KONTEXT: Do pr tdn se uke, zda Rusko na Donbasu vykrvc, k Stojar

0
60


Bezpenostn analytik Univerzity obrany Richard Stojar.


| foto: Archv Richarda Stojara

Donbas je jednm z zem, kde cel krize na Ukrajin zaala. Prv zde se me rozhodnout o osudu cel Ukrajiny. Tento region protn vchodn fronta existujc od roku 2014. Rozdluje loutkov lidov republiky Luhanska a Doncku a zbytek Ukrajiny.

Za tch osm let tam Ukrajinci koncentrovali sv obrann sil. Dislokovali tam ty nejplnohodnotnj tvary vojska. Mluvme o sedmi a devti brigdch, co me bt a padest procent stavu regulrn ukrajinsk armdy, k obrann analytik Richard Stojar z Univerzity obrany v Brn.

Poslechnte si cel rozhovor s analytikem Richardem Stojarem v Kontextu:

Richard Stojar (1970)

Bezpenostn analytik.

V letech 20052008 zastupoval eskou republiku v Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre SE Europe. Od roku 2002 psob na Univerzit obrany v Brn, v souasnosti v Centru bezpenostnch a vojenskostrategickch studi.

Zabv se problematikou bezpenostnch hrozeb a rizik, ozbrojenmi konflikty v postbipolrnm svt, bezpenostn dimenz evropsk integrace a vvojem bezpenostnho prosted zejmna v oblasti jihovchodn Evropy.

Proto bude pro Ukrajince tato bitva ivotn dleit. Potenciln prolomen obrany a obklen padesti tisc vojk by mohlo fakticky ochromit ukrajinskou armdu jako takovou. Ukrajinci vak zvldli na linii vybudovat patinou infrastrukturu a zzem, kter zatm nezaila vt toky. To se mn s probhajc ofenzivou. Pokud byla nkde Ukrajina pipravena na vlku, je to prv Donbas, hodnot Stojar.

Prezident Putin se vyv ve vztahovn se k spchm Sovtskho svazu za druh svtov vlky. Prv oslava jejho konce, pipadajc na 9. kvtna, je pro nj dleitm symbolem a rd by prezentoval jakkoliv dl spch speciln vojensk operace na Ukrajin.

Aktuln hodnotit, zda Rusko vykrvc i na tomto seku fronty, je pedasn, vysvtluje Stojar. Horizont t tdn je dle nj sice velmi krtk, ale musme bt pipraven na to, e jaksi prlom fronty nastat me, stejn tak se ale me stt, e se rusk jednotky opotebuj a nebudou schopny vraznjho postupu na zpad. Ukrajinci mohou pevzt iniciativu a vytlait je za pvodn hranice. Podle Stojara bude jasnj prv za ti tdny, jak moc se rusk vojsko piblilo, i vzdlilo, clm jejich vlky.

Pro je lep poslat Ukrajin sovtskou techniku ne tu nejmodernj vojenskou? Co nm brn ji dostat na Ukrajinu v du dn? S m se rusk lid spokoj jakoto splnnm clem operace? Poslechnte si podcast Kontext, kde se dozvte vc!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno