Miliony dt se nedokaj. Vakcnu proti malrii zdruje i nezjem sponzor

tylet Betrun z Kisumu v Keni ml malrii za svj krtk ivot u nkolikrt, jeho tm dvoulet bratr Bradley zatm ani jednou. Je toti okovan, vm si matka obou dt Rebecca Adhiambo Kwanyaov.

Dosud jedinou schvlenou vakcnu proti malrii vyvinula britsk spolenost GlaxoSmithKline (GSK). V pilotnm programu od roku 2019 aplikovali zdravotnci 2,3 miliony dvek dtem v Ghan, Ken a Malawi. Pilotnmu projektu pedchzelo deset let klinickch test v sedmi africkch sttech.

Loni tuto okovac ltku podpoila Svtov zdravotnick organizace, a to i pesto, e je vakcna inn v prevenci vnho prbhu onemocnn jen ve zhruba 30 procentech ppad. Navzdory tomu jde dosud o nejinnj zpsob, jak s malri bojovat.

Firma GSK se zavzala k vrob 15 milion dvek vakcny ron a do roku 2028. I to je vak mnohem mn, ne je reln poteba. A v souasnosti je nepravdpodobn, e by se do roku 2026 podailo vyrobit vce ne pr milion dvek ron. S odkazem na initele WHO, vdce a neziskov organizace na to upozornila agentura Reuters.

Mluv GSK uvedl, e bez podpory investor a drc firma nen schopn vyjt vstc oekvan poptvce po mosquirixu. Konkrtn poty vak nezveejnil. Poptvka v ptch pti a deseti letech pravdpodobn pekon souasn predikce dodvek, k tak f sekce GSK pro veejn zdrav Thomas Breuer.

Nkte ednci a sponzoi pitom ekaj na vsledky druh vyvjen vakcny. Tu testuje Oxfordsk univerzita a zatm se zd, e bude mnohem innj, levnj a snaz na vrobu ne mosquirix. Zatm testy oxfordsk vakcny ukazuj 77procentn innost v obdob jednoho roku, pokud se daj dtem krtce ped vrcholem obvykl malarick sezony.

Podle nkterch vdc by i produkt od GSK mohl bt innj, pokud by se lidem podval kadou sezonu. Oxford douf, e by schvlen WHO mohl dostat rok pot, co organizaci dod vechna potebn data. Indick srov institut, kter pak bude tuto vakcnu vyrbt, oekv, e do konce roku 2024 bude schopn uvst na trh a 200 milion dvek ron.

Na co ekte? l se Afrika

Otlen sponzor nicmn tve mnoh v Africe, kde malrie zabj pedevm. Kad rok na nemoc penenou komry zeme na 600 tisc lid hlavn dt a vtina z nich se narodila prv tam.

Mosquirix m potencil zachrnit mnoho cennch ivot ped tm, ne doraz nov vakcna, podotk Kwame Amponsa-Achiano, kter vede pilotn okovac program v Ghan. m dle budeme ekat, tm vce dt zbyten zeme, dodv.

Na rozdl od vakcny proti covidu ve svt ovem nepanuje takov hlad po co nejrychlejm een malrie. Bohat Zpad, kde obvykle farmaceutick firmy vydlaj dost penz na to, aby pak stejnou ltku mohly nabdnout chudm zemm se slevou, ho nepotebuje. Malrie tady nen problm.

Je to nemoc chudch, take nen pro trh tak zajmav, potvrzuje Corine Karemaov, fka neziskov organizace RBM Partnership to End Malaria, kter v Africe spolupracuje s tamnmi vldami ve snaze chorobu zastavit . Na malrii kadou minut ume jedno dt. To je nepijateln, k.

Pedstavitel WHO odhaduj, e v ppad tydvkov vakcny bude poteba vyrobit zhruba 100 milion dvek ron, tedy dostatek pro 25 milion dt. Organizace by spolu s dalmi partnery mla v ptch tdnech pedstavit kroky, dky nim by ml bt mosquirix dostupnj, pe Reuters s tm, e si za nj GSK plnuje tovat jen 5 procent nad spotan nklady.

Firma zmnnm tem africkm zemm darovala 10 milion dvek, do cle se vak jet nedostala jet ani polovina dodvek. Podle firmy je zdrely poadavky WHO na to, aby se z tamnch pilotnch program zskalo vce dat o bezpenosti a innosti vakcny. WHO zase tvrd, e se otzka bezpenosti eila u ped schvlenm vakcny a e se nyn pracuje na tom, aby se rychlost dodvek podailo zvednout.

Covid ukzal, e to jde i rychleji

Podle Mary Hamelov, kter m ve WHO zavdn vakcny na starosti, pandemie ukzala, jak rychle se umj vci dt do pohybu, kdy je k tomu politick vle a dostatek penz. To pr boj proti malrii nikdy neml. Mosquirix se vyvj u od roku 1980, zsti tak proto, jak nron soupe malrie je. I tak byl ovem schvalovac proces velmi pomal. Udlali bychom to tak na Zpad? Nevm, poukazuje Hamelov.

Otaznk navc vis i nad dlouhodobm financovnm distribuce vakcny. Na boj s malri v roce 2020 odelo celkem 3,3 miliardy dolar, mn ne polovina stky, kter byla podle odhad na lbu nemocnch, st proti komrm nebo insekticidy poteba.

Samotn okovn by pak mohlo stt i pes 600 milion dolar kad rok. A dva hlavn sponzoi, kte dotuj vvoj a pilotn programy nadace manel Billa a Melindy Gatesovch a Nrodn fond pro boj s AIDS, tuberkulzou a malri nemaj v plnu financovat krom toho i distribuci okovn. U Gatesovch za tm stoj i obava z pouze 30procentn innosti vakcny GSK.

Nadje nyn experti vkldaj tak do spolenosti BioNTech, kter by mla zat vyrbt vakcnu proti malrii za pouit stejn mRNA technologie, na jak spolu s Pfizerem postavila okovac ltku proti covidu-19. Testovn na lidech chce firma zat koncem tohoto roku, vrobu pak v ptch letech.

Jet ne se tak stane, nedostatek vakcn postihne a 10 milion dt, kter jsou nyn podle WHO v ohroen. Tuto vakcnu jsme mli mt u dvno, mn malijsk profesor Alassane Dicko z univerzity v Bamaku, on sm vedl nkter kola testovn mosquirixu. Musme dlat vc, nabd.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts