Lid budou moci vyjdit souhlas se sexulnm stykem pes aplikaci

Ambic projektu je vrazn snit poet sexulnch trestnch in, ale i kivch obvinn, uvedla Sadlkov.

Podle Amnesty International a spolenosti Pro Fem byla v esku znsilnna kad dest ena, dodala. Sadlkov. Aplikace reaguje na trend legislativy zpadnch zem a Evropsk unie o povinnosti obvinn osoby ze sexulnho nsil zajistit dkaz o tom, e k danmu sexulnmu aktu byl udlen souhlas, sdlili autoi projektu.

V aplikaci si mohou lid domluvit souhlas i nesouhlas s rznmi sexulnmi praktikami. Lze si v n nastavit kontaktnho lovka pro situace v ohroen, m i mechanismus proti udlen souhlasu pod ntlakem. Dleit pro m bylo, aby souhlas nebyl zneuiteln, prohlsila Sadlkov. Informace je uloen v aplikaci a dostanou se k n pouze na dost orgny trestn v trestnm zen.

Nejvt zjem o aplikaci oekv Sadlkov u mlad generace, protoe m podle n tendenci k digitalizovanmu ivotnmu stylu s mobilnmi aplikacemi a socilnmi stmi. Aplikace podle autor pome zlepit i prvn gramotnost lid v tto oblasti. Zejmna pak zajist v ppadech znsilnn dkaz, kter v souasnosti chyb.

Vedle aplikace si Sadlkov klade za cl i zlepit sexuln vchovu u dt a vzdlvat pracovnky, kte pijdou do styku s obmi sexulnho nsil.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts