Graubner povede katolky msto Duky. Nepotal s tm, tak bude pesluhovat

Graubner na spolen tiskov konferenci v budov praskho arcibiskupstv na Hrad ekl, e pro nj bylo jmenovn velkm pekvapenm. V den, kdy mu kardinl telefonoval o nvrhu do funkce praskho arcibiskupa, pemlel o tom, e by rd odeel vzhledem k svmu vku do dchodu. Graubner naznail, e pot s tm, e bude podobn jako Duka pesluhovat. Kardinl ekl, e funkce me bt na 3 a 4 roky. Kdy to bude mn, tak se zlobit nebudu. Jsem ale ochotn pracovat dokud to pjde, ekl Graubner.

Tak se divm, e nenali jin een a skonili u m, odpovdl nov prask arcibiskup na dotaz novin.

Mezi prvnmi blahopl Graubnerovi prezident Milo Zeman, podle kterho pape tm potvrzuje dleitost kontinuity v esk crkvi. Premir Petr Fiala popl Graubnerovi hodn sil, moudrosti a Boho poehnn.

Jeho Svatost pape Frantiek o dnenm poledni jmenoval 37. praskm arcibiskupem a 25. eskm primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckho a metropolitu moravskho, napsalo prask arcibiskupstv na svm webu.

Duka na jae 2018 rezignoval na post praskho arcibiskupa pot, co doshl 75 let a tzv. kanonickho vku, kdy m odejt do penze. Kad z biskup mus nejpozdji v tento den napsat dopis papei a vzdt se adu.

Pape Frantiek v reakci na Dukv rezignan dopis arcibiskupa vyzval, aby pokraoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Na podzim 2018 do eska pijel jako nov vyslanec Vatiknu Charles Daniel Balvo a zaal se vybrat Dukv nstupce. Letos v lednu byl z eska odvoln a jmenovn apotolskm nunciem v Austrlii.

U loni se zaalo mluvit o tech kandidtech, kte by Duku nahradili. Objevila se jmna jako arciopat bevnovskho kltera Prokop Siostrzonek, krlovhradeck biskup Jan Vokl s vazbami na Vatikn i progresivn plzesk biskup Tom Holub, kter oteven mluv o tmatu sexulnho zneuvn v crkvi a je nejmladm z uvedench kandidt.

Hodn sil, pej svorn Fiala se Zemanem. K tomu Bo poehnn a trplivost

Podle zdroje z praskho arcibiskupstv nakonec volba padla na olomouckho arcibiskupa Graubnera. A v tom je dal hek. Graubnerovi bude toti letos v srpnu 74, take za rok by ml rezignovat taky. Jde tak o doasn een.

Bhem nejblich let by mla nastat zmna nejen na postech praskho a olomouckho arcibiskupa, ale tak v ele dalch t diecz vedench biskupy, kte zhy doshnou vku 75 let.

Nov prask arcibiskup Jan Graubner v kapli. (13. kvtna 2022) | foto: Twitterov et esk biskupsk konference

Ani Graubner nen bez poskvrny

Graubner kardinla Duku nahradil u ped dvma lety jinde, a to kdy byl podruh zvolen pedsedou esk biskupsk konference (Graubner byl pedsedou v letech 2000 a 2010, poz. red.). Duka v ele eskch a moravskch biskup stl deset let.

Duku, kter je v poslednch letech znm kontroverznjmi nzory, kadopdn nahrad nkdo, kdo je ve svch vrocch podstatn umrnnj a skromnj.

Duka se omluvy za provokativn divadlo nedok, soud zamtl dovoln

Graubner v minulosti elil podezen, e vdl o sexulnm zneuvn v crkvi, ale nezashl. Nikdy se to neprokzalo. Graubner se hjil tm, e nemohl odvolat knze, kdy m informace jen z druh ruky. Policie tehdy trestn oznmen na arcibiskupa oznaila za bezpedmtn.

Graubner se zamuje i na duchovn pi o mlde a katechetickou innost crkve, zaslouil se teba o Tkrlovou sbrku. Vyjednval tak o majetkovm vyrovnn sttu a crkve, na jeho zklad se olomouck arcidieczi napklad vrtil Arcibiskupsk zmek a Podzmeck zahrada v Kromi, kter crkev letos v noru pevzala do sprvy.

Dukovy kontroverzn nzory

To, e s nynjm kardinlem nesouhlas vtina lid, kte se mezi vc i spe katolky nead, je pomrn jasn. Odpor ale zaal vzbuzovat i u tch, kte s k mskokatolick crkvi hls.

Mlenm by projevil rozum. Dukovu obhajobu Rus odsoudili i vc politici

Piblin ped dvma tdny se Duka vyjadoval k invazi na Ukrajin, a to konkrtn k pchn zloin na ench. ekl, e i znsilujc vojci jsou obti a jednaj podle nj pod tlakem emoc a vn ve stavu agonie. I tak to vak nen omluviteln.

Tmto vrokem se spustila ostr kritika od sti veejnosti i politik, kte na jeho slova reagovali na Twitteru. Proti jeho textu se vymezily i enskoprvn organizace. Duka enm navrhl, aby se ped znsilnnm brnily pomoc pepovho spreje i houkadla.

Duka stl za Lipovskou, Graubner byl proti

Loni mu byl zasln i oteven dopis, kter ho dal o distancovn se od medilnch radn Hany Lipovsk a Josefa Neruila. Oba kandidovali do snmovny za kontroverzn politick subjekty. Obvme se, e nkter informace o Vaich postojch jsou pro katolickou i nekatolickou veejnost matouc, a v och mnoha lid se dky nim legitimizuj politick sly, jejich psoben zcela odporuje zkladnm principm evangelia, radosti, pokoji a spravedlnosti, stlo napklad v otevenm dopise.

Graubner byl naopak nzoru, aby Lipovsk zvila sv setrvn v Rad T a na post rezignovala. Odvodnil to tm, e ho mrz, e Lipovsk vyvolv dojem, e hj zjmy nkterch konkrtnch skupin a osob.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts