texty v hieratickm psmu.

Starovc zlodji mumifikovan tlo zesnulho odnesli i s vekerou vbavou, kterou ml pi sob a na sob. V przdnm sarkofgu se nael krsn, ale nepopsan srden skarab (amulet zajiujc zesnulmu pzniv vsledek posmrtnho soudu) a mal amulet ve tvaru podhlavniky.

Pestoe archeologick vzkum Vahibre-meri-Neitovy hrobky neposkytl velk mnostv pedmt pohebn vbavy, podailo se odhalit hrobku, kter je ve svm proveden naprosto jedinen, a zskat dleit informace o neklidnm obdob potku persk nadvldy v Egypt.

V kombinaci s dosavadnmi vsledky probhajcho vzkumu balzamovacho depozitu se tak zan rsovat obraz Vahibre-meri-Neitova ivota, jeho rodinnho zzem i jeho mon krtk profesn kariry. Zemel toti pravdpodobn velmi neekan, kdy jet jeho hrobka a oba sarkofgy nebyly dokoneny, uvdj egyptologov.

Vjimen uspodn jeho hrobky i jej stroh, ale pln funkn pohebn vbava poskytuj cenn informace o vznamu a dleitosti jednotlivch soust vzdoby a vbavy egyptskch hrobek poloviny 1. tiscilet p. Kr. Ukazuje mimo jin i to, jak sta Egypan uzpsobovali sv nboensk pedstavy a pohebn hmotnou kulturu obtnm okolnostem a krizovm dobm, kdy se pvodn charakter jejich civilizace zaal vytrcet, dodvaj.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts