Izrael by se ml zalenit do regionu, mn Biden. Lapid mlil na tiskovce

Mluvil jsem o tom, jak vznamn je z mho pohledu, aby byl Izrael pln zalenn do regionu a aby tuto integraci dokonil. Moje administrativa a myslm, e vtina Amerian, nejen vlda, je pln oddan zajitn va bezpenosti bez dnch ale, ekl Biden.

Nejlep een izraelsko-palestinskho konfliktu je podle nj souit dvou stt, Izraele a Palestiny. Biden pot ekl, e se USA budou nadle snait pomoci vyjednat mezi Izraelem a Palestinci mr, piem dodal, e Izrael mus zstat nezvislm, demokratickm idovskm sttem.

Americk prezident do Izraele picestoval ve stedu na dvoudenn nvtvu. V ptek bude jednat v palestinskm Betlm a nsledn se pesune do Sadsk Arbie. Schzka s Lapidem se nicmn oznauje za hlavn bod nvtvy.

adujc izraelsk premir krtce zmnil, e s Bidenem mluvil o hrozbch, je pedstavuje rn. Tak jsme hovoili o snaze vytvoit dlouho potebnou (obrannou) koalici zde na Blzkm vchod. Mluvili jsme o rnskch hrozbch a o tom, e nm spolen jde o to, aby se rn nevyzbrojil jadernmi zbranmi. To je hrozba nejen pro Izrael, ale pro cel svt, ekl Lapid.

Oba politici se seli dopoledne a ped tiskovou konferenc se zastnili virtulnho setkn s nejvymi politiky Spojench arabskch emirt a Indie. Ani jeden z politik pak nepijal otzky novin a Lapid se smchem ekl, e politici jednali i o jinch vcech, kter nebudou zveejnny.

Spolen podepsali Jeruzalmskou deklaraci, kter popisuje strategick partnerstv obou zem pro pt roky. Pot se v n s tm, e USA ani Izrael nedovol, aby se rn vyzbrojil jadernmi zbranmi.

Tehern popr, e o n usiluje. Vyjednv o monosti oiven dohody o svm jadernm programu z roku 2015. Rozhovory se vak vleou a zatm jsou bezvsledn. Biden, kter nen proti tomu, aby se USA k dohod vrtily po odstoupen v roce 2018, nyn ekl, e na rnskou odpov nelze ekat donekonena.

V otzce rnu se podle vrok na tiskov konferenci Lapid s Bidenem pln neshodl. Podle izraelskho premira diplomacie rnsk jadern program nezastav. Biden k tomu ekl, e si stle mysl, e diplomacie je nejlep zpsob een.

Zrove ujistil, e USA nepestvaj bt rozhodnuty zajistit Izraeli bezpenost. Zajistme, aby byl Izrael schopen se brnit, ekl. USA budou s Izraelem spolupracovat pi rozvoji laserov raketov obrany.

Biden se zmnil tak o Ukrajin, kdy prohlsil, e rusk vlka se mus ukzat jako strategick nespch. USA budou nadle Ukrajinu a jej nrod podporovat, ekl.

Biden je za plstolet sv politick kariry v Izraeli podest, jako prezident vak vbec poprv. Je pitom o est let star ne Izrael, kter vznikl v roce 1948, a setkal se s kadm izraelskm pedsedou vldy od chvle, kdy byl poprv zvolen sentorem za stt Delaware.

Poprv jednal s Goldou Meirovou, kter byla jedinou enou, je stanula v ele izraelsk vldy, a byla zrove jednou z nejvraznjch politiek 20. stolet.Je pro m ct opt stt po boku ptel a navtvit nezvisl idovsk stt Izrael, uvedl Biden po pletu.

eknu to znovu, nemuste bt id, abyste byl sionista, poznamenal s tm, e pouto mezi Izraelci a Ameriany jde do morku kost. f Blho domu tak v projevu pislbil bojovat s antisemitismem.

Izraelsk prezident Jicchak Herzog o Bidenovi hovoil jako o skutenm pteli a silnm podporovateli Izraele. Jeho cestu oznail za cestu mru z Izraele do Sadsk Arbie.

Americk prezident Joe Biden picestoval do Izraele:

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts