Invazi na Ukrajin podporuj spe dve narozen Rusov, odhalil przkum

Autoi przkumu kladli dotzanm, jejich poet nen znm, otzku, zda je jim bli nzor, e bojov operace na Ukrajin je zhodno co nejdve zastavit, anebo nikoli. Prvn monost zvolilo 30 procent dotzanch, naopak 57 procent usoudilo, e ve vlce je nutn pokraovat; 13 procent neodpovdlo.

Pro ukonen vlky bylo 56 procent dotzanch ve vku 18 a 24 let, pro jej pokraovn jen 19 procent. Ve vkov kategorii 25 a 34 let ukonen vlky podporovalo 43 procent dotzanch a 41 proti bylo pro pokraovn. Se stoupajcm vkem poet pvrenc vlky rostl: u Rus starch 60 let to bylo ji 72 procent dotzanch, napsala Meduza s odvolnm na zdroje blzk Kremlu.

V Moskv a v Petrohradu, dvou nejvtch ruskch mstech, si ukonen vlky plo okolo dvou ptin dotzanch, 48 procent bylo pro pokraovn. Nejvce podporovatel vlky (62 procent) ilo v dalch mstech s vce ne milionem obyvatel.

VCIOM na dost Kremlu tak zkoumal souvislost mezi podporou vlky a vlivem mdi. Mezi aktivnmi uivateli internetu 47 procent dotzanch chtlo skoncovat s vlkou a 35 procent bylo pro jej pokraovn. Naopak mezi televiznmi divky si konec vlky plo jen 22 procent dotzanch, zatmco 68 procent podpoilo dal vlen.

VCIOM daje z tohoto przkumu nezveejnil. Na svm webu jen napsal, e podle ervnov ankety 72 procent Rus spe podporuje speciln vojenskou operaci, jak rusk ady oficiln nazvaj vlku proti Ukrajin, dalch 17 procent ji spe nepodporuje a 11 procent mlo problm odpovdt.

Sociolog Grigorij Judin o neveejnm przkumu Meduze ekl, e jeho vsledky byly pedvdateln, i jin przkumy toti vypovdaj, e speciln operaci podporuj spe star Rusov a tak obyvatel velkch mst s velkm potem sttnch zamstnanc. Je to vlka starc a pslunk silovch sloek, kte chtj zakonzervovat zemi v minulosti, usoudil. Touha mldee po mru se ale podle sociologa pinejmenm v nejbli dob neprojev masovmi protesty.

Prezident Putin chce bojovat, on je hlavn, ekl portlu nejmenovan zdroj blzk Kremlu, podle nho k ukonen vlky nepovedou dn przkumy a ani protesty, na jejich zvldnut m podkov policie dostatek sil.

Citovan vzkum, kter podle zdroj portlu Meduza probhl minul msc na zakzku Kremlu, uskutenila spolenost VCIOM. Kreml i VCIOM se zdrely vyjden.

Meduza, zaloen ruskmi novini, operuje z lotysk Rigy, v samm Rusku ji ady nejprve loni oznaily hanlivou nlepkou zahraninho agenta a krtce po vypuknut vlky proti Ukrajin ji rovnou zakzaly.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts