Francouzsk volby vrchol. Macron podle odhad vede nad Le Penovou

0
49

Belgick televize LN24 se odvolv na przkumy ty nejmenovanch renomovanch institut pro vzkum veejnho mnn, podle nich Le Penov dostane mezi 42 a 45 procenty hlas. Na prezidentstv by tak nedoshla stejn jako ped pti lety. Instituty provedly przkum na internetu mezi volii, kte odevzdali svj hlas do 17 hodin.

Belgick nebo vcarsk frankofonn mdia, kter nejsou vzna francouzskm zkazem, mohou svoje sla zveejovat ped uzavenm volebnch mstnost. Tyto odhady se nicmn v minulch letech ukzaly bt pomrn odlin od vsledk skutench.

Volebn mstnosti se otevely v 8 hodin rno. Lid mohou pijt do 19:00, ve velkch mstech do 20:00. Pot francouzsk televize zveejn prvn odhady vsledk. Bhem veera pak budou postupn pidvat oficiln vsledky stn hlas.

K 17. hodin ady hlsily volebn ast 63,23 procent, pi pedchozch volbch v roce 2017 to bylo ve stejnou dobu 65,3 procenta.

Marine Le Penov hlasovala ped polednem v Hnin-Beaumont na severu zem, kde strvila bezmla hodinu se svmi pznivci. Ve volebn mstnosti pot dlouze pzovala se svm volebnm lstkem, ne ho nakonec vhodila do urny. Po dalm smvech a fotografich zamila na obd s mstnmi politiky.

Souasn centristick prezident Emmanuel Macron volil kolem 13. hodiny v pobenm mst Le Touquet. Cestu do volebn mstnosti rovn vyuil k pesvdovn nerozhodnutch voli. Spolu s manelkou Brigitte vyrazili pky ulic lemovanou davy lid.

Le Touquet m pro pr velkou symboliku, prv zde se ped patncti lety brali a trv zde nkter vkendy. Po tm hodin nakonec prezident dorazil do volebn mstnosti, pozdravil se s mstnmi politiky a u bez prtah odhlasoval.

Francouzsk prezidentsk volby – specil iDNES.cz

Oba kandidti se pozdji vypravili zpt do Pae sledovat prbh voleb ze svch tb.

Rno tak hlasovali nkte kandidti, kte z prvnho kola voleb nepostoupili. Jako prvn ze vech pvodn dvancti prezidentskch kandidt odvolila socialistick starostka Pae Anne Hidalgov. Pila do 15. obvodu a stejn jako vichni ostatn vystla frontu, aby mohla hodit lstek do urny.

Krajn levicov kandidt Jean-Luc Mlenchon kolem 10:30 volil v Marseille. Ve mst je na svm zem, v prvnm kole prezidentskch voleb zde zskal 31 procent hlas, nejvce ze vech kandidt, akoliv na celosttn rovni byl s 22 procenty na tetm mst.

Bhem dopoledne ve Vlizy-Villacoublay na zpadnm pedmst Pae hlasovala republiknsk prezidentsk kandidtka Valrie Pcresseov. fka regionu le-de-France vyvolala veobecn smch, kdy si vzala dva volebn lstky a omylem msto za plentu zamila ven z volebn mstnosti. Pak se vrtila, omluvila se za zmatek a hodila svj lstek do urny.

Dosavadn zprvy o volebn asti zatm potvrzuj pedpovdi expert, kte oekvali, e by letos k urnm ve druhm kole prezidentsk volby mohlo pijt nejmn voli za poslednch padest let. Volebn ast je ni i oproti prvnmu kolu voleb, kter se konalo 10. dubna. K urnm tehdy do 17 hodin pilo 65 procent lid.

Celkov volebn ast se letos oekv kolem 75 procent, co je na francouzsk pomry pomrn nzk slo. Od cesty k urnm volie odrazuje pedevm nespch jejich favorita v prvnm kole voleb, celkov znechucen politikou i prv probhajc koln przdniny.

Odlin pohledy nejen v zahranin politice

Nejvt nzorov rozpory mezi kandidty panuj v navrhovanch eench klesajc kupn sly Francouz, ohledn vku odchodu do dchodu nebo stran migrace. Ze zahraninch tmat se rozchz v postoji k Evropsk unii, k euru nebo k Severoatlantick alianci.

Charisma i nzory obou kandidt mohli divci posoudit ve steden televizn debat, kter byla jejich poslednm a zrove jedinm pmm setknm. Macron vstupoval do kampan pomrn pozd, protoe se vnoval diplomatickmu een invaze ruskch vojsk na Ukrajinu. Naopak Le Penov vnovala hodn asu cestovn po Francii a zskvn nerozhodnutch voli.

Podle poslednch przkum m vt ance na vtzstv souasn hlava sttu Macron, ti dny ped volbami ml na svou soupeku nskok 10 a 12 procentnch bod.

Mnoz Francouzi letos nehlasuj pro jednoho z kandidt, ale proti tomu, kterho povauj za nepijatelnho.

V prvnm kole ped 14 dny zskal Macron 27,85 procenta hlas, Le Penov 23,15 procenta a krajn levicov politik Jean-Luc Mlenchon 21,95 procenta, kter pro druh kolo sice jasn nepodpoil Macrona, ale prohlsil, e Le Penov nesm dostat ani jeden hlas.

Ve druhm kole tak mus tm osm milion levicov smlejcch Francouz volit mezi centristou a krajn pravic. Souboj o tyto volie me bt rozhodujc.

Volebn kampa oficiln skonila v ptek veer a od t doby kandidti u nesmj podat pedvolebn mtinky, dvat rozhovory a zakzno je i zveejovn pedvolebnch przkum.

Podstatnmi daty po prezidentskch volbch budou 12. a 19. erven, kdy se budou konat volby do Nrodnho shromdn. Ty rozhodnou o tom, s jakou vldou bude zvolen prezident spolupracovat a zda bude ze stejnho politickho tbora.

Dalm dleitm datem je pak tak 24. erven, do kdy mus kandidti odevzdat vytovn volebn kampan. Ti, kte nepekroili kritickou hranici pti procent hlas, maj vrazn ni pspvek sttu na nklady na kampa a mnoz z nich te horen shnj prostedky k uhrazen dluh.

Pcresseov zazmatkovala ve volebn mstnosti:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno