et u specialisty: 68 tisc. V esku je nutn dtem spoit i na rovntka

S dostupnost odbornk na lbu nepravidelnost chrupu, tedy ortodontist, to v praxi bv podobn jako s hlednm volnch praktickch zubnch lka. et pojitnci obvolvaj msce ordinace v okol svho bydlit, pozdji po celm okrese, a nakonec jsou ochotn za oetenm dojdt tam a zptky stovky kilometr.

A nsledn e dal pot, nemal penze za lbu. Jak nkladn je dnes napklad pozen fixnch rovntek, dokld pbh pan Kamily z mal obce na Jinsku.

Ob moje dti maj na prvn pohled viditeln pedkus a v dsledku zkho patra m star syn i kiv pedn zuby. Praktick zubaka nm proto doporuila lbu u specialisty, ortodontisty, pibliuje pan Kamila.

Jak j ale ekl lka, z hlediska hrady z veejnho zdravotnho pojitn jde pouze o estetickou vadu, nikoli zdravotn hendikep. Veker materil i prci specialisty tak mus hradit z vlastnch finannch prostedk.

Pitom ob dti podle vyeten jak u praktick zubn lkaky, tak na ortodoncii maj na prvn pohled patn skus, k Kamila s tm, e pojiovny dnes lbu uhrad maximln pojitncm s velmi vnou vadou, jako je teba roztp. A to navc jen do vku 22 let.

Levnj rovntka? Ta dnes neexistuj

Na tet schzce u ortodontisty dolo na lmn chleba, tedy schvalovn rozpotu a termnu faktickho nasazen fixnch rovntek. Pestoe pan Kamila vdla, e za lbu zaplat nemal penze, dokala se pekvapen nebo spe, jak sama k, oku.

Zprvu nm specialistka pedstavila veker druhy apart, jejich vhody a nevhody. Za kovov fixn rovntka na ob elisti, kter vichni znme z dtstv, inila cena v soutu 68 tisc korun, vyprv s tm, e jej pedstava byla vejt se do 32 tisc.

Na vbr mli jet z keramickch rovntek, ta jsou ovem jet o nkolik tisc korun dra. Anebo takzvanch neviditelnch fli, kter se pipravuj na mru podle otisku elisti. Ty maj spousty vhod i krat dobu lby, jejich cena se ale pohybuje kolem 140 tisc korun.

Pan Kamilu zachrnilo stavebn spoen

Vzpt nastalo dilema, kde vzt tolik penz, by rodina nebude celou stku platit narz, ale v nkolika spltkch. Na bnm tu tehdy pan Kamila nemla vce ne 40 tisc korun a vydat se pln z penz se bla. Po domc porad s manelem a pozdji i s finann poradkyn se shodli, e nejlep cestou jak lbu synovi zaplatit, bude vybrat penze ze stavebnho spoen.

Synovi jsme stavebko zakldali, ne el do prvn tdy, tedy v jeho pti letech. Zjistili jsme, e piblin za est msc nm kon vzac obdob, tedy nm nae stavebn spoitelna vyplat spolen s lokou i pipsanou sttn podporu, popisuje pan Kamila.

Za est let spoen pi pravidelnm msnm vkladu jeden tisc korun synovi ve stavebnm spoen rodie uloili 72 tisc korun. K tomu jim spoitelna pipsala sttn podporu ve vi 7 200 korun, pipsan roky po zdann inily za estilet obdob zhruba 1 100 korun.

Naopak k nkladm spojench se stavebnm spoen pat cena za uzaven smlouvy. Obvykle se pohybuje kolem jednoho procenta z clov stky, take pi idelnm nastaven smlouvy na 6 let, kdy klient vyuije maximln sttn pspvek, je cca 1 500 korun. Stavebn spoitelny ale i nkolikrt v roce vyhlauj akce, kdy nabz nejen uzaven smlouvy bez poplatku, ale i bonus ve vi nkolika stovek korun, na kter vdy ekme, abychom klientm uetili co nejvce na poplatcch, popisuje editelka poboky Partners marketu v Hoicch na Jinsku Miroslava Hlavkov.

K dalm nkladm pak pat poplatek za veden tu, kter si spoitelny odetaj ve vro uzaven smlouvy. stka se pohybuje od 300 do 500 korun ron.

Pi vbru uloench penz je teba potat i s tmsn vpovdn lhtou, kter pon bet prvn den nsledujcho msce po doruen vpovdi spoiteln, pipomn poradkyn.

Kvli tmsn vpovdn dob u vbru penz ze stavebnho spoen uhradila pan Kamila prvn et za nasazen rovntek u syna ze sv provozn rezervy na bnm tu. Tu si pozdji dorovnala z penz zskanch ze spoen. V soutu j od spoitelny pilo necelch 80 300 korun. Zbylch 12 tisc korun si pak uloila k rezerv s tm, e si z nich za pr let syn zaplat teba idisk prkaz.

V ptm roce kon stavebn spoen i mladmu synovi, tedy i jemu naspoen penze nakonec investujeme do pravy jeho chrupu, povauji to za dobrou investici do budoucna, k dnes ji s nadhledem pan Kamila s tm, e rozhodn zaloen stavebnho spoen byla dobr volba.

Na co myslet pi uzavrn smlouvy

U pi sjednvn smlouvy dobe zvate, na koho spoen uzavt. I kdy rodi spo pro dt, me smlouvu zaloit na sv jmno a pedejt tak ppadnm soudnm tahanicm nebo nerozvnmu nakldn s penzi u ji zletilch potomk.

Smlouvu o stavebnm spoen uzavenou na nezletil dt vypovdaj zkonn zstupci, tedy vtinou rodie, ppadn jin soudem uren zstupci. Pouze jeden z rodi sm smlouvu vypovdt jen pokud dolo takzvan Prohlen druhho zstupce, m vyjd souhlas s podnm vpovdi na et nezletilho klienta.

Sv klienty upozoruji, e me nastat problm v situaci, kdy s vpovd smlouvy druh z rodi dtte nesouhlas. Pak je teba spoiteln doloit pravomocn souhlas soudu s vpovd, uzavr finann poradkyn Miroslava Hlavkov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts