KONTEXT: Studentka se domluv 48 jazyky. Vybrm si je podle barvy, k

Poslechnte si cel rozhovor s hyperpolyglotkou Evou Mari Spekhorstovou v Kontextu:

Lkala m panlsk hudba. Tak jsem si ekla, e se kouknu na panltinu. Pak jsem si ekla, e kdy panltina, mohla bych zkusit francouztinu. Pot se to trochu rozjelo s italtinou, do kter jsem se zamilovala, popisuje sv lingvistick zatky.

K aktivnmu pouvn vce cizch jazyk m pedpoklady odmalika pochz toti z esko-holandsk rodiny. Schopnost domluvit se nap Evropou se j bude hodit nejen pi budoucm studiu v nmeckm Freiburgu, aktivn ji vyuije u nyn. S rodii aktuln cestuje karavanem nap evropskmi zemmi.

Pesto vysvtluje, e j nikdy nelo o to ovldnout znalost uritho potu jazyk, sp ji mluva konkrtnch stt uarovala. Pesto si vzpomn, e matce v minulosti slibovala, e to nebude pehnt. Slibovala jsem j, e skonm u osmi jazyk, piznv, piem pvodn slib nedodrela o 40 e.

Krom tch mrtvch j uarovala i africk mluva, kterou si asociuje pomoc barev, jak sama pibliuje. Pesto zatm nemla pleitost africk kontinent navtvit, aby si jejich znalost ovila pmo v praxi. Jin Afrika je luxusn na jazyky!

V podcastu Kontext pak pedvd, jak se takovm jazykem mluv, navc si pipravila vtu Klimatick krize ns vechny ovlivuje, vlny veder nejsou normln. Zachrame planetu!, kterou nsledn peloila do panltiny, nortiny, korejtiny a francouztiny. A vzpomnla i na dvno zapomenut jazyky, je pouvali pedchdci dnench lid.

Pesto v jejm bohatm pekladatelskm slovnku chyb dva evropsk jazyky rutina a ukrajintina. Spekhorstov jejich absenci obhajuje tm, e se j prost nelb jejich barva.

Kter jazyky Eva ovld?

iv jazyky:

etina, Nmina, Anglitina, Italtina, panltina, Francouztina, Portugaltina, Holandtina, Nortina, Fintina, etina, Turetina, Poltina, Malttina, Arabtina, Svahiltina, Xhotina, Zulutina, Korejtina, Japontina, ntina, Indontina, Aintina, Mongoltina, Hindtina, Tamiltina, Pertina, Hebrejtina.

Mrtv jazyky:

Etrutina, Staroetina, Latina, Ldtina, Proto-Indo-Irntina, Proto-Italitina, Proto-Korejtina, Mnojtina (Linear A), Mykntina (Linear B), Otina, Lemnostina, Frygijtina, Geez, Eteokrttina, Eteokypriottina, Star rttina, Falitina, Kamuntina, Staroamejtina/chaldejsk aramejtina, Tifinagh – Amazigh.

Sama sebe dky skvl jazykov vybavenosti povauje za obana svta. Mm hodn rda tento pojem, svuje se. Vysvtluje, e nen mon oddlit kulturn sloku zem od t jazykov. Jen dky spojen obojho lze pochopit chovn cizinc.

Tm, jak umm jazyk, tak je jednodu pochopit lidi. Jejich kulturu, pro mluv jak mluv, pro jsou Japonci pro echy hodn stydliv, pestoe stydliv nejsou. Je to tm, e se sna ct vechno sprvn, poodhaluje jeden z dvod hyperglotka.

Potem jazyk, kter teprve v osmncti letech ovld, se ad k hyperglotm, tedy osobm, je mluv vce ne esti jazyky. Slovnek a klasick memorovn byste u n ale nali st. Vsadila na jin zpsob uen, protoe jinak by podle svch slov musela veker slovka a frze denn trnovat.

Prvn se sna pochopit gramatiku a pak si vypisuje slovka a vty bez pekladu a sna se je pochopit z kontextu. Ten sam systm vyuv i pi sledovn vide. Ope si titulky danho jazyka, vybav si scnu a sna se rozlutit, o co pesn ve scnce jde. Na slovka se skoro nemusm dvat, t ji.

Potebuje mt naplnovan cel den

Kdo by si myslel, e je rda, e v lt me odpovat a nic neeit, byl by na omylu. Pro tak vytenou mladou slenu je nicnedln spe za trest. Vydrela jsem to jenom tden, smje se.

Nejastnj je, kdy m cel svj den naplnovan v dii. Bav m se uit. Pokud m uivo bav, tak mi ani nepipad, e se musm prtat. Teba postupov zkouky (pro peskoen ronku, pozn. red.) byly super, uvala jsem si je, k Eva.

V danm obdob jet studovala online americkou stedn, astnila se soute SO (Stedokolsk odborn innost), v n dola a do celorepublikovho finle. Toho se ale nemohla astnit, byla zrovna na klimatick konferenci v zahrani.

Co bude studovat hyperpolyglotka Eva v Nmecku a jak vztah m k matematice? K emu je znt tolik jazyk, kdy tm polovinou z nich nikdo nemluv? Jak vnm jednotliv ei a m si je ukld do pamti? Poslechnte si podcast Kontext, kde se dozvte vc!

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts