EU chyst dal sankce proti Rusku. Omezen dodvek plynu to nebude, ekl Fiala

Podle Fialy se pedpokld, e sedm balek bude obsahovat zkaz dovozu zlata z Ruska, roz seznam zbo dvojho uit, kter je zakzan do Ruska dovet, a bude obsahovat tak dal sankce zamen na jednotlivce. Evropsk komise by mla balek pedloit zhruba v polovin ervence a lensk stty by jej mohly schvlit hned pot, uvedl Fiala.

Co je urit problematick, je zapojovat do sankc energie, a to z toho dvodu, e mus platit pravidlo, e ty sankce mus mt vt dopad na Rusko ne na zem, kter ty sankce uvaluj, ekl premir.

Podle Fialy nen ance, e by byl do sankc zahrnut i plyn. Souasn si myslm, e by ani neml bt, z toho dvodu, e ada zem je zatm na ruskm plynu zvisl, uvedl. My budeme dlat vechno pro to, abychom se t zvislosti co nejrychleji zbavili, ale nebude to tuto zimu, dodal.

Ped invaz Moskvy na Ukrajinu byla EU celkov zvisl na dodvkch plynu z Ruska ze 40 procent.

Prvnch est sanknch balku mimo jin zahrnovalo zmrazen majetku, zkaz vydvn vz ruskm oligarchm a ednkm, kontrolu vvozu, zmrazen aktiv rusk centrln banky, vyazen bank ze systmu finannch transakc v mezinrodnm platebnm styku SWIFT a zkaz dovozu ruskho uhl a ropy s uritmi vjimkami.

Dovozu plynu se vak sankce netkaly, a to ani pes etn vzvy Ukrajiny k uvalen embarga.

Evropa mus hledat alternativn zdroje

Nejnovj sankce se pipravuj v souvislosti s rostoucmi obavami v Evrop, e by Rusko mohlo prodlouit plnovanou drbu klovho plynovodu Nord Stream 1, kter zaala 11. ervence a m trvat deset dn.

Pokud by Moskva drbu prodlouila, omezilo by to dodvky plynu do Evropy a naruilo plny unijnch zem na doplnn zsob na zimu, co by je mohlo uvrhnout do energetick krize.

Fiala uvedl, e Evropa mus bt pipravena na monost, e se toky z plynovodu Nord Stream 1 neobnov, a hledat alternativn zdroje dodvek plynu, jako je LNG. Tak by mla bt pipravena sdlet dodvky mezi lenskmi stty.

Dal mylenkou, kterou Fiala podporuje, by bylo zahjen spolench nkup plynu v Evrop; premir ale varoval, e to zstv technicky i administrativn obtn.

Nechci bt pli optimistick, odpovdl na otzku, zda by spolen nkupy mohly zat ji letos, a dodal, e ministi energetiky EU budou o nvrhu jednat na mimodnm zasedn 26. ervence.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts