Hasii odstran z Odry nornou stnu, brnila proudn mrtvch ryb do Polska

0
67

Norn stna se nachz v Bohumn na Karvinsku. Aktuln se vak ji situace uklidnila, eku se podailo vyistit a podle zstupc Povod Odry ji nen nadle potebn. U ve tvrtek se mrtv ryby v mst objevovaly jen zcela vjimen, okomentovala mluv Povod Odry rka Vlkov s tm, e se stle ek na vsledky analzy vzork odebran vody a mrtvch ryb. Ty maj definitivn urit pinu hynu ryb.

Jako nejpravdpodobnj pina udlosti se zatm jev poas a nedostatek kyslku ve vod. Dote bylo vody v ece mlo, byla tepl. Do toho piel siln d隝, kter splchl odpad z rznch istiek, najednou se tyto splaky nakumulovaly a zkoncentrovaly, a tm pdem dolo k ochuzen vody o kyslk a nslednmu hynu ryb. To je podle ns naprosto nejpravdpodobnj pina, uvedl ve tvrtek mluv inspekce Ji Oveka.

Leklch ryb si jako prvn vimli polt rybi a nsledn o tom ve stedu informovala Anna Moskwov, polsk ministryn ivotnho prosted. Pot se do eten situace pustila tak esk inspekce ivotnho prosted i Sttn podnik Povod Odry. Ten jet ve stedu navil odtok z pehrady ance a vodnho dla Morvka, aby vodu v ece naedil. Na mst zasahovali tak hasii a ppadem se nyn zabv i policie.

Celkov v Ode uhynula zhruba tuna ryb rznch druh a jedn se piblin o dv procenta z celkov populace v ece. Lekl ryby se objevily na piblin tyi kilometry dlouhm seku od st ptoku Odry Struky a po hranin profil v Bohumn.

Nejedn se o prvn takovou situaci. Minul rok kvli nedostatku kyslku uhynulo 42 run ryb v ece Dyje u Bulhar na Beclavsku. V z 2020 to bylo 40 tun ryb v Bev kvli niku kyanidu. Nejvce ryb za poslednch 20 let uhynulo v roce 2018 v rybnku Nesyt na Beclavsku, rovn kvli snenmu obsahu kyslku ve vod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno