Mezi zakzkami v kauze Dozimetr zmiuje spis i hloubtnskou vozovnu

Po vce ne 70 letech zaneme v Praze stavt novou, modern, kapacitnj tramvajovou vozovnu etrnou k ivotnmu prosted. Dal by v blzk budoucnosti mohla vzniknout v oblasti Branka, kde zsadn chyb, a jej vstavbou bychom dokzali s DPP do budoucna kadoron snit provozn nklady vznikajc zbytenm pejdnm tramvaj vypravovanch z vozoven v jinch stech msta, poukazuje nmstek primtora pro oblast dopravy a pedseda dozor rady DPP Adam Scheinherr (Praha sob).

Stavbu, kter vyjde skoro na dv miliardy korun, provz vak hned nkolik nepjemnost. Ta nejnovj se tk kauzy Dozimetr. Do tohoto spisu ml redaktor MF DNES monost nahldnout.

Ji v polovin ervna vtrhla policie mimo jin na magistrt a do dopravnho podniku, zaala zajiovat dkazy a zatkat leny skupiny, kter podle vyetovatel dlouh roky tunelovala praskho dopravce, uplcela a ovlivovala stamilionov zakzky. Policist jen v dopravnm podniku napotali celkem osm veejnch zakzek, do kterch podle nich skupina zashla.

Prv ve spojitosti se zakzkou na novou vozovnu se kriminalist zaali o skupinu kolem podnikatele Michala Redla a bvalho nmstka praskho primtora Petra Hlubuka (dve STAN) zajmat, respektive zan s n policejn spis.

Vozovna v Hloubtn zane rst v z, tramvaje se budou mt deovkou

Podle nj toti Nrodn centrla proti organizovanmu zloinu zaala na konci ervence 2019 vyetovat, zda ve spojitosti se zakzkou na stavbu hloubtnsk vozovny nedochz k rozkrdn unijnch penz. Podle policist koncem ervna 2019 nkdo nezjitnm zpsobem doruil Janu Velikovskmu, obchodnmu editeli a lenu pedstavenstva spolenosti EDIKT, flash disk uloen v oblce s popisem Ing. Velikovsk. Podle kriminalist ml obsahovat kompletn dokumentaci pro vydn stavebnho povolen oznaenho Vstavba nov vozovny Hloubtn spolen s ocennm polokovm rozpotem.

V dsledku toho mohla nezjitn osoba sjednat spolenosti EDIKT vhodnj podmnky na kor jinch potencilnch astnk v dosud nevyhlenm zadvacm zen na vstavbu nov vozovny Hloubtn, nebo dokumentace umstn na USB flash disku nebyla v dan dob voln dostupn, protoe do data vydn pedmtnho zznamu o zahjen kon v trestnm zen nebylo spolenost DPP vyhleno zadvac zen ve vci vstavby nov vozovny Hloubtn, uvd k tomu spis.

Velikovskho policie nakonec z nieho neobvinila a vyetovn se pesunulo k jinm jmnm a jinm zakzkm. V kvtnu 2021 navc policist pestali podezen na rozkrdn evropskch penz vyetovat, protoe DPP cel projekt financuje bez evropskch dotac.

Energocentrum u stoj

Projekt nov vozovny DPP pipravuje u od roku 2016. Jeliko stecha t star hrozila zcenm, muselo msto v srpnu 2019 odstelit celou budovu.

Prask vozovny

  • V Praze je osm tramvajovch vozoven, kdy potme i tu nov vznikajc v Hloubtn.
  • Nejmlad v cel sti byla u ped svm odstelenm prv hloubtnsk vozovna, i pesto musela jt k zemi. Otevena byla v roce 1951.
  • Naopak nejstar dosud provozovanou tramvajovou vozovnou v Praze je Stranick, kter svj provoz zahjila 8. jna 1908.
  • Od roku 1991 je Vozovna Steovice kulturn pamtkou a od z 1992 u proto neslou bnmu provozu. Mimo jin se v n nachz Muzeum MHD.

Ji loni v jnu uvedl DPP do provozu jako prvn etapu stavby nov energocentrum. Bude zsobovat energi budouc vozovnu i pilehl tramvajov trat. A minul msc DPP vysoutil stavebnky samotn budovy, konkrtn spolenosti VCES a Chldek & Tintra ve sdruen Spolenost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubtn.

Nov hala bude rozdlen na dv sti, piem parkovat tam bude moci a 61 tramvaj. Opravrensk st vozovny bude mt kapacitu a 12 vozidel.

Samotn vstavba nov vozovny Hloubtn by mla trvat 773 dn, jej zprovoznn oekvme ve druh polovin jna 2024. Pedpokldan celkov nklady na vstavbu vozovny Hloubtn jsou tm 1,9 miliardy korun, co zahrnuje u zrealizovan prce, jako je pprava projektu, bourn star deponovac haly, odvoz sutin a vstavba prvn etapy novho energocentra. Jak bude nakonec konen et, bude zleet na vvoji inflace v dalch mscch, vysvtluje pedseda pedstavenstva a generln editel DPP Petr Witowski. Z pvodnho arelu zstanou zachovny a projdou pouze modernizac haly soustruhu a hala dennho oeten s mykou.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts