Mal krabika odhal i zbytek antibiotika, vsledek pole na mobil

0
23

Mal krabika propojen s mobilnm telefonem. Prv tak vypad nov biosenzor, kter okamit doke ve vod i v mlnch vrobcch odhalit i velmi mal zbytky antibiotik, konkrtn ampicilinu, uvedla Martina aradnov z CATRIN.

Zkladem vynlezu je na mru pipraven uniktn nanomateril, dky nmu je detekce zbytk konkrtnho antibiotika ve vod rychl a snadn.

Podle aradnov by mohl odhalit i dal druhy antibiotik, olomout vdci se vak ve sv studii zamili prv na ampicilin.

Rychle a levn

Narstajc odolnost mikroorganism vi antibiotikm pedstavuje jeden z nejpalivjch problm dnen medicny. Existuj odhady, e v roce 2050 by mohla mt na svdom vce mrt ne rakovina, piblil potky bdn vedouc vzkumnho tmu Michal Otyepka z CATRIN.

Podle olomouckch vdc je poteba sledovat hladiny antibiotik v rznch vzorcch. Zbytkov mnostv antibiotik se prokazateln vyskytuj nejen v odpadnch vodch, ale i v pitn vod i v nkterch potravinch, co jen podporuje schopnost bakteri vytvet si vi nim odolnost, naznail Otyepka.

Hledme proto rychl, levn, inn a jednorzov elektrochemick bio senzory, kter ptomnost antibiotik prok, doplnil vedouc vzkumnho tmu.

Dosud se k detekci vyuvaj drah pstroje a analzy se provdj v laboratoch prokolenm personlem, podotkla aradnov.

Metoda je velmi jednoduch: elektroda s nanesenm nanomaterilem se pono do kontaminovanho roztoku a pomoc mobilu se zm mnostv antibiotika.

Postup ocenn Nobelovou cenou

Pro biosenzor olomout vdci pipravili na mru nov materil odvozen od fluorografenu. Na tuto zkladnu jsme navzali molekulu, kter je schopn odhalit sledovan antibiotikum, vysvtlil jeden z len tmu David Panek.

Napadlo ns k tomu vyut technologii takzvan klikac chemie, kter umouje pesn a rychle spojovat molekuly, zmnil Panek postup, za jeho vvoj loni zskali Nobelovu cenu Carolyn R. Bertozziov, Morten Meldal a K. Barry Sharpless.

Ojedinl je nejen tento postup, ale i monost propojen senzoru s mobilnm telefonem. Men si tak me provst kdokoliv, teba v domcm prosted nebo pmo v ternu, dodal Panek.

innost senzoru si vdci vyzkoueli na vod z kohoutku, v mlnch vrobcch a v lidskch slinch. Zjistili, e biosenzor doke napklad v pitn vod odhalit jet ni mnostv liva, ne kolik pro nj in limit stanoven Evropskou uni, poznamenala aradnov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno