Firmy odchzej, prmysl strd. Nmecko je v recesi a vyhl temn ztky

0
42

Podnikatelsk aktivita v Nmecku na zatku tetho tvrtlet tohoto roku poklesla a do velk mry s sebou sthla celou Evropskou unii. Vyplv to z indexu nkupnch manaer (PMI) od spolenosti S&P Global zveejnnho v pondl.

Za pokles me hlavn vsledek nmeckho zpracovatelskho prmyslu, jene negativn trend se zan pelvat i do slueb. Je m dl tm pravdpodobnj, e ekonomika bude ve druh polovin roku v recesi, uvd Cyrus de la Rubia, hlavn ekonom banky Hamburg Commercial Bank pro agenturu Bloomberg.

V poslednch nkolika mscch jsme byli svdky poklesu novch zakzek i potu nevyzench zakzek, kter nyn padaj nejrychleji od poten vlny koronaviru na zatku roku 2020. To nevst nic dobrho pro zbytek roku, dodv ekonom.

Nmecko je v recesi od tvrtho kvartlu loskho roku. To by samo o sob nemuselo znamenat nic tak hroznho. Kad ekonomika si jednou za as mus projt poklesem, je to soust hospodskho cyklu, stejn jako konjunktura.

Jene podle nkterch pozorovatel je aktuln stav symbolem dlouhodobho trendu, tedy toho, e Nmecko ztrc svou ekonomickou slu. Renomovan zpravodajsk web Politico ped pr dny vydal analzu, v n stejn neduhy tamn ekonomiky popisuje.

Zal slva v novm svt

Ze zem odchzej vznamn spolenosti. Napklad chemika BASF, se 150letou histori a obratem ve vi 20 miliard eur, v noru oznmila uzaven zvodu na vrobu hnojiv ve mst Ludwigshafen. Msto toho mohutn investuje v n, za deset miliard dolar tam chce postavit komplex na udritelnou vrobu hnojiv.

Vlastnk nejvt nmeck hlinkrny Uedesheimer Rheinwerk v beznu oznmil, e ji do konce roku roku zave kvli vysokm nkladm na energii. Chemick spolenost Linde zaloen v Nmecku ped vce ne sto lety m od roku 2018 sdlo v Irsku a v lednu tohoto roku se rozhodla pesunout i sv akcie, a to z frankfurtsk burzy na newyorskou.

Problm Nmecka je podle listu Politico tak trochu v tom, e usnulo na vavnech. Nejdleitj prmyslov segmenty Nmecka od chemikli pes automobily a po stroje jsou zakoenny v technologich 19. stolet. Nmeck prmysl je zastaral a tkopdn. V souasn dob jsou pitom nejvkonnj byznysy ve svt zaloen na sofistikovanch softwarech, uml inteligenci, robotizaci a novch technologich.

Nelze ct, e by se Nmecko vbec nesnailo. V mnoha ohledech si ale nechalo vzt vtr z plachet. Dve napklad platilo za prkopnka v oblasti solrnch panel. Na potku novho tiscilet se stalo dokonce jejich nejvtm svtovm vrobcem.

Te ale hraje prim na pokrv vce ne 75 procent svtovho trhu. Nmecko v ebcch producent solrnch panel vbec nefiguruje. Cel Evropa stoj jen za necelm jednm procentem svtovho trhu.

nsk auta vtz

To, e spolkov republika v oblasti inovac zaspala, je vidt i na jejm rodinnm stbe automobilovm prmyslu. Produkci elektromobil maj nyn pod palcem nt vrobci a spolenost Tesla vizione Elona Muska. Nmeck automobilky Volkswagen, BMW a Mercedes se je marn sna dohnat.

Napklad prv Volkswagen po desetilet dominoval nskmu automobilovmu trhu. V prvnm tvrtlet tohoto roku ale svou pozici hlavnho prodejce ztratil ve prospch mstn spolenosti BYD, a to prv kvli nrstu poptvky po elektromobilech. na je pitom nejvtm automobilovm trhem na svt a stoj za tm 40 procenty treb Volkswagenu.

Tradin nmeck automobilky evidentn nesthaj a to proto, e jsou nastaveny na star typ vroby. Dlaj kvalitn motory, karoserie, podvozky, ale jsou slab v tom, co je nyn extrmn dleit v softwaru, komentuje to hlavn analytik spolenosti Patria Finance Tom Vlk. Levn nsk vozy pedstavuj obrovskou hrozbu. Cenou ale i kvalitou dokou nmeckm vrobcm pkn zatopit, mn Vlk.

Strdn nmeckho prmyslu bude mt podstatn dopad na zbytek Evropsk unie a pro esko to plat dvojnsob. Tm 40 procent tuzemskho exportu m prv na nmeck trh.

Z nedvn studie pojiovny Allianz vyplv, e pokud bude souasn trend pokraovat, poklesnou evropskm vrobcm aut do roku 2030 zisky o destky miliard eur, piem nejvce se to dotkne prv nmeckch spolenost.

Podle odbornk ale nejde o nezvratn trend, a pokud se Nmecko, ale i cel Evropa, vas probud a zanou konat, mohly by se nepznivmu osudu v podob deindustrializace a zchudnut cel spolenosti vyhnout.

ance tu pod jsou

Nikdy nen pozd. Evropa u njakou dobu zaostv a je otzka, jestli se s tm spokojme, jestli si nechme utct americkou i asijskou ekonomiku, nebo ne, mysl si Vlk. Momentln jsme nastaven na to, e jsme siln a bohat a takhle to vdy zstane. Ale to samozejm nen pravda. Pokud zdroje nebudeme alokovat vc do inovac a do svobody podnikn, tak to holt lep nebude, dodv ekonom.

Z dlouhodobho hlediska prochz cel Evropa, ale i cel svt obrovskou transformac. Spojen stty uzavraj svj trh adou protekcionistickch opaten, sna se bt daleko vce nezvisl na dodavatelskch etzcch. Evropa o tom taky diskutuje a Nmecko, kter mlo vznamn investice v n, bude elit velkm vzvm, uvd prezident Svazu prmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Pokud zstane evropsk ekonomika dle velmi oteven a nebude se brnit teba vi dovozu levn oceli, tak to me vst k urit deindustrializaci Evropy. Ale j jsem optimista. Vidme prvn kroky EU v podob zavdn uhlkovch cel, nco podobnho asem pijde i pro automobilov prmysl, v Rafaj. ance tu pod jsou. Doufejme, e je nepromekme, dodv.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno