KVZ: Jak se ije rodinm s dtmi s postienm? Jak podpora je pro n dostupn?

Narozen dtte s postienm je nron ivotn situace. Na zatku je nespoet vyeten, stresu, nejistot a obav. Po stanoven diagnzy se rodie mnohdy ct, jako by je nkdo hodil do ledov vody a ekaj je obtn rozhodnut, k Vladimra Salvetov, editelka ostravsk poboky Spolenosti pro ranou pi.

Potebnou podporu mohou zskat v ran pi, co je zkonem zzen sociln ternn sluba pro rodie a dt se zdravotnm postienm, nebo jeho vvoj je dsledku nepznivho zdravotnho stavu ohroen. Sluba je poskytovna zdarma dtem od narozen do 7 let vku. Vyhlka ministerstva prce a socilnch pesn stanovuje sluby, kter ran pe poskytuje.

KVZ: Co vte o pomoci rodinm s postienm dttem?

Poradkyn ran pe dojdj pmo dom a nabdnou vem lenm rodiny pomoc podle jejich aktulnch poteb. Ukou rodim, jak dt rozvjet, jak s nm komunikovat, jak upravit domc prosted, ale tak poskytnou sociln poradenstv a veker kontakty na dal odbornky i sluby, vysvtluje Vladimra Salvetov. Porad rodim i s tm, o jak sociln dvky i pspvky mohou podat.

Ran pe je sten financovna sttem prostednictvm kraj a obc. Veejn zdroje vak nemohou pinst podporu vude tam, kde je poteba. Nepostradatelnm partnerem ran pe jsou proto drci vichni, komu je blzk mylenka, e vechny dti maj vyrstat doma, uzavr Vladimra Salvetov.

Mte pehled, jak pomoc je rodinm s dtmi s postienm dostupn? Ovte si sv znalosti v nedlnm kvzu, kter jsme pro vs pipravili ve spoluprci s ostravskou pobokou Spolenosti pro ranou pi.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts