Jeden nebo dva Metrostavy? Dohodnut opravy hebna opt e soud

0
219

Dva a pl roku pot, co Krajsk soud v Hradci Krlov zprostil vtinu obalovanch manaer a vechny stavebn firmy viny, se zaal rozshlou kauzou dajnch zmanipulovanch oprav kladrubskho hebna opt prokousvat.

Odvolac Vrchn soud v Praze udlil pravomocn podmnn trest dvma obalovanm architektm, dalch patnct manaer povtinou stavebnch firem ovem opt usedlo na lavici obalovanch. Vinn se nect nikdo.

Jedinou novinkou je rozen potu obalovanch stavebnch spolenost, kter se dajn na cen oprav domlouvaly. Sttn zastupitelsv do procesu nov zahrnulo i odno Metrostavu, spolenost Metrostav Infrastructure.

Metrostav z obavy, aby nepiel kvli postihu v kauzch o zakzky, vytvoil novou firmu. Ta se hls k referencm matesk spolenosti, vyhrv s nzkmi cenami vbrov zen, ale zrove se tv, e trestn odpovdnost za ppadn provinn Metrostavu v minulosti se j netkaj. Tuto konstrukci soud odmtl a zaadil Metrostrav inf. mezi obalovan.

Trestn odpovdnost spolenosti Metrostav pela na Metrostav Infrastucture, take jednn fyzickch osob jednajcch za Metrostav, je piitateln, ekl statn zstupce Adam Borgula.

Zstupci Metrostav Infrastructure se k soudu dostavili, ovem velmi se snaili, aby firma, kter vznikla jako samostatn jednotka ze tvrt divize Metrostavu, nebyla do hlavnho len zataena. Jej ast je nezkonn a protistavn. Metrostav Infrastructure nebyla astn t innosti, kter je j u tohoto soudu kladena za vinu, ekl prvn zstupce Metrostav Infrastructure Ondej Blaha.

S novou obalovanou spolenost se pak musel vypodat i samotn soud. Metrostav Infrastucture vznikla v dubnu 2020, tedy v prbhu tohoto trestnho zen. Problematika nstupnictv dosud eena nebyla, nen na to judikatura. Soud dospl k tomu, e vznikem Metrostavu Infrastructure dochz k prvnmu nstupnictv, ekl pedseda trestnho sentu krajskho soudu v Hradci Krlov Roman Drahn.

U soudu vystupoval Metrostav i Metrostav Infrastucture kad za sebe. Nov vznikl odno Metrostav Infrastructure se hj tm, e s opravou hebna nemla nic spolenho. Nae spolenosti pevzala zakzky Metrostavu divize 4, stavme silnice, dlnice a mosty, neopravujeme pamtky, ekl pedseda pedstavenstva Metrostav Infrastructure Zdenk Ludvk.

Spolenost Metrostav el zkazu asti na veejnch zakzkch, a to kvli machinacm pi zakzce na modernizaci chrudimskho hotelu Bohemia. Metrostav je tak spojovn s kauzou Davida Ratha, v n soud firm rovn nepravomocn zakzal ast ve veejnch zakzkch na ti roky. K novmu hlavnmu len vrtil vrchn soud tak libereckou kauzu, v n Metrostav tak figuruje.

Vrchn soud nechal vc projednat znovu

Krom dvou ve uvedench architekt se s celou kauzou mus soud vypodat znovu.Obaloba je podna pro sedm skutk. Dochzelo k systematickmu ovlivovn veejnch zakzek souvisejcch s opravou Nrodnho hebna v Kladrubech, a to jak projeknch prac, vbru dodavatele, technickho dozoru a nsledn i samotnho zhotovitele, ekl sttn zstupce Adam Borgula.

Vrchn soud uloil krajskmu soudu pelivji zhodnotit a provst dkazy. I proto se vera odpoledne zabval krajsk soud prv odposlechy, kter doposud nebyly slyeny.

Budeme bojovat se shlukem vzjemn nesouvisejcch odposlech, kter byly jak sttnm zastupitelstvm, tak odvolacm soudem selektivn kompilovny a zkrceny, a to bez reflexe na jin, v hlavnm len proveden dkazy vetn obshlho penza zznam odposlech, ekla Dana Libochowitzov, prvn zstupkyn obalovan Simony Vokov, kter mla v tu dobu jako pracovnice hebna opravu za 300 milion korun na starosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno