Jsem ech, ekl f tchajwanskho parlamentu v Sentu. na kvli nvtv zu

esko od Tchaj-wanu dl velk vzdlenost, nae kultury jsou velmi odlin, ale povaujeme vs za velkho ptele. Je to i tm, e sdlme univerzln hodnoty a mluvme stejnm jazykem, nazvme ho demokraci, ekl ve stedu v Praze v vodu f tchajwanskho parlamentu Jou Si-kchun.

V eskm Sentu zopakoval frzi, kterou pronesl pedloni na podzim pi nvtv Tchaj-wanu Milo Vystril. ekl tehdy: Jsem Tchajwanec, a jeho tchajwansk kolega mu ji nyn vrtil podobnm zpsobem. Jsem Tchajwanec, jsem ech, ekl Si-kchun. pln prvn s danm bonmotem piel v ervnu 1963 v Zpadnm Berln americk prezident John F. Kennedy, kdy ekl, e je Berlanem.

Jou dle zmnil, e esko je svobodnou a demokratickou zem, kter se stav proti autoritstv a tlaku, v si svobody a m historickou zkuenost s odporem represivnm reimm. ei nikdy nevzdali svj boj o mr a svobodu. Roky 1968 – Prask jaro, 1989 – Sametov revoluce. To ve svd o vaem sil za svobodu. Nemus se to podait hned, ale nevzdvte to, doplnil.

Prohlsil, e v nouzi se pozn opravdov ptel, a esk republika se v takovm svtle projevila. Pipomnl nvtvu pedsedy eskho Sentu Miloe Vystrila v roce 2020 navzdory nevoli a vhrkm nskch vrcholnch pedstavitel i pomoc bhem covidu-19. Darovali jste nm 30 tisc dvek vakcny, podkoval.

S ohledem na dva roky starou nvtvu esk delegace na Tchaj-wanu pipomnl i Jaroslava Kuberu i prvnho polistopadovho prezidenta Vclava Havla. Piznal, e v, e pravda skuten zvtz a rd bych v duchu idel Vclava Havla apeloval na vechny ptele ve svt ke studiu nskho komunistickho reimu a zrove jeho potlaen v zrodku. Jinak to me zpsobit nenahraditeln kody, pravil.

Pedseda Sentu Vystril je jarn vlatovkou

Vy, pane Vystrile, jste prvn jarn vlatovka. Jste zvan nov energie. Pi tto pleitosti bych vm rd podkoval za cel tchajwansk legislativn dvr a takt vem sentorm, se ktermi jsem ml monost se potkat. Za vai nvtvu na Tchaj-wanu a mil pijet v esku, pirovnal Si-kchun Vystrila ke zmnm po temn a chladn zim.

Uvedl, e od esk nvtvy ped dvma lety se spoluprce obou zem vrazn prohloubila. Podle nj z toho mimo jin t i esk vysok uen technick (VUT), navc tm stovka eskch student odlet studovat vysokou kolu na Tchaj-wan.

esk f Sentu pedal svmu zahraninmu kolegovi na znamen cty a rozvjejc se spoluprce porcelnovho lva. Je symbolem nezdolnosti, symbolem spolenho chpn, e vechno, co mme, i materiln bohatstv, je zpsoben tm, jak ijeme a jak hodnoty vyznvme. Pojme nadle pracovat na tom, aby byl Tchaj-wan i nadle demokratickou zem, a aby to tak vnmaly i ostatn zem, ekl Vystril.

Sent nsledn schvlil usnesen, v nm podpoil vzjemnou spoluprci obou zem.

Tdenn nvtva

Si-kchun zakonil projevem v Parlamentu tdenn nvtvu eska. Doprovzeli ho na n i dal lenov tchajwansk parlamentn delegace. Bhem pedlosk podzimn nvtvy Tchaj-wanu jej pozval do esk republiky Vystril, dokonil tak zmr svho zesnulho pedchdce v ele horn komory Jaroslava Kubery (ODS), kter oznmil pln navtvit Tchaj-wan v jnu 2019.

Tento krok nesli nelib nt politici. Sent a jednotliv politici podle ambasdy povoluj separatistick aktivity souvisejc s nezvislost Tchaj-wanu, m poruuj sttn suverenitu a zemn celistvost ny i podkopvaj zklad vzjemnch vztah. nsk strana siln odsuzuje a je rozhodn proti takovmu chovn, uvedl mluv.

nsk strana nalh na eskou stranu, aby brala vn drazn postoj ny, dodrovala svj politick zvazek vi jedn n, ukonila vysln chybnch signl silm usilujcm o nezvislost Tchaj-wanu, inn odstranila pslun nepzniv dopady a podnikla praktick kroky k udren stabilnho rozvoje nsko-eskch vztah, uvedla v ter ambasda v prohlen.

Na svt existuje pouze jedna na, Tchaj-wan je neoddlitelnou soust jejho zem a vlda nsk lidov republiky je jedinou legitimn vldou zastupujc celou nu, dodala.

Pozvnka pro Adamovou Pekarovou

Vystril pozdji v horn parlamentn komoe uvedl, e Parlament je suvernem, z eho plyne, e nvtva nen poruenm politiky jedn ny. Je to pesn to, co by mla svobodn a suvernn zem z Evropy dlat, konstatoval.

Proti nskmu vyjden se poslze ohradila tak pedsedkyn Snmovny Markta Adamov Pekarov. R a Tchaj-wan nemaj dvod brt na zetel odsouzen nvtvy pedsedy tchajwanskho parlamentu nou, uvedla s tm, e v obou ppadech jde o svobodn zem.

Ta od pedsedy tchajwanskho parlamentu dostala pozvn, aby ostrov navtvila. Do zem chce fka Snmovny vyrazit pt rok i s podnikatelskou delegac.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts