Japonci dobrovoln srostli s roukami. Kurzy je u, jakmi svaly se usmvat

0
35

Lektorka obchodn etikety Keiko Kawanov zaala kurzy smv podat v roce 2017. Jejm clem bylo pomoci klientm zskat lep monosti na pracovnm trhu a v milostnm ivot. Jej dovednosti vyuvaly peovatelsk domy i velk korporace typu japonsk poboky technologick firmy IBM.

Nyn k n chod nov a ponkud pekvapiv sorta zjemc. Bn Japonci, kte se bhem covidov pandemie odnauili to, jakm zpsobem zapojit obliejov svaly, aby se jim na tvi rozlil smv.

Na rozdl od mnoha zpadnch zem nebylo pouvn rouek bhem pandemie v Japonsku nikdy edn nazeno, lid ale jejich pouvn povaovali za zdrav rozum. Nevysloven spoleensk ntlak byl takov, e spousta Japonc neodloila rouky ani ve chvli, kdy vlda zaala opaten zmrovat.

Vzhledem k tomu, e se noen masek stalo normou, mli lid stle mn pleitost se usmvat a stle vce lid z toho m komplex, mysl si Kawanov.

K podobnmu zvru dochzi jedna z astnic kurzu, tyiasedmdestilet Kjoko Mijamotov. Myslm si, e kolem sundavn rouek panuje urit strach a ostych. Lid navc nos masky tak dlouho, e u mon i zapomnli, jak vypadaj oblieje jejich ptel. A nkdy, kdy nkoho vidte a on si po njak dob rouku sund, je spodn polovina takov neekan.

V Japonsku se kolem rouek vyvinula cel specifick kultura krsy. Nkter eny mly za to, e se zakrytou st oblieje jsou mnohem atraktivnj, a obvaly se, e pokud rouku sundaj, nastane zklamn z tve. U en se tak vyvinula zkost, e bez rouek se stanou terem posmchu mu, kte by je jinak obdivovali. Tento fenomn se nazv zvislost na rouce.

Lekce trvaj 45 minut. Zanaj uvolnnm obliejovch i krnch sval. astnci pouvaj run zrctka, ve kterch kontroluj, zda maj co nejvstcnj a nejpirozenj vraz.

Kawanov zaznamenala a trojnsobn nrst zjmu o jej lekce pot, co vlda doporuen noen rouek uvolnila. Pomohlo j, e se asto objevovala v mdich a na socilnch platformch.

Lektorka nauila umn usmvn se vce ne 4000 lid. Nkte se stali certifikovanmi specialisty na smv. Ona sama dohl na dvacet trenr, kte podaj jej kurzy nap Japonskem.

Kurzy jsou populrn primrn u en, kter tvo vtinu klient. V japonsk konzervativn a psn hierarchick kultue se oekv, e eny budou zakrvat sv sta, kdy se smj. A obecn v Japonsku m dleitj roli uklnn se ne usmvn, uvd list The New York Times.

Podle vdc nejsou dn studie, kter by dokumentovaly inek dlouhodobho noen rouek na obliejov svaly. Expertka na mimiku z Telavivsk univerzity v Izraeli Yael Haneinov ale uznv, e s nimi lze rzn pracovat. Obliejov svaly lze trnovat jako jin svaly, i kdy takov trnink me bt nron kvli velk variabilit mezi jednotlivci, k.

Japonsk sociln zkost

Pandemie prohloubila zkosti a strach ze socilnho kontaktu, kter je v japonsk spolenosti velmi iroce rozen. U ped propuknutm pandemie covidu se Japonsko potkalo s fenomnem takzvanho hikikomori, kter oznauje neochotu mladch Japonc odejt ze svho domu do spolenosti.

Odhaduje se, e takto izolovanch Japonc je asi 1,5 milionu. Pandemie me za asi dvacetiprocentn nrst.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno