Letit vyhnanstv skonilo. Baku zaalo vracet uprchlky do Karabachu

zerbjdn se v prvn vln chyst osdlit zem v oblasti Zangilanu, jednoho zmst v okol Karabachu, kter pedloni zskal zpt vestitdenn vlce sArmni, pi kter zahynulo vce jak 6 500 lid. Pro zemi oplvajc ropnm bohatstvm se jedn o symbolick okamik, kter nazv Velkm nvratem.

Ze Zangilanu lecho nedaleko rnskch hranic uprchlo v roce 1993 vce ne 30 000 etnickch Azer. Podle prezidentova zmocnnce pro Nhorn Karabach Vahida Hadijeva se prozatm vrtilo zhruba 60 lid. Pro rozhlasovou s Voa News pak uvedl, e do zmnn oblasti se vnejblich dnech navrt dalch 41 rodin, konkrtn do vesnice Agali.

Vlka o Karabach

Mapa Nhornho Karabachu. (7. ledna 2016)

Na podzim roku 2020 se zerbjdn aArmnie podruh pustily do vlky okontrolu nad Karabachem. Boje ukonila a dohoda o pm zprostedkovan Ruskem. Na zklad tto dohody se Armnie vzdala st zem, kter po desetilet kontrolovala. Rusko do oblasti vyslalo piblin 2 000 mrovch sil, kter maj dohlet na tamn kehk pm.

zerbjdnsk vlda se zavzala, e navrtilcm zajist pracovn msta. VAgali ji tak postavila destky dom vybavench solrnmi bateriemi, zbrusu novou kolu i mateskou kolku. Bhem nsledujcch msc by mla bt vesnice pln zalidnna.

Jsme astn, e jsme zptky, ekla pro francouzskou tiskovou agenturu Agence France-Presse 64let Mina Mirzojevov. Tohle je nae vlast, nae rodn zem. Rahilya Ismayilov vyprvla, jak v roce 1993 se svmi dtmi pebrodila eku do rnu a bojovala o hol ivot, aby se zachrnila ped armnskmi vojky.

K se vichni uprchlci vrt do svch domov, stejn jako my. Utekla jsem tehdy z vesnice se svmi tymi dtmi, a dnes jsem zpt se svou velkou rodinou a devti vnouaty, dodala Ismayilov. Baku dle slbilo, e na obnovu poniench oblast vylen velk finann stky. Vzhledem k rozsahu devastace a nebezpe min vak zstv rozshl nvrat uprchlk prozatm vzdlenou perspektivou.

Jerevan chyst stahovn

Doutnajc konflikt v Zakavkazsku stle jet nen definitivn zaehnn. zerbjdnsk prezident Ilham Alijev si 15. ervence ped setknm ministr zahrani obou zneptelench zem v Tbilisi stoval, e armnsk jednotky pm poruuj. Pestoe od vlky uplynul rok a osm msc, Armnie bohuel jet nesplnila zvazky, kter na sebe byla nucena vzt, uvedl tehdy ve svm oficilnm prohlen.

Jsme vtzn zem a obnovili jsme nai zemn celistvost. Pokud Armnie nehodl sthnout sv ozbrojen sly z zem zerbjdnu, pak by nm to mla dt jasn najevo a my zvme dal kroky, lil se Alijev.

Jerevan se nyn chyst na staen sv armdy z Karabachu. f bezpenostn rady Armen Grigorjan 19. ervence pro armnsk sttn mdium Armenpress uvedl, e vichni branci se do konce z vrt z Karabachu dom a na zem separatistick republiky u nebudou dn dal poslni.

Vojensk sluba je v Armnii povinn. Kad mu je od svch 18 let povinen slouit dva roky. Pi ozbrojenm konfliktu byla vtina branc poslna do oblasti Karabachu. Po uzaven pm a vysln mrovho kontingentu Rusk federace je staen jednotek Ozbrojench sil Armnsk republiky z Karabachu logick, uvedl Grigorjan.

Posledn branci budou proputni do 30. srpna, pak ji nebudeme do Republiky Arcach (mezinrodn neuznvan stt armnskch separatist na zem Nhornho Karabachu, sArmni ji spojuje Lainsk koridor, pozn. redakce) dn dal brance poslat, potvrdil plukovnk Sahak Sahakjan.

Armnsk premir Nikol Painjan dokonce uvedl, e Armnie je pipraven ponechat Arcach bez ochrany. Podle portlu Eurasianet si ovem separatist budou inadle udrovat vlastn armdu, kter je zce propojen s armnskmi ozbrojenmi slokami .

Hlavn zruku ped dalm zerbjdnskm postupem by vak ml pedstavovat rusk kontingent. I pes jeho ptomnost ovem letos v beznu zerbjdnsk sly obsadily nov zem kolem vesnice Paruch, kter je obvan Armny a chrnn ruskmi mrovmi jednotkami.

Udlosti v Paruchu byly hrubm poruenm trilaterlnho prohlen z9.listopadu 2020, uvedl Grigorjan. Ptomnost ruskch mrovch sil podle nj dokazuje existenn ohroen, kter hroz armnskm obyvatelm Karabachu. Rusk mrov sly maj klov vznam pro zajitn bezpenosti Armn z Nhornho Karabachu, dodal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts