Jurekovi rad hnut odmtajc potraty i meniny. Alarmujc, k politolog

Pt nevldnch organizac v dubnu prostednictvm dopisu vyzvalo ministra prce a socilnch vc Mariana Jureku k ukonen jakkoliv spoluprce s organizac Hnut pro ivot. Vzvu organizac ji podepsalo pes 4 tisce lid.

To, e pedstavitel hnut rad ministru Jurekovi, napklad s rodinnou politikou, vnmme problematicky, uvedl pro iDNES.cz mluv Amnesty International Erik Barto. Podle organizac uskupen Hnut pro ivot vystupuje netransparentn a dlouhodob usiluje o uzkonn zkazu peruen thotenstv a omezen prv en.

Doposud jsme na n dopis neobdreli dnou odpov, uvedla Hana Stelzerov, editelka esk ensk lobby. Pro iDNES.cz souasn zdraznila, e innost spolku Hnut pro ivot sleduj se znepokojenm.

Komunikujeme se vemi politiky, k hnut

eln manipuluj s veejnm mnnm a skrvaj sv skuten cle. Hnut pro ivot, v rozporu s dlouhodobmi postoji expert i ir veejnosti, usiluje o zkaz interrupc a vystupuje netransparentn. Domnvme se, e by s nimi ministerstvo nemlo spolupracovat, zdraznila Stelzerov.

Mluv ministerstva prce a socilnch vc Eva Davidov nedvno pro Denk N spoluprci s hnutm potvrdila. Pesn obrysy spoluprce vak nevysvtlila. Redakce iDNES.cz se rovn na spoluprci s hnutm dotzala, tentokrt to vak Davidov vyvrtila.

S hnutm nespolupracujeme. Tento subjekt nen a ani nebyl pipomnkovm mstem ministerstva, meme proto tak vylouit, e bychom s nm konzultovali jakkoliv legislativn pedlohy, uvedla ve tvrtek v odpovdi.

Samotn hnut pro redakci iDNES.cz vak tvrd, e komunikuje se vemi politiky i ady. Komunikujeme se vemi politiky, ady a dalmi veejnmi institucemi kvli opatenm, kter uleh rodinm pijet neekan poatho dtte, a to zvlt v situacch, kdy se ena ct bt k podstoupen umlho potratu partnerem i okolnostmi pinucena, uvedl Radim Uch z Hnut pro ivot.

Podle politologa Valee vak spoluprce podobnch organizac a ministerstva nen sprvn. Ministerstva zvl᚝ a jejich ednici by mli bt orgnem veejn sprvy. Jejich rozhodnut by mlo bt nezvisl a nestrann, kter respektuje veejn zjem. Nikoliv soukrom, zdraznil Vale. Podle nj to me pot ovlivnit zpsob rozhodovn i pedkldan zkony: Je to a velmi alarmujc prvek.

Prahou proli pznivci Hnut pro ivot, od jejich odprc je oddlovali policist.(30. dubna 2022)

Vale tak ekl, e by mlo ppadnou spoluprci ministerstvo prce a socilnch vc s hnutm ukonit. Ministerstvo by mlo sledovat veejn zjem, kter by ml vychzet z odborn analzy. Mlo by se chovat jako ad, podotkl politolog.

Ministerstvo prce v ptek ke spoluprci vydalo tiskovou zprvu. Hnut podle nj nen a nebylo pipomnkovm mstem. To podle resortu napklad znamen, e s nm nebyly konzultovny legislativn pedlohy.

Pokud jde o nedvn vroky pedstavitel hnut smrem ke zneuitm enm na Ukrajin, drazn jsme je odsoudili a povaujeme je za velmi nevhodn. Jako resort prce a socilnch vc, i j jako ministr, jsme tady ale od toho, abychom pracovali pro vechny esk obany, uvedl ministr Marian Jureka. Souasn doplnil, e naslouch nzorm kadho.

Povaujeme to za velmi nevhodn

Pozornost na sebe hnut strhlo pot, kdy odsoudilo sbrku na nkup nouzov antikoncepce pro eny znsilnn na Ukrajin ruskmi vojky. Tehdy web A2larm upozornil, e hnut jako prevenci proti znsilnn doporuuje na Ukrajinu poslat houkadla, pepky a elektrick paralyzry, aby se pr zabrnilo dalm znsilnnm.

Postinor dnou enu ped znsilnnm neochrn, uvedli tehdy na svm Facebooku. Skutenm lkem pro jakoukoliv znsilnnou enu nen njak tableta. Hnut pot pspvek smazalo. Na socilnch stch se vak proti nmu vymezili novini i jin experti.

Podle mluv ministerstva prce a socilnch vc Davidov resort vrok hnut rovn odsoudil. Drazn jsme jej odsoudili a povaujeme to za velmi nevhodn. Ministerstvo usiluje o to, aby se pedchzelo jakmukoliv nsil na ench a napklad jednoznan podporujeme legislativn zmr, kter zpsuje definici trestnho inu znsilnn, ekla pro iDNES.cz.

Pokud byste mla dotazy k individuln form pomoci enm nucenm k podstoupen potratu, obrate se na vedouc Linky pomoci Zdeku Rybovou, doplnil pro iDNES.cz Uch z Hnut pro ivot.

Prv Zdeka Rybov pracuje podle webu poslaneck snmovny jako asistentka poslance Alee Juchelky. Toho redakce iDNES.cz podala o vyjden, dosud vak nereagoval.

Mohlo by to vychlit rozhodovn

Politolog Vale pro iDNES.cz ekl, e vbr asistent je na jedn stran zcela v gesci dotynho politika. Rozuml bych tomu v ppad KDU-SL, ale u jinch u bych dval otaznk. Kadopdn to nen jenom organizace, kter nzor, ale bohuel zk propojen se sttn sprvou naznauje, e je to lobbistick organizace, varoval Vale.

Rovn podotkl, e pro rozhodovn orgn veejn sprvy to me bt problm. Mohlo by to vrazn vychlit jejich rozhodovn od objektivnmu pohledu na vc, dodal politolog.

S ministerstvem prce a socilnch vc spolupracuje i Aliance pro rodinu. Ta vystupuje proti LGBTQ lidem a stejnopohlavnm manelstvm. Jsme soust pracovn skupiny ke Koncepci rodinn politiky, opt jako jedna z vcero organizac. Vzhledem k tomu, e se pracovn skupina jet ani nesela, nemohu vm k tomu ci vce podrobnost, ekla pro iDNES.cz pedsedkyn organizace Jana Jochov. Ta tak uvedla, e jejich prce na ministerstvu nen nijak honorovna.

Prahou proli pznivci Hnut pro ivot, od jejich odprc je oddlovali policist.(30. dubna 2022)

Za pedchozho veden mla nae organizace pstup na ministerstvo uzaven, pestoe zastupujeme pomrn siln nzorov proud spolenosti. To se bohuel tak odrazilo v obsahu Koncepce rodinn politiky. Ale nikoho to nezajmalo, ani mdia. My jsme nyn pod absolutnm drobnohledem. Ale pro ne, my nemme co skrvat, uvedla dle Jochov.

Ta si souasn postovala, e organizace nyn el dezinforman kampani ohledn financovn z Ruska. To je absolutn nesmysl a pipravujeme kroky, kdy se proti tomuto nehorznmu naen budeme brnit, doplnila pedsedkyn.

Ministerstvo chce bt oteveno irok debat

Mluv Amnesty International Barto pro iDNES.cz poukzal na to, e se hnut netaj svmi mnohdy extrmnmi postoji. Aliance pro rodinu dlouhodob usiluje o zachovn nerovnosti a diskriminace LGBTI+ komunity, ekl.

Podle mluv ministerstva Davidov to vak neznamen, e by mla tato organizace automaticky dostvat vechny legislativn pravy, kter resort chyst. Podle resortu se vak me ale zapojit do diskuse ke konkrtnm tmatm.

Ministerstvo chce bt oteveno irok debat. Vnmme samozejm citlivost problematiky rodinn politiky, kter se ale bohuel v posledn dob nevnovala zsadn pozornost. To chceme napravit. Plat, e nae nvrhy konzultujeme s vce organizacemi a odbornky, a to vdy podle konkrtnch tmat, doplnil ministr Jureka.

Politolog Vale v souvislosti upozornil na diskuzi o sluebnm zkon. Vlda m snahu jej zlikvidovat a pustit do veejn sprvy bval politiky, kamardy i lobbisty z podobnch organizac. To je prost kontrapunkt proti demokratickmu prvnmu sttu a fungovn veejn sprvy, varoval.

Veejn sprva podle nj mus bt apolitick. To, e pan ministr podobn organizace zamstnv, je velmi nebezpen. V tom smyslu, e dv pednost jednomu een na kor jinch a to een je ideologick a nikoliv odborn. Ministerstvo prce a socilnch vc by mlo v prv ad pijmat odborn rozhodnut, doplnil.

Nedvno Denk N upozornil tak na spoluprci Aliance pro rodinu s ministerstvem spravedlnosti. Pesnji s nmstkem ministra Antonnem Stanislavem. Tomu m radit mstopedseda konzervativn organizace Jan Gregor.

Mluv ministerstva spravedlnosti Vladimr epka pro iDNES.cz uvedl, e Gregor vzhledem ke sv kvalifikaci vykonv pro ministerstvo analyticko-konzultan innost tkajc se zleitost soukromho prva.

S ministerstvem m od poloviny dubna uzavenou dohodou o proveden prce. Ministerstvo spravedlnosti pi pprav legislativy sbr podnty z rznch nzorovch proud a bere v vahu irok nzorov spektrum. Pan Gregor zastupuje prv jeden z nzorovch proud, ekl mluv resortu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts