Jinakost Ruska bud zvist, ale zmnit se nememe, ekl patriarcha Kirill


Moskevsk patriarcha Kirill (6. ledna 2022)


| foto: Reuters

Jinakost Ruska vzbuzuje rlivost, zvist a rozhoen, ale my se zmnit nememe, ekl podle agentury Kathpress pi nedln mi 75let moskevsk patriarcha, kter je oznaovn za blzkho spojence prezidenta Vladimira Putina a obhjce jeho politiky vi Ukrajin.

Samozejm, e ns mnoz chtli jak se te k reformovat, ale nefungovalo to, ani kdy se na reformu Ruska vynaloilo tolik sil a penz, dodal s tm, e Rusko zstalo Svatou Rus patc Nejsvtj Matce Bo.

Kaliningradsk oblasti popl, aby j bh spolu s celm ruskm nrodem i zem chrnil ped vemi nepteli a zloduchy. Enklva u Baltskho moe, vklnn mezi Litvu a Polsko, se v uplynulch dnech stala pedmtem sporu mezi Ruskem a Evropskou uni pot, co Litva zakzala po eleznici pevet do oblasti zbo, na kter se vztahuj unijn sankce. Rusko varovalo, e pijme odvetn opaten.

Bhem setkn s guberntorem oblasti Antonem Alichanovem patriarcha ekl, e zpadn zem z rznch dvod, z nich vtinu nelze racionln vysvtlit, projevuj vi Rusku krajn neptelsk postoj. Kaliningrad v tomto ohledu hraje velmi dleitou roli ne tak politickou ani vojenskou, nbr spirituln. Oblast je podle nj vspou v duchovnm smyslu, kde na rozdl od zpadn Evropy panuje il nboensk ivot.

Ne se v roce 2009 stal hlavou rusk pravoslavn crkve, byl Kirill vce ne 20 let metropolitou smolenskm a kaliningradskm. Krtce po zahjen toku na Ukrajinu slouil v armdnm chrmu na pedmst Moskvy bohoslubu za rusk vojky. Invazi pipodobnil ke hrzi proti zpadn liberln kultue, kterou m za padkovou zejmna kvli veobecnmu pijmn homosexuality.

Od konce nora opakovan ospravedloval ruskou invazi na Ukrajinu. Ve vojensk katedrle v Kubince na pedmst Moskvy osobn ehnal ruskm vojkm. Britsk vlda proto Kirillovi v ervnu zmrazila majetek ve Spojenm krlovstv a zakzal mu vstup do zem. Sankce proti nmu chtla nesmrovat i EU, ale tyto snahy selhaly kvli odporu maarsk vldy.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts