Kameny msto psku. V Tunisku miz ple, na pobe ije a moc lid

0
51

Za poben eroz stoj nejen klimatick zmny, ale tak lidsk innost, kter tento environmentln jev vrazn zhoruje. Ple toti disponuj nadmrnou zstavbou, ni se prodn obrann prvky jako jsou duny a rovn jsou vybudovvny pehrady, kter psek kulmuj a brn mu v pirozenm odtoku do moe.

Vechny tyto aspekty tak negativn pispvaj k tomu, e z pl miz psek a nahrazuj ho kameny. To vrazn komplikuje ivot pedevm rybm, kterm skly pokozuj lod a trhaj st. Zmny pociuj zejmna na tuniskm pobe Ghannouch, kde ije piblin 600 obyvatel. Jednoho stedenho rna pobe zelo przdnotou a nebyl vidn ani jeden prut i rybsk lo, pe agentura Reuters.

Psku na pli vrazn ubylo a msto toho se objevuj stle nov kameny, stuje si jeden z mstnch ryb Mohamed Ali a dodv, e je pro nj nyn mnohem obtnj jezdit na moe a lovit ryby, jeliko jeho lo byla u nkolikrt pokozena.

To je pro otce ty dt znateln problm, jeliko si rybolovem vydlv asi 300 dolar msn. Kvli erozi pobe se ovem jeho vyjky na moe omezily a tm se o dvacet procent snil i jeho pjem. Ali ovem nen jedin, kter dsledky environmentln krize na vlastn ki pociuje.

Vedouc rybsk sdruen Sassi Alaya uvedl, e to zaznamenala polovina mstnch ryb a piblin osmdest procent podnik vetn restaurac a kavren na plch, a to pedevm kvli zvyujc se hladin moe. Pokozen podniky a mizejc psen ple maj navc nepzniv vliv i na cestovn ruch, kter v poslednm desetilet utril velk pokles.

Devtaticetilet ryb Mohamed Ali kontroluje svou lo v Ghannounchu v Gabesu na jihu Tuniska. (1. nora 2022)

Klimatick zmna

Poben eroz trp tm cel region Maghreb, znm tak jako Severozpadn Afrika, kter tvo Maroko, Tunisko, Alrsko a Libye. Ze vech zmnnch zem m nejvy erozi zejmna Tunisko, a to v prmru o tm 70 cm ron, uvd studie Svtov banky.

Krom toho Tunisko suuje tak klimatick zmna, a to pedevm v prudkm nrstu teplot, zhorujcho se sucha a nedostatku srek. Tyto aspekty tak pokozuj nejen krajinu, ale ovlivuj i zemdlstv (nien orn pdy) i ji zmnn cestovn ruch.

Vzkumnci z Nrodnho institutu moskch vd a technologie (INSTM) uvedli, e vlda na narstajc obavy z nedostatku vody zareagovala, a to vstavbou dalch pehrad. To ovem mlo dopad na zhoren poben eroze, jeliko pehrady zastavily pesun psku z vnitrozem do moe. Lid a budovy se stle vce stsnvaj a nahrazuj tak pirozenou ochranu proti erozi jako je psek, duny i mokady, kaj vzkumnci. Na pobe ije nejmn 85 % z vce ne dvancti milion Tunisan.

Pohled na most pes pehradu Sidi El Barrak s vyerpanou hladinou vody. Pehrada le v Nafze, zpadn od hlavnho msta Tunisu. ( 7. ledna 2023)

Socioekonomick problm

Tm polovina z 670 kilometr pl v Tunisku byla akutn pokozena v dsledku poben eroze v roce 2020. Podle statistik je tak padek oividn. Tunisk sttn ad toti uvedl, e se poet erodovanch pl od roku 1995 vce ne ztrojnsobil. Eroze pedstavuje ovem i socioekonomick problm, protoe odhadovan ron nklady na erozi pobe v pepotu na kody na pevnin a budovch v blzkosti pobe dosahuj ve ekvivalentu 2,8 HDP Tuniska, uvd Svtov banka.

Skly tak nyn obklopuj asi 18 kilometr pobe ostrova Derba, co ni ivobyt stovek lid. Ryb Al-Akhdar Ahmed uvedl, e jeho pjem z rybolovu za poslednch deset let klesl na polovinu, a to na 250 dolar msn.

Podle vzkumnk je jednm z een, aby se ple zahojily samy. Dojt k tomu me prostednictvm budovn hrz, dunovch plot a vlnolam s vyuitm prodnch materil. Jedin tak meme doshnout lepch podmnek na plch a dlouhodob je zlepit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno