Lit vs nebudeme, nejdv zhubnte. Lid s obezitou el u lka opovren

0
33

Renata ped temi lety othotnla. Do t doby na gynekologick prohldky moc nechodila, objednala se tedy do vyhlen ordinace. Tehdy tyiadvacetilet ena ke gynekoloce pila s tm, e j vyel pozitivn test. Byla jsem naten nov maminka, kter se trochu boj, vzpomn.

Doktorka na ni vak hned od stolu vyhrkla: Hm, ale vy jste tlust. Kolik vte? Renata odpovdla, e m 130 kilo. Od zatku roku jsem zhubla dvacet kilo, proto se mi asi podailo othotnt, ekla doktorce ena.

Lkaka j odpovdla, e s takovou vhou urit potrat, nebo porod postien dt. Potom mi provedla vyeten tak necitliv, e jsem u nj plakala, po nm hrozn krvcela a do tdne potratila. Pod si myslm, e to spolu m souvislost, ekla Renata s tm, e vzpomnka je pro n dodnes bolestiv.

Stigmatizace v slech

  • Tm 90 procent lid s nadvhou i obezitou nkdy zailo okliv narky na svou postavu od svho partnera
  • Asi 40 procent dt je kvli vy vze pouchovno ze strany rodiny i vrstevnk
  • Lid s obezitou maj 1,65krt vy pravdpodobnost existence nezjitn klinicky vznamn diagnzy, kter byla zodpovdn za smrt pacienta

Od t doby se j othotnt znovu nepodailo. Partner po dtti stle tou a nechpe, pro Renata nechce jt po tto zkuenosti na gynekologickou kliniku kvli podpoe othotnn.

Ona sama si uvdomuje, e jej vha je hrozn. Zrove ale tak pracuji ve zdravotnictv, take vm, e k nm chod i vt maminky. Nikdy by m nenapadlo se k nkomu tak chovat, poznamenala.

strky vedou k pibrn

Kvli vze lka odbyl i Marii Krebsovou. Bylo j 49 let a s bolestmi zad vyhledala pomoc ortopeda na soukrom klinice. Psobil arogantn, u kdy jsem vstoupila do ordinace. Kdy jsem mu sdlila, co m trp, tak m zbn prohldl a uzavel slovy, a prvn zhubnu 10-15 kilo. Sestra byla stejnho raen jako on, hned m vyhnala ven, vyprv.

Pstupem lkae byla tak okovan, e se na nic nezmohla a odela. V t dob vila 85 kilo pi vce 173 centimetr, byla po ensk operaci a prochzela hormonln lbou. Ponen od lkae m hodn zabolelo, hodnot zptn. Marie si pot nala jinho ortopeda, kter j pomohl. Ukzalo se, e jej pote s vhou nesouvisely.

Podle autor studie z vzkumn univerzity University College London je zahanbovn lid s nadvhou i obezitou ze strany lka i zdravotnch sester ast. V dsledku stigmatizace tito lid odmtaj chodit na lkask prohldky, ct se ponen a jet vce pibvaj na vze.

Autoi studie uvd, e krom lka a sester se stigmatizace tk i dietolog, psycholog nebo i specialist na obezitu. ada zdravotnk je toti pesvden, e pacienti jsou ln, neum se kontrolovat, pejdaj se, jsou neptelt, neupmn, maj patnou hygienu a nedodruj doporuen.

Nkte lkai maj v podvdom, e si za to lovk me sm. Kdy k nim pijde pacient s obezitou, e konkrtn zdravotn problm, ale nezabvaj se jeho potkem. Lidi s obezitou poslaj lkai mn na specializovan vyeten, protoe v, e by mli prvn zhubnout, tak jim vnuj mn asu, uvedla Iva Mlkov, zakladatelka centra STOB, ve kterm lidem pomhaj s hubnutm.

Navc je prokzan, e lovk, kter zail stigmatizaci, m hor vztah k pohybov aktivit, dodala.

Podle jin studie maj lid s obezitou 1,65krt vy pravdpodobnost existence nezjitn klinicky vznamn diagnzy, kter byla zodpovdn za smrt pacienta.

Mla jsem anorexii a te m tla do diet

Bohat zkuenosti se stigmatizac m Petra Pelcov. Nadvhu nemla vdy, zaala pibrat ve 24 let kvli lkm, kter pravideln bere. O vze se zmn jej praktick lkaka pokad, kdy k n Petra pijde. Kdy navtv s konkrtn problmem specialisty, na vhu se tak ptaj a veker jej pote na ni odkazuj.

Kdy la na vyeten u kon lkaky, v lkask zprv jako prvn stlo obezita. A na druhm mst se doktorka vnovala alergim, kvli kterm Petra pila. Popisuje, e se ctila stran. J peci vm, e obezitu mm, ale k tto lkace jsem s n nela, ekla.

Na pvodn vhu se sna zhubnout od chvle, kdy zaala pibrat po lcch. Protoe je ale stle bere, neda se j to. Nejvce se pak lovk ct ponen, kdy vnm, e lka mu dv najevo, e si za svou nadvhu me sm, mn. V minulosti trpla poruchou pjmu potravy, od anorexie, pes bulimii a k zchvatovitmu pejdn.

Sama se v tom patlm, kdy jsem to v sob zaala eit, musela jsem se nauit znovu normln jst. A do toho vm lka porad, e mte dret dietu, mn Petra. K lkam se proto boj chodit. Pokad, kdy k njakmu musm, mm pedem zkosti z toho, co zase budou na mou nadvhu kat, uzavela.

Petra Mocov, lektorka centra STOB upozoruje, e negativn hodnocen lovka s obezitou ohrouje na jeho fyzickm i psychickm zdrav. Dvat lidem jejich obezitu za vinu nikdy nepomh. Ve chvli, kdy budu mt s pacientem dobr vztah, jde zmna snz, rad lkam a zdravotnkm.

Ne se lka pust do jakkoliv intervence, ml by si ovit, zda je pacient vbec pipraven o sv nadvze i obezit mluvit. Nebojte se zkoumat dvody souasnho stavu, pro lovk dl vci, kter mu ubliuj, tvrd Mocov. Nen podle n astn ptt se pacienta: Pro jste zase pibral? Lep je zamit se na prvn mal krky, kter by lovk s obezitou mohl provst, aby se mu vedlo lpe.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno