Msta mohou lidem odpustit dluhy za popelnice i psy, dlaj to jen nkter

0
70

Podle pravidel sta, kdy lid na obecnm ad i magistrtu zaplat do konce listopadu jistinu, tedy hol dluh. A penle budou prominuta. Potaj se vechny resty, kter vznikly ped 30. zm loskho roku. Jene to neplat pro kadho.

Zsadn roli hraje, kde dlunk ije. V aktulnm Milostivm ltu zvis vhradn na obcch, zda se do nj zapoj a umon obyvatelm dluhy vyrovnat. A rozhodn ne vude na oddluen oban zastupitel kvli. Navc v ad mst ani dva a pl msce ped koncem akce nen rozhodnuto.

Milostiv lto b od zatku przdnin do konce listopadu. Lid ijc tam, kde jet zastupitelstvo nerozhodlo, nevd, na em jsou. A i pokud se msto nebo obec zapoj, dlunci budou mt na vyzen mn asu, kritizuje pedseda Asociace obanskch poraden Hynek Kalvoda.

Zastupitelstva se mus rozhodnout nejpozdji do konce z. Zastupitel se pes przdniny pli neschzej, zejm to nepovaovali za natolik dleit, aby svolali mimodn zasedn. Proto se nkde o pipojen rozhoduje a nyn, domnv se Kalvoda.

Stle se ek teba na esk Budjovice, Jihlavu, Pardubice nebo Ostravu. V poslednm jmenovanm mst jej zastupitel pravdpodobn odmtnou. V materilu pichystanm za steden zasedn to nmstkyn primtora Lucie Barnkov Vilamov (ANO) spolu s ednky odvoduje tak, e si zatm nikdo o prominut nepodal ani se o n nezajmal. Dlunci mstu nezaplatili 3,5 milionu korun, penle k prominut pedstavuje 600 tisc. Jedn se o dlouhodob dlunky svce exekucemi, kte se sprvcem poplatku nekomunikuj, a jde opohledvky starho data, stoj vmaterilu.

Dalch 2 200 Ostravan pak dlu nepatrn stky, dohromady ve vi 265 tisc korun. Tm je ale zejm tak neprominou, protoe tyto bagateln dluhy jsou soust schvalovanho balku. Odepsn tchto pohledvek zpsob administrativn zt, je zpomal vymhac proces u standardnch pohledvek, argumentuje nmstkyn vmaterilu.

Vrazn rozdl mezi dluhem astkou, kterou lze prominout, m i Praha, kter se do akce rovn zapoj. Tam lid dlu 13 milion aodpustit jim lze 3 miliony korun.

Co pro odputn penle udlat?

Do 30. 11. 2023 zaplatit dlun mstn poplatek a podat obecn i krajsk ad o odputn psluenstv(penle). Formule jsou k dispozici teba na webu ochrance.cz.

Lze dluh rozloit do spltek?

Ano, pokud na jednotlivm mstnm poplatku dlute vc ne 5 000 K. ad je poteba o spltky podat.

V Karlovch Varech, Plzni nebo Liberci u ast v Milostivm lt vylouili. Se shodnm odvodnnm, e takov pohledvky, na n by se pravidla Milostivho lta vztahovala, a na vjimky neeviduj.

Oproti tomu teba Brno vyslilo dluh na mstnch poplatcch na 56 milion korun a k tomu penle za skoro 51 milion. A zhruba tiscovka zanedbatelnch dlunch stek u je prominuta, dohromady za skoro 200 tisc korun.

Kancel ombudsmana dlouhodob tvrd, e oddluen je vhodn pro vechny zastnn strany. Je vy ance, e lid svj dluh zaplat, kdy vd, e jim pak ad odpust jeho psluenstv (penle). Obcm zase ubude administrativa a nklady spojen s vymhnm obtn dobytnch pohledvek, vysvtluje ombudsman Stanislav Keek.

Zdrelo to vnitro

Milostiv lto upravuje speciln zkon. U jeho schvlen pilo podle Kalvody z Asociace obanskch poraden na posledn chvli. Prezident jej podepsal 7. ervna.

Jene ve Sbrce zkon vyel a 23. ervna. To u mla ada mst dn zastupitelstva za sebou. Nechpu, pro se to tak vrazn zdrelo. Budu kvli tomu interpelovat ministra vnitra (Vta Rakuana z hnut STAN). Nen mon, aby zkony, kter maj platnost do uritho termnu, nebyly otitn do pr dn, roziluje se jeden ze spoluautor koncepce Milostivho lta, poslanec Patrik Nacher (ANO).

Lid mohou letos vyeit i dluhy za sociln pojitn, pspvky na sttn politiku zamstnanosti, daov nedoplatky a vi soudm nebo Vzesk slub. Ovem jen ty, kter nevymh exekutor.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno