Krev, škrtidla a hromada zraněných. Armáda cvičila záchranu v podmínkách boje

0
37

„Byl jsem na několika misích, v Afghánistánu, ale i v Mali. Kurzy, které se zde pořádají, jsou reálné, pomáhají nám zvládat vše potřebné pro ošetření raněných. Učíme se třídění, správné diagnostice a všemu, co později lékařům v polních nemocnicích pomůže,“ říká jeden z účastníků kurzu.

Ten je doplněn o reálné prvky, kdy vojáci musí řešit nejen nenadálé události, ale i organizovat odsun raděných. „Medevac za deset minut! Turniket přiložen v 11:20, stabilní,“ hlásí jeden z vojáků. Medevac je rychlý odsun raněných, obvykle pak vrtulníkem. Turniket je škrtidlo, jehož doba aplikace se přesně zapisuje a sleduje.

Specializované pracoviště pro vojenské zdravotníky

„Tímto vzdělávacím centrem prošlo v uplynulých letech nesčetně mediků, lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků i laiků. Jako jediní pak pořádáme specializovaný kurz pro vojenské zdravotníky,“ vysvětluje přednosta pracoviště Tomáš Tyll.

„Kurz je zcela jedinečný v zapojení principů simulační medicíny do bojového prostředí. Účastníky necvičíme jen v technických dovednostech a propojení s teorií, ale také v efektivní komunikaci, práci v týmu a vědomém ovládání vlastních emocí ve stresové situaci,“ říká lékař Michal Soták, zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost KARIM 1.LF UK a ÚVN.

„Tyto měkké dovednosti představují velmi důležitou stránku péče o kriticky nemocného pacienta,“ dodává.

Válečná medicína má oproti té civilní několik specifik. Zejména kontext, ve kterém jsou nuceni vojenští zdravotníci pracovat je jiný a při ošetření zraněného jsou většinou sami ohroženi na životě.

Simulace reálného prostředí

Proto se podle slov instruktorů při kurzu cvičí reálné simulace, často i za pomocí akčního ztvárnění, včetně střelby, simulace výbuchů a reálného prostředí, se kterým se mohou vojáci při své službě setkat.

Jedna z modelových situací, při které je třeba pacienta urychleně přemístit z porouchané, terénní sanitky.

„V době mimo válečné mise se připravují a pracují v civilních prostředí, kde se s válečnými zraněními a jejich specifikami nesetkají a je tudíž nemožné je na ně připravit. Simulační medicína nabízí v podstatě jedinou využitelnou možnost, jak se bojovým podmínkám alespoň přiblížit,“ dodal Soták.

K realitě výcviku pomáhají i simulátory, na kterých mohou lékaři nastavit různé patologické stavy. „Učíme je na celotělových pacientských simulátorech, kde můžeme navodit kritické stavy, po kterých následuje debrífink s účastníky, kdy získají okamžitou zpětnou vazbu,“ řekl lékař podplukovník Tomáš Gottvald, zástupce přednosty pro věci vojenské KARIM 1.LF UK a ÚVN.

Moderní sono, které lze využít v polních podmínkách je malé, lehce přenosné.

Kurz je také proložen řadou odborných workshopů například na téma managementu traumatické zástavy oběhu, aplikace krevních přípravků a derivátů, ultrazvukové diagnostiky v poli a podobně. „Celý kurz je zakončen MASCAL situací neboli ošetřením během hromadného postižení osob,“ dodal Gottvald.

„Tato závěrečná simulace, kdy dochází k přehlcení kapacit ošetřujícího personálu vysokým počtem raněných, opravdu prověří, co se frekventanti během kurzu naučili a kde mají stále prostor ke zlepšení,“ zhodnotil Gottvald.

Centrum simulační medicíny KARIM v ÚVN Praha

Simulační centrum KARIM poskytuje možnost nácviku široké škály praktických postupů neodkladné medicíny i jejich aplikaci během řešení konkrétní klinické situace.

Důraz je kladen na nácvik souhry při týmové spolupráci včetně komunikačních dovedností.

„Musíme se připravovat na reálné situace, které mohou na misích nastat. Právě hromadné postižení osob je jednou z očekávaných, ale po právu obávaných výzev pro náš zdravotnický personál ať už v podmínkách bojových či civilních,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů kurzu, kapitán J. P.

„Při takzvaném třídění raněných musíme rozdělíme pacienty podle závažnosti zranění a určit si priority. Vždy se snažíme poskytnout nejlepší péči co možná nejvyššímu počtu zraněných. V tomto kontextu je třeba zohlednit i personální kapacitu, vytížení zdravotníků, materiální možnosti včetně například zásob krve, která je tolik potřebná,“ dodal.

Odborní instruktoři z řad lékařů jsou si jisti, že náplň kurzu a jeho reálné ztvárnění vojákům pomůže zvládat náročné situace, které je mohou potkat při jejich nasazení, ale i v běžném životě. „Věříme, že tvrdá práce a úsilí, které do přípravy a provedení kurzu vkládá celý lektorský tým, povedou ke zlepšení a zefektivnění péče o naše vojáky na bojišti i mimo něj“ uzavřel Soták.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno